FOTO: Obnovu vonkajších fasád Thurzovho domu ukončia do konca tohto roka

SPRÁVY
0 /

Stredoslovenské múzeum vďaka finančnej podpore svojho zriaďovateľa BBSK pokračuje v obnove fasád Thurzovho domu. Tento jedinečný solitér Námestia SNP patrí k najvýznamnejším kultúrnym pamiatkam v Banskej Bystrici.

Jedinečná predná fasáda historického Thurzovho domu sa po desaťročiach dočká patričnej a odbornej obnovy. Banskobystrický samosprávny kraj na ňu vyčlenil viac ako pol milióna eur. Budova je v správe Stredoslovenského múzea.

„Do obnovy významnej kultúrnej pamiatky, akou je Thurzov dom, investujeme viac než 577.000 eur. Zvyšné finančné prostriedky pôjdu na obnovu suterénu, ktorý je krásny a dokladuje um našich predkov. Postavili pevné základy, ktoré vydržali aj požiar v roku 1500. Hoci v roku 1948 povolili zbúranie Thurzovho domu, neskôr sa to zrušilo. Fasádu neskôr reštaurovali, ale neodborne. Aj keď sme medzi poslednými, ktorí obnovujú historický objekt na námestí, dokázali sme to. Veľká vďaka patrí projektantom, realizátorovi a všetkým, ktorí pri rekonštrukcii historickej pamiatky pomáhajú,“

uviedol predseda BBSK Ján  Lunter.

Zatiaľ je obnovovaná predná vonkajšia fasáda Thurzovho domu skrytá pred očami okoloidúcich za obaleným lešením, ale v hornej časti sa už ukazuje v plnej kráse.  Do konca tohto roka by mali byť dokončené okrem vonkajšej a ďalšie dve zadné v dvornom trakte.

„Stredoslovenské múzeum  je pre náš kraj nielen najväčším múzeom, ale plní i metodickú funkciu. Ako jeho zriaďovateľ sme preto prijali strategické rozhodnutie podporovať jeho rozvoj rovnako, ako to robíme aj smerom k ďalším našim organizáciám,“

dodal župan Lunter.

Riaditeľ SSM Marcel Pecník Pecník informoval, že prebieha aj rekonštrukcia historických suterénnych priestorov, ktorá bude hotová na budúci rok. Na tie kraj vyčlenil približne 200 000 eur. Aktuálne sa v týchto priestoroch odstraňujú nánosy povrchových omietok na stenách a klenbách až po pôvodné kamenné murivo, vrátane odkrytia kamennej dlažby aj s odstraňovaním vzlínavej vlhkosti z prerážajúcej hladiny spodnej vody.

„Už nikdy nechceme využívať unikátne suterénne priestory ako skladisko. Vypovedajú svoj príbeh a rodí sa plán s predstavou, ako ich do budúcnosti využiť. Teší ma, že práce prebiehajú bez problémov a verím, že Thurzov dom bude najkrajšou pamiatkou na námestí pre všetkých Slovákov i cudzincov, ktorí v jeho zrenovovaných priestoroch nájdu hodnotné stále expozície a výstavy,“

skonštatoval riaditeľ SSM Pecník.

Peter Hudák zo spoločnosti Pamarch, ktorá je zhotoviteľom celej rekonštrukcie, skonštatoval:

„Thurzov dom v Banskej Bystrici patrí medzi top renesančné pamiatky a celé Slovensko by malo byť hrdé na to, že sa napriek všetkému zachovala v takejto podobe. Sídlila tu prvá svetová obchodná centrála obchodu s meďou Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti. Pri obnove sme akceptovali metodický názor, ktorý vtlačil fasáde Thurzovho domu pán profesor Vladimír Úradníček. Ten sa vykryštalizoval po predchádzajúcej obnove Karola Chudomelku so zachovaním pravdepodobného renesančného výrazu.“

Okrem fasády Stredoslovenské múzeum pristúpilo aj k rekonštrukcii podzemných priestorov, ktoré by v budúcnosti mali slúžiť aj na výstavné účely. Suterén domu ponúka zachované pôvodné autentické prvky stredovekého stavebníctva a architektúry.

Dôjde aj k rekonštrukcii elektroinštalácií, kanalizácie, obnoví sa tiež nevyužívané a poškodené schodisko do suterénu z vnútorných priestorov prízemia domu. Odstránené budú nevyhovujúce stavebné úpravy suterénu zo 70 – tych rokov 20. storočia.

V rámci rekonštrukcie Thurzovho domu pôjde o sanáciu vlhkosti suterénnych priestorov, tým pádom aj sanáciu vzlínavej  vlhkosti pre celú budovu.  Práce sa dotknú vnútorných obvodových stien, podláh, klenieb, systému odvetrania priestorov,

Roman Malatinec, podpredseda BBSK a predseda komisie kultúry, k tomu pre náš portál poznamenal:

„Čo sa týka obnovy budov našich kultúrnych zariadení,  vždy mám radosť, keď viem, že to skvalitní ich prácu a prostredie, ktorom pracujú. Je to spoločný úspech, keď tak významná budova ako je Thurzov dom bude dôstojne reprezentovať a pripomínať bohatú históriu tak krásneho mesta,  akým je Banská Bystrica. Thurzov dom patrí  Stredoslovenskému  múzeu,  ktoré je metodické múzeum pre všetky naše múzeá v kraji.  Bude naďalej  dôstojným stánkom kultúry, ktorý prinesie zaujímavé výstavy, podujatia a priláka do svojich priestorov čo najviac návštevníkov.“   

Stredoslovenské múzeum plánuje pritom v inováciách pokračovať aj naďalej. V roku 2019 bol vypracovaný projekt novej stálej expozície pre Thurzov dom na 2. a 3. nadzemnom podlaží. Projekt bol spracovaný na základe požiadavky po modernej, interaktívnej, ale odborne založenej expozícii, ktorá bude prezentovať najvýznamnejšie míľniky histórie samotného domu, mesta, kraja, ale aj so zaujímavými presahmi za ich hranice.

Čerpať pritom bude z bohatých zbierkových fondov múzea. Do tohto výnimočného historického domu v centre mesta pod Urpínom sa po dlhých rokoch vráti chýbajúca stála muzeálna expozícia.

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová