FOTO: Na rómske obete vojny nemožno zabudnúť – Ma bisteren!

SPRÁVY
0 /

Občianske združenie IN MINORITA a banskobystrické Múzeum SNP pripravili na piatok 1. augusta 2014 v priestoroch Pietnej siene múzea spomienkové stretnutie Ma bisterem! (Nezabudnime!). Svojou prítomnosťou ho poctil minister školstva Peter Pellegrini a ďalší významní hostia, mnoho Rómov i nerómov.

Cieľom projektu Ma bisteren! je pripomínať si príkoria spáchané na Rómoch počas druhej svetovej vojny. Išlo už o jeho 10.ročník. Hostí privítala Denisa Havrillová a  generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev. Za občianske združenie IN MIMORITA, ktoré vybudovalo 7 rómskych pamätníkov, pripomenula Zuzana Kumanová potešujúcu skutočnosť, že na túto spomienku za zavraždených Rómov v 2.svetovej vojne chodí čoraz viac Rómov, ale i nerómov.

Najviac Rómov zahynulo v koncentračnom tábore Osvienčim – Březinke, kde fašisti vyvražďovali celé rómske rodiny. Jeho bránami prešlo viac ako 21 tisíc ľudí. Pred likvidácii tábora v noci z 2. na 3. augusta 1944 došlo k splynovaniu 2.897 rómskych mužov, žien a detí.  Preto sa 2.august stal Pamätným dňom rómskeho holocaustu.

Minister školstva Peter Pellegrini k spomienke „Ma bisteren“ vo svojom prejave uviedol:

„Chcem vyjadriť presvedčenie, že naše školstvo musí podporovať vzdelávanie otvorené diskusie a exkurzie, hovoriť s mladými ľuďmi o udalostiach druhej svetovej vojny, ako bol aj holocaust Rómov. Našou povinnosťou je odovzdávať mladej generácii tieto historické skúsenosti, lebo len tak môžeme vychovať ľudí k tomu,  že nedovolia opätovné opakovanie chýb vedúcich k nástupu fašizmu a politického extrémizmu.“

Pellegrini sa vyjadril aj k tomu, že mnoho mladých ľudí poriadne nepozná nielen rómsky holokaust, ale ani SNP:

„Málo sa hovorí o rómskom holocauste, preto som prijal toto pozvanie, aby som svojou osobnou účasťou pozdvihol povedomie o tejto udalosti. Verím, že postupne sa takýchto pietnych spomienok bude zúčastňovať čoraz  viac ľudí. Práve prebieha novelizácia štátneho vzdelávacieho programu, kde sa vytvára priestor na zadefinovanie toho, v ktorom ročníku a v akom rozsahu budú školy povinné učiť žiakov o SNP tak, aby naozaj každý jeden absolvent vedel nielen to, ktorý dátum si má pamätať, ale aj čo bolo podstatou SNP.“

S prejavmi vystúpili zástupcovia Rady vlády pre národnostné menšiny, veľvyslanectva USA na Slovensku a SAV. Nádvorím Múzea SNP potom zneli nádherné tóny clivej melódie huslí a gitary v podaní mladých rómskych umelcov. Na záver hostia položili kvety a všetci prítomní červené karafiáty k pamätnej mramorovej tabuli s nápisom: „Obetiam rómskeho holocaustu  na Slovensku 1939-1945 MA BISTEREN!“

Spomienkové podujatie v Múzeu SNP sa uskutočnilo s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci  programu Kultúra národnostných menšín 2014.

Autor: (mt), Foto: Mirka Chabadová