FOTO: Na Radnici sa udeľovali ceny mesta, primátora a čestné občianstvo

SPRÁVY
1 /

Február má v meste pod Urpínom vždy výnimočnú a slávnostnú atmosféru. Každoročne je spätý s oceňovaním osobností Banskej Bystrice, ktoré svojimi vlastnosťami, skúsenosťami a poctivou prácou vystupujú z davu.

Slávnostný večer

Pamätná kniha Banskej Bystrice pozná ďalšie osobnosti mesta. Desať významných ľudí a kolektívov, ktorí sa pričinili o rast a dobré meno nášho mesta 20. februára 2020 ocenil primátor Ján Nosko v Cikkerovej sieni historickej radnice.

Lekár, disident, archeológ, odporcovia násilia, vokalistka a pedagogička, rozhlasák, hoteliér, muzikologička, historička, ochrancovia prírody… Tak by sme mohli stručne charakterizovať tých, ktorí sú od štvrtkového večera čestne zapísaní v Pamätnej knihe Banskej Bystrice.

Slávnostným galavečerom odovzdávania ocenení Cena mesta, Cena primátora a udeľovania Čestného občianstva sprevádzala moderátorka Janette Štefánková. O kultúrny program sa postarali Patrícia Kurtulíková hrou na husle a spevák Pavol Hammel. Prítomní boli aj traja bývalí primátori mesta – Stanislav Mika, Ján Králik Ivan Saktor.

Každý jeden z vás, tohtoročných laureátov, otvárate pre nás ostatných okná do sveta poznania, vedy, umenia, ale aj ľudskosti, odvahy či pracovitosti. To, čo ste v živote dokázali, zanechá už navždy nezmazateľnú stopu v živote Banskej Bystrice.  Niektorí ju máte v rodnom liste, pre niektorých sa stala srdcovou záležitosťou počas tvorivých rokov života. Na čom naozaj záleží a prečo bude vaše meno už navždy zapísané v Pamätnej knihe Banskej Bystrice je fakt, že spoluvytvárate dobré meno nášho spoločného domu. Aj vďaka vám na dvere nášho mesta radi klopú návštevníci a my domáci sme na vás hrdí,“

povedal v úvode galavečera primátor Ján Nosko.

Všetci ocenení si z rúk primátora prevzali výtvarný motív originálneho grafického listu pod názvom „História BB“, ktorý vytvorili grafici z Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici – Igor Benca Patrik Ševčík. Zobrazuje sochu panny Márie z morového stĺpa a strechu radnice – dva symboly banskobystrického námestia, ktoré reprezentujú históriu a súčasnosť.

Čestné občianstvo

Bolo udelené legende banskobystrickej chirurgie, lekárovi Danielovi Petelenovi, in memoriam, ktorý celý svoj život zasvätil službe ľuďom a ochrane ich zdravia (prevzali ho jeho deti – syn Ivan Petelen a dcéra Daniela Kucbelová).

Za celoživotný postoj k pravde, ľudským hodnotám i národnej pamäti právom patrí Čestné občianstvo aj Jánovi Langošovi, in memoriam (prevzala ho jeho dcéra Nina Kurz).

Cena mesta

Za rok 2019 patrí profesorovi Gejzovi Balašovi, in memoriam za archeologický prínos a neúnavnú prácu v oblasti múzejníctva (cenu prevzal syn Zoltán Balaša).

Operná speváčka a vokálna pedagogička Božena Fresserová získala ocenenie za celoživotné dielo a prínos pre kultúru a pedagogiku.

Trojlístok tohtoročných laureátov v tejto kategórii uzatvárajú členovia Krajského koordinačného centra občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu v Banskej Bystrici. Napriek tomu, že centrum už neexistuje (1989 – 1992), jeho členovia niekoľko rokov presadzovali pokojné postupy a tlmili nenávistné prejavy časti obyvateľov, ktorí mali tendenciu vyvolávať nepokoje počas mohutných demonštrácií v roku 1989. Cenu prevzali Martin Krajčovič a Štefan Kováč.

Cena primátora

Prevzali si ju piati laureáti. Jánovi Bočkayovi patrí za dlhoročný prínos v oblasti hotelových služieb a za rozvoj cestovného ruchu v Banskej Bystrici. Aj meno Juraja Dubovca bude už navždy zapísané v Pamätnej knihe nášho mesta. Významné ocenenie si prevzal za celoživotné dielo v oblasti rozhlasovej tvorby a za výrazné počiny v oblasti folklórnej hudby a folklorizmu.

Za výrazný prínos vo vedeckej, spoločenskej, výchovno – vzdelávacej a publikačnej činnosti a za dlhoročnú prácu v oblasti histórie a kultúry si Cenu primátora odniesla aj Mária Gallová. Muzikologička Zuzana Martináková si z rúk primátora prevzala ocenenie za dlhoročný prínos v oblasti muzikológie, vzdelávania a odbornej publikačnej činnosti, prezentáciu slovenskej hudby doma i v zahraničí.

Desiatku tohtoročných laureátov uzatvorila inštitúcia Štátna ochrana prírody SR za dlhoročné pôsobenie v oblasti ochrany prírody, krajiny a ich zložiek a pri príležitosti 100. výročia štátnej ochrany na Slovensku. Cenu prevzal generálny riadite ŠOP Martin Lakanda.

 

Zdroj: Zdenka Marhefková , Foto: Mirka Chabadová a archív