FOTO: Mesto revitalizuje lokalitu Kosodrevina v Sásovej, dokončuje sa oddychová zóna Tajovka

SPRÁVY
4 /

V Banskej Bystrici sa aktuálne uskutočňujú dva zaujímavé environmentálne projekty. Vo svahu pri schodisku na Rudohorskej v lokalite Kosodrevina sa revitalizuje celý priestor s využitím novovysadenej zelene a na brehu Tajovky finišujú práce na novej oddychovej zóne.

Lokalita Kosodrevina v Sásovej

Vlani bola mestská organizácie Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) úspešná v grantovom projekte na skrášlenie tejto časti najväčšieho banskobystrického sídliska. Aj vďaka získaným financiám sa im podarilo vysadiť alej popri schodisku na Rudohorskej a stredovú os.

V marci pracovníci ZAaRESu postupne ošetrili desiatky krovitých skupín. Taktiež vyhrabali a vyčistili miesto od množstva rôzneho odpadu. Lokalitu čakajú v blízkej budúcnosti ďalšie zelené zmeny. Počas jarného obdobia budú postupne vysádzané kvetinové lúky za účelom podpory biodiverzity a zlepšenia estetického vzhľadu.

„Pozornosť sa dostane aj spoločenstvám mokradí. Obohatené budú o nové druhy rastlín. Veríme, že celý priestor sa bude Sásovčanom páčiť. Dôležité je však neznečisťovať verejné priestranstvá,“

hovorí banskobystrický primátor Ján Nosko.

Okrem revitalizácie čakajú lokalitu v blízkej budúcnosti ďalšie zelené zmeny, ktoré súvisia s projektom rozvoja kvetinových lúk

„To sa deje aj vďaka práci komisie životného prostredia, ktorú sa mi podarilo prepojiť s UMB i Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom (NPPC), presadiť minulý rok potrebné financie do rozpočtu mesta. V čase jarného obdobia tak budú postupne vysádzané druhovo rozmanité lúčne spoločenstva za účelom podpory biodiverzity a zlepšenia estetického vzhľadu,“

dodáva predseda komisie životného prostredia Matúš Molitoris.

Finišujú práce na oddychovej zóne Tajovka

Primátor Ján Nosko sa vyjadril aj ďalšiemu projektu pri potoku Tajovka:

„Som rád, že nevyužitá lokalita na brehu Tajovky mení od základov svoju podobu a v porovnaní s minulým rokom je takmer na nepoznanie. Doposiaľ sa zrealizovali zemné práce spojené s úpravou celého priestoru, ako aj brehu potoka. Osadená bola už aj väčšina herných prvkov, mobiliár pre oddychovú zónu, pribudli lavičky, ohnisko z lomového kameňa a v procese sú aj chodníky s vodopriepustným mlatovým povrchom.“

Zároveň sa vysadili ďalšie stromy – javory, jablone a jelše. Dominantným prvkom celej revitalizovanej plochy bude i novovytvorené výtvarné dielo s cyklistickou tematikou.

Potrebné sú už len posledné dokončovacie práce. Ak všetko pôjde podľa plánu, v priebehu apríla sa môžu Banskobystričania tešiť z nového parčíka.

Autor: (tom)  , Foto: mesto BB a ZAaRES