FOTO: Medzinárodné stretnutie učiteľov v Badíne

SPRÁVY
0 /

Prišli k nám dobré správy zo Základnej školy v Badíne. Medzinárodný projekt Erasmus+ s názvom „Beyond the Limits with Learning“ spolufinancovaný z fondov EU, ktorý trvá od októbra 2020 do septembra 2022, sa posunul zase o ďalší krok.

Tento zaujímavý projekt sa týka učenia a rôznorodých pedagogických prístupov, ktoré majú za cieľ zlepšovať školské prostredie a študijné výsledky žiakov.

So žiakmi ZŠ Badín

So žiakmi ZŠ Badín

„Medzinárodné stretnutie naplánované pôvodne už na február sa v čase  corony zdalo ako mission impossible, ale napokon sa nám ho podarilo zorganizovať. Minulý týždeň nás v ZŠ s MŠ Badín navštívili učitelia zo štyroch partnerských krajín projektu: Poľska, Chorvátska, Turecka a Severného Macedónska,“

hovorí Mgr.art Lucia Zdútová Šťastná, koordinátorka projektu Erasmus+ pre ZŠ s MŠ Tajovského 2 a ZŠ Badín.

V Banskej Bystrici

V Banskej Bystrici

Ako hostiteľská škola pripravili učiteľom bohatý program plný vzdelávacích a poznávacích aktivít. Na začiatok  si prezreli si školu a porozprávali sa s ôsmakmi, ktorí tak mohli využiť svoju angličtinu. Starosta Pavol Hric ich privítal v obradnej sieni obecného úradu, kde sa okrem obce Badín zoznámili aj s heligónkou a fujarou.

Hosťom sa veľmi páčila záhrada s učiacimi prvkami, ktorá je súčasťou projektu Zelená škola. Nadšení boli z toho, s akou radosťou sa deti v nej učia. Zahraniční učitelia absolvovali niekoľko odborných pedagogických workshopov a seminárov, na ktorých si s domácimi vymieňali skúsenosti a naberali nové.

Ukážka modrotlače

Ukážka modrotlače

Hostia si vytvorili vlastný suvenír unikátnou technikou modrotlače. Neskôr navštívili Španiu Dolinu, pamiatku UNESCO v Hronseku a dozvedeli sa niečo o histórii Banskej Bystrice. Učitelia z Badína ich vzali aj do Múzea SNP, kde deviataci absolvovali hodinu dejepisu. Na záver sa všetci nadšene zúčastnili tradičného Radvanského jarmoku.

„Naše prvé projektové stretnutie dopadlo skvele, účastníci ocenili zaujímavý a profesionálne pripravený program. Rozlúčili sme sa na spoločnej večeri s nádejou, že projekt bude pokračovať a v blízkej budúcnosti sa podarí zorganizovať aj žiacku výmenu,“

dodáva Lucia Zdútová.Štastná.

V záhrade

V záhrade

Zdroj: Lucia Zdútová Šťastná, Foto: autorka