FOTO: Na Kaplnke sv. Jána Nepomuckého opravujú strechu

SPRÁVY
2 /

Kaplnku vlastní Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Banská Bystrica – Katedrála sv. Františka Xaverského. Na záchranu tejto národnej kultúrnej pamiatky organizuje cirkev verejnú zbierku, z ktorej financuje stavebné práce.

Obnova strechy s vežičkou

Po získaní potrebných povolení sa začalo s opravou strechy, ktorá by mala stáť okolo 25.000 eur. Verejná zbierka skončila v januári 2017. Darcovia boli ochotní prispieť aj na opravu vstupnej kovanej brány a ďalšie záchranné práce. Jedným zo zdrojov financovania by mal byť aj grantový systém ministerstva kultúry „Obnov si svoj dom“.

„Na projekty v zmysle pokynov Krajského pamiatkového úradu dostali financie z Ministerstva kultúry vo výške 7.000 eur.  Zvyšok  798,20 eur  sme doplatili z verejnej zbierky,“

uviedol dekan Ján Krajčík.

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, ktorá je zapísaná  v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v Banskobystrickom kraji kaplnku pod poradovým  číslom 209. Farnosť uzatvorila zmluvu s firmou Obnova s. r. o. a projektmi. V prvom rade sa vymení poškodená šindľová strecha s vežičkou.

Stavba je aktuálne oplotená a otvorená strecha je zakrytá plachtou. Vzhľadom na to, že kaplnka sa nachádza v areáli železničnej stanice Banská Bystrica – mesto, je k nej zložitý prístup. Preto si farnosť prenajala pozemok od mesta za kaplnkou.

História Kaplnky sv. Jána Nepomuckého

Svätý Jan Nepomucký zahynul ako mučeník 20.marca 1393 za panovania Václava IV. , keď jeho telo hodili do Vltavy. Žiaľ ani pri tomto výročí sa stav bystrickej kaplnky pomenovanej po tomto svätcovi nepohol dopredu a ďalej chátrala.

Neskorobarokovú kaplnku svätého Jána Nepomuckého postavili v roku 1760. Bola vyhľadávaným pútnickým miestom. Kaplnka má štvorcový pôdorys. Mala vysoký vstupný portál uzatvorený rokokovou, bohato zdobenou kovanou mrežou, po stranách s dvojicou pilastrov zakončených korintskými hlavicami.

Na trojuholníkovom štíte s pestrými volutami bolo osadených päť hviezdičiek vzťahujúcich sa k patrocíniu kaplnky. Kupolovitá strecha mala vežičku s trojramenným krížom. Vo vnútri kaplnky je socha sv. Jána Nepomuckého, ale z lavíc, lustra a stien s iluzívnou rokokovou výmaľbou od Antona Schmidta sú už len trosky. Pôvodne bolo okolo kaplnky nízke kované oplotenie.

Po vybudovaní železničnej trate vedúcej popred kaplnku bola železničná stanica na druhej strane. V Uhorsku sa nazývala „Szent János állomás, počas prvej ČSR „Stanica sv. Jána“. Pred rokom 1950 zvýšili násyp trate pre novú stanicu „Banská Bystrica – mesto“, ktorú preložili na druhú stranu do tesnej blízkosti kaplnky. Tá sa tak dostala s podlahou pod úroveň terénu  a odvtedy sa štát prestal o kaplnku starať.

Časom sa na nej urobili iba nevyhnutné drobné opravy, ale to nezabránilo postupnej devastácii objektu. To by sa teraz po rokoch malo stať minulosťou.

Kaplnka má vysokú historickú hodnotu, v minulosti však doplácala na  blízkosť frekventovanej stanice, kde ju opakovane poškodzovali vandali. Na jej stave sa však podpísali aj zlé technické riešenia pri výstavbe stanice v minulosti.

Nachádza sa  takmer dva metre pod úrovňou nástupišťa, čo sa podpísalo hlavne na jej zatekaní a vlhnutí múrov.  Tento stav spôsobilo ešte v päťdesiatych rokoch 20. storočia presúvanie koryta Hrona, ale aj úprava trate a železničnej stanice.

Kaplnka je súčasťou pútnického miesta Kalvária na vrchu Urpín. Dodnes si napriek veľmi zlému stavu zachovala vysokú mieru autenticity a od roku 1989 je  národnou kultúrnou pamiatkou.

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová