FOTO: Jubilujúca SAŽP oslávila na Námestí SNP Deň životného prostredia

SPRÁVY
0 /

IMG_20180608_111012_resized_20180610_040839535

Slovenská agentúra životného prostredia si  na banskobystrickom Námestí SNP podujatím Svetový deň životného prostredia pripomenula štvrťstoročie svojej činnosti. Spolu s partnermi pripravila pre verejnosť  zaujímavý a inšpiratívny program zameraný na ochranu a tvorbu životného prostredia, ktorá je hlavnou úlohou jubilanta.

Nad podujatím prevzal záštitu Ján Nosko ako primátor mesta, v ktorom má SAŽP svoje hlavné sídlo.  So zameraním,  úlohami a činnosťami je  SAŽP jedinou prierezovou odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR s  celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny, v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja.

Pri príležitosti štvrťstoročnice SAŽP odovzdal na Námestí SNP prvý zástupca primátora mesta Jakub Gajdošík zástupcovi generálneho riaditeľa pre environmentalistiku Michalovi Klaučovi pamätný list. Poďakoval sa SAŽP za dlhoročnú dobrú spoluprácu s mestom Banská Bystrica aj s prísľubom, že keby tu boli snahy presunúť sídlo tejto organizácie do Bratislavy, tak mesto pod Urpínom bude za nich bojovať.

Ministerstvo životného prostredia na slávnosti zastupovala Lucia Thumová z Odboru politiky ŽP, sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov. V oblasti environmentálneho vzdelávania sa na Slovensku urobil kus záslužnej práce najmä na školách. MŽP aj prostredníctvom SAŽP podporuje vzdelávanie  o životnom prostredí formou rôznych grantov a projektov.

Hlavným partnerom podujatia bol portál Energie pre Vás. Ten propagoval zelené technológie, úspory energie, ochranu životného prostredia i udržateľnú dopravu v rámci osvetového projektu „Dni energie a ekológie na Slovensku – DENS 2018“. Nechýbali ani slnečné panely, elektrobicykle, aktivity pre mladých, ale takisto budú mať návštevníci možnosť odovzdať použitý kuchynský olej.

„Naša agentúra poskytuje aj rozmanité environmentálne služby, zbiera, spracúva, analyzuje a sprostredkúva údaje o životnom prostredí, plní úlohy v oblasti starostlivosti o mestské a vidiecke prostredie či podporuje princípy environmentálneho manažérstva. Je aj sídlom Regionálneho centra Bazilejského dohovoru, zabezpečuje implementáciu národných projektov a sprostredkúva eurofondy,“

povedala pre náš portál hovorkyňa SAŽP Michaela Pšenáková

Na Námestí SNP preto nechýbali ani  špecialisti SAŽP na environmentálnu výchovu a vzdelávanie, ktorá patrí tiež k hlavným úlohám SAŽP. Hlavne pre  deti  a žiakov materských, základných a stredných škôl pripravili na tento deň rôzne environmentálne aktivity zamerané na šetrenie energie.

Starší žiaci, resp. mladší žiaci alebo škôlkari si s pomocou rodičov či pedagógov mohli  prostredníctvom „cubes“ poskladať rôzne obrázky na tému životné prostredie. Popri tom sa dozvedia odpovede na otázky z „energy kvízu“ zameraného na spotrebu a šetrenie energie v domácnosti. A pre najmenších návštevníkov pripravili „energy pexeso“, vďaka ktorému sa mohli zoznámiť s rôznymi formami alternatívnych zdrojov energie.

Svoj stánok na námestí mala aj Národná zoo Bojnice pripravuje na slávnosť tvorivé dielne. Keďže človek zanecháva svoju stopu v životnom prostredí , tak chcú najmä s deťmi vyrábať počas dielničky zvieracie stopy.  

Štátna ochrana prírody SR sprostredkovala  okrem ukážok z činnosti zameranej na ochranu dravcov a veľkých šeliem aj rozmanité informácie z tejto oblasti prostredníctvom informačných materiálov a kvízov.

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva sa predstavilo s ukážkami zo svojich zbierok a s tvorivými dielňami zameranými na výrobu a maľovanie suvenírov s prírodnou tematikou. Nadácia Ekopolis predstavila projekt MOVECIT, ktorý je uskutočňuje v spolupráci s mestom Banská Bystrica a ďalšími európskymi partnermi. Projekt je zameraný na tvorbu Plánu trvalo udržateľnej mobility. Zaujala ukážka ekologických trojkoliek, tzv. TRIXI mobilov.

Komunitné centrum Fončorda sa odprezentovalo EKOlogickými hrami a kvízmi pre deti z materských a základných škôl, prostredníctvom ktorých spoznávali rastliny a živočíchy so špecifickými alebo zaujímavými názvami.

Občianske združenie  Heart of Slovakia Lions Club predstavilo celosvetový program „Lions Recycle  for Sigt“. Ten je zameraný na zber a recykláciu nepotrebných dioptrických a slnečných okuliarov. Jeho hlavným cieľom je umožniť niekomu vidieť, či darovať zrak. Recyklácia nepotrebných okuliarov má však aj význam z hľadiska ochrany životného prostredia. Kto sa zapojil a a odovzdal počas osláv nepotrebné okuliare, mal možnosť získať nové slnečné okuliare.

Deň životného prostredia doplnil aj kultúrny program, v rámci ktorého sa na banskobystrickom námestí predstavili nielen mladí umelci, ale aj Tatko Príroda v podaní míma Miroslava Kasprzyka. Skôr narodení Banskobystričania ho poznajú ako maskota medzinárodného festivalu filmov Envirofilm, ktorý má v svojej samostatnej ére za sebou 20 ročníkov a v spojení s Ekotopfilmom už  24.

Kto prišiel v piatok na Námestie SNP, mohol absolvovať rozhovory so zástupcami prezentujúcich organizácií a dozvedieť sa veľa zaujímavého z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

Autor: (tom) a SAŽP, Foto: redakčné