FOTO: Hron v Banskej Bystrici v stredu nebezpečne stúpal, hasiči a dobrovoľníci v pohotovosti, vo štvrtok prestalo pršať…

SPRÁVY
19 /

Akoby nestačila korona, aj ľudia v Banskej Bystrici musia bojovať s povodňou, ktorá hrozí po vytrvalých dažďoch na toku Hrona. Vo vyšších polohách zasa sneží…

Hron v Banskej Bystrici zatiaľ pod kontrolou…

Niekoľkodňový Intenzívny dážď na celom území Slovenska vytrvalo namáča pôdu, ktorá nestíha absorbovať toľké množstvo vody v krátkom čase. Povodia potokov a riek začínajú byť presýtené množstvom pritekajúcej vody, hladiny začínajú vybrežovať.

Meteorológovia hlásia pokračovanie daždivého počasia aj v stredu, vo štvrtok by to mohlo skončiť, ale nedá sa to presne určiť.  V okresoch Banská Bystrica a Brezno sa očakáva celodenný výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 60 – 100 mm. Pre celý náš región platila ráno výstraha druhého stupňa pred dažďom, ale očakáva sa, že postupne budeme prechádzať na tretí stupeň.

Primátor mesta Ján Nosko k aktuálnej situácii v povodí Hrona uviedol:

„Pred chvíľou som sa vrátil z terénu a situácia sa na niektorých miestach už komplikuje. Neprestávajúce zrážky spôsobujú problémy a hladina Hrona stúpa. Od rána sme preto v intenzívnom kontakte so Slovenským vodohospodárskym podnikom a hasičmi, ktorí nám podávajú aktuálne informácie o stave rieky na jednotlivých úsekoch, a tiež o realizácii nevyhnutných opatrení. Súčinné sú aj naše dobrovoľné hasičské zbory. Situáciu budeme aj naďalej monitorovať a o dôležitých skutočnostiach budeme informovať.“

My sme sa boli tiež pozrieť v teréne na najkritickejšie úseky Hrona na Huštáku a v okolí zimného štadióna. Hladina rieky postupne rastie a dosahuje nebezpečné výšky. V úsekoch, kde prebiehajú stavebné práce na protipovodňovej ochrane, hasiči kladú vaky ochranné vaky naplnené vodou, ktoré v prípade vybreženia Hrona zabezpečia jeho prietok aj v miestach, kde ešte nie sú dobudované ochranné múriky.

V okolí zimného štadióna pracujú hasiči a dobrovoľníci pri ukladaní oceľových zábran a kladení vriec s pieskom na brehu aj s rúškami na tvárach vo vytrvalom daždi. Klobúk dolu pred ich plným nasadením. Vzhľadom na vysokú hladinu rieky už musia čerpať vyrážajúcu spodnú vodu vo vnútri zimného štadióna.

Situácia na Hrone sa neustále mení. Ak neprestane pršať, tak to bude čoraz horšie. Pokiaľ sa podarí hasičom včas položiť zábrany na miestach bez ochranných betónových múrikov, tak by Hron mohol pretiecť mestom bez vybreženia. Kritické miesta sú pod mostami, kde by pri vysokej hladine mohlo dôjsť k preliatiu vody.

„Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a vzhľadom na hydrologickú situáciu môžu spôsobiť škody väčšieho rozsahu,“

varujú meteorológovia.

Zlá situácia začína byť vo viacerých  obciach okresov Banská Bystrica a Brezno. Na dolnom toku Hrona obec Zvolenská Slatina v okrese Zvolen vyhlásila 3. stupeň povodňovej aktivity V stredu ráno to potvrdil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák. Vodný tok rieky Slatina sa vylial z koryta na poľnohospodársku pôdu. Pre vysokú hladinu vodného toku Slatina sa zdvihla aj hladina toku Rybný potok, čo spôsobilo vyliatie vôd cez brehové čiary a zaplavilo rodinné domy. Protipovodňová ochrana mesta Banská Bystrica je v súčasnosti rozostavaná, ale vyliatie Hrona nehrozí.

Preventívne opatrenia v Banskej Bystrici

V stredu zasadala Krajská povodňová komisia a tak isto aj Povodňová komisia mesta Banská Bystrica. Z dôvodu intenzívnych lejakov bolo nutné prijať zo strany správcu vodného toku Hrona ako aj mesta nevyhnutné opatrenia.

„Od 14. októbra bol vyhlásený druhý stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku Hrona a jeho prítokoch v rámci okresu Banská Bystrica, no zároveň je potrebné dodať, že k vyliatiu rieky z koryta v tejto chvíli nedošlo,“

informovala hovorkyňa primátora mesta Zdenka Marhefková.

Zasadnutie povodňovej komisie

Na miestach, kde v súčasnosti nie je dokončená výstavba protipovodňových múrov, prebieha zo strany Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. OZ Banská Bystrica a Hasičského a záchranného zboru osádzanie mobilných hradení a vriec. Zároveň došlo k dočasnému uzavretiu podchodu pod malou železničnou stanicou na Hronskom predmestí.

Od 17:00 hod. je až do odvolania uzavretý most na Ulici 9. mája. Doprava bude presmerovaná v smere na Mičinskú cestu a Cestu k Smrečine tak, ako počas výstavby protipovodňových opatrení v tomto úseku v letných mesiacoch. Jediný prejazdný most bude pri autobusovej stanici. Polícia vyzýva majiteľov vozidiel parkujúcich v blízkosti rieky Hron na parkovisku pod železničnou traťou, aby si vozidlá preparkovali.

Most na Ulici 9. mája

Poznámka

Je neuveriteľné, ako reagujú na povodňovú situáciu na Hrone niektorí Bystričania, ktorí aktívne vystupovali proti výstavbe protipovodňových opatrení na Hrone v intraviláne mesta Banská Bystrica a teraz kritizujú to, čo sledujú z tepla svojich obývačiek.

Na sociálnych sieťach sa nehanbia písať, že prečo ešte nie sú dokončené ochranné betónové múriky pri rieke, ktoré predtým považovali za nezmyselné zabetónovanie Hrona. Neváhajú dokonca kritizovať primátora mesta, že prečo to nezabezpečil., hoci investorom stavby je Slovenský vodohodpodársky podnik. Je to od nich v tejto situácii hlúpe a pokrytecké, mali by radšej mlčať…

My Vám prinášame fotoreportáž z dnešnej situácie na Hrone v Banskej Bystrici, zachytávajúc prácu hasičov a dobrovoľníkov.

Dážď v noci ustal a hladina Hrona začína klesať

V stredu večer si primátor Ján Nosko opätovne prešiel všetky komplikované úseky Hrona, na ktorých bola vážna situácia:

„Na miestach, kde v súčasnosti nie sú dokončené protipovodňové múry, osadil Slovenský vodohospodársky podnik a Hasičský záchranný zbor mobilné hradenia a vrecia. Doposiaľ nikde nedošlo k vyliatiu a vybreženiu rieky, preto nie je dôvod na paniku a šírenie poplašných správ. Verím, že vďaka hasičom a všetkým, ktorí sú od rána v plnom nasadení, budeme mať pokojnú noc. Zvládneme to.“

Primátor mal pravdu. V noci prestalo pršať a nebezpečne zdvihnutá hladina Hrona , ktorá kulminovala v stredu počas dňa začala postupne klesať . V stredu dosahoval Hron v Banskej Bystrici  výšku 275 cm a bol vyhlásený druhý stupeň povodňovej aktivity, vo štvrtok ráno to bolo 271 centimetrov.

 Ako oznámila hovorkyňa primátora  Zdenka Marhefková, od 10:00 hod. sa otvorí most  na Ulici  ‪9. mája, ktorý bol od  stredy predvečera v dôsledku vysokej hladiny Hrona uzatvorený. Treba sa poďakovať všetkým hasičom, pracovníkom SVP a dobrovoľníkom za ich bleskovú a užitočnú prácu pri ochrane brehov Hrona počas stredy, keď začínala byť vážna povodňová situácia.

Meteorológovia očakávajú ďalšie dažde v piatok, ale už by nemali byť také intenzívne a prijaté protipovodňové opatrenia na Hrone by mali túto situáciu zvládnuť.

Autor: (tom) , Foto: Mirka Chabadová, DK a FB