FOTO: Detská univerzita UMB 2021 skončila slávnostnou promóciou

SPRÁVY
0 /

Poslaním Detskej univerzity UMB je okrem zmysluplného využitia voľného prázdninového času aj podpora záujmu detí o nadobudnutie vedomostí a zvýšenie záujmu o vysokoškolské štúdium. Po ročnej pauze sa v priestoroch Ekonomickej fakulty UMB slávnostnou promóciou počas letných prázdnin ukončil štrnásty ročník Detskej univerzity UMB.

Z rúk prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie UMB doc. PhDr. Kataríny Chovancovej, PhD. si účastníci prevzali certifikáty, ktoré boli znakom úspešného ukončenia ich niekoľkodňové štúdia. Slávnostného aktu sa zúčastnili aj zástupcovia jednotlivých fakúlt.

„Od vysokoškolských pedagógov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa účastníci Detskej univerzity UMB dozvedeli mnoho zaujímavého, napríklad čo je uhlíková stopa, ako sa majú správať ako cestovatelia, ako funguje Európska únia a ľudské dorozumievanie sa, naučili sa základné kroky valčíka a skúsili si vytvoriť umeleckú grafiku,“

uviedla Dana Straková z referátu marketingovej komunikácie UMB.

Na exkurzii v arboréte Mlyňany im skúsená biologička priblížila nádherný svet flóry. V Konfuciovom inštitúte pre obchod pri UMB im odkryli tajomstvo varenia čínskeho čaju, čo je kaligrafia a ako sa môžu pozdraviť a poďakovať v čínskom jazyku.

Mnoho nového sa dozvedeli o nekonečnosti vesmíru a hviezdach, ale aj mnoho zaujímavostí o živote na stredovekých hradoch. Mali možnosť vyskúšať si ako fungujú rôzne vedecké hračky. Mnohé deti naviac zaujal program Konfuciovho inštitútu a prednáška o vesmíre.

Veľkou udalosťou boli slávnostné akty imatrikulácia a promócia.  Svoje krátke, ale intenzívne „vysokoškolské“ štúdium zavŕšili vedomostným kvízom.

Odbornými garantmi Detskej univerzity UMB sú doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie UMB  a doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor UMB.

Na výchovno-vzdelávacom programe sa stretávajú žiaci a žiačky základných škôl vo veku od 9 do 14 rokov. Zaujímavé a originálne témy, primerané veku, ktoré spracovali vysokoškolskí pedagógovia a pedagogičky jednotlivých fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, sú zamerané na prírodné vedy, humanitné vedy a pohybové aktivity, ktoré sú spestrené športovou olympiádou.

Zdroj: Dana Straková, Foto: UMB