Európska Banská Bystrica – Stronger Europe in the world 10. mája 2024

SPRÁVY
0 /

Pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie, ako aj v súvislosti s pravidelnou oslavou Dňa Európy, sa viaceré banskobystrické inštitúcie prepojili s cieľom pripraviť podujatie zamerané na podporu myšlienky zjednotenej Európy a vzájomnej spolupráce.

V piatok 10. mája od 13:00 hod. do večerných hodín spojí Námestie SNP mnohých dôležitých aktérov v oblasti medzinárodnej spolupráce v rámci jednodňového podujatia, Európska Banská Bystrica – Stronger Europe in the world.

Obyvatelia i návštevníci si budú môcť užiť zaujímavý kultúrny program a široké spektrum sprievodných aktivít. Všetci sú srdečne pozvaní.  Cieľom podujatia je zhodnotiť, ale aj podporiť pochopenie výhod a príležitostí, ktoré nám členstvo v Európskej únii prináša.

Okrem toho, že sme občania SR, sme aj občania EÚ, a to nám garantuje rozsiahle práva a poskytuje možnosti na ich uplatňovanie, ale aj ich ďalšie rozširovanie a prehlbovanie. Vzájomná spolupráca v EÚ prináša rozvoj obchodu, vzdelania, vedy, výskumu, kultúry, turizmu, ochranu životného prostredia a prispieva k vyššej kvalite života našich občanov. Veríme, že toto podujatie bude prínosným doplnením podobných aktivít realizovaných na Slovensku a všetci zúčastnení si z najkrajšieho námestia na Slovensku odnesú príjemné zážitky,“

uvádza Katarína Harmaniaková Turčanová z Europe Direct UMB.

V informačných stánkoch na Námestí SNP sa odprezentujú organizácie Európskej únie, ale aj veľvyslanectvá 14 krajín. Súčasťou sprievodného programu budú rôzne interaktívne aktivity ꟷ  hlavolamy, hry či tvorivé dielne.

V informačných stánkoch získajú obyvatelia i návštevníci informácie od organizácií, akými sú Europe Direct UMB, Europass, Eures, Euraxess, Erasmus Student Network, Alliance Francaise, Európske spotrebiteľské centrum v SR, Edumacy či Inštitút pre demokraciu pri UMB. Pozvanie prijali veľvyslanectvá Cypru, Česka, Chorvátska, Francúzska, Holandska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovinska, Španielska i Valónske a Bruselské zastúpenie na Slovensku,“

hovorí Antónia Jurečková, vedúca Oddelenia medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu MsÚ v Banskej Bystrici.

Zamestnanci Finančnej správy sa pod Hodinovou vežou postarajú o vytvorenie simulovaných hraníc s colnou búdkou, rampou a colníkmi v oficiálnych uniformách. Organizátori tým chcú návštevníkom pripomenúť obdobie, keď prechádzanie cez hranice jednotlivých európskych štátov nebolo samozrejmosťou, a jeho súčasťou bola kontrola dokladov i prevážaného tovaru.

Pre záujemcov bude pripravený Banskobystrický pas, na ktorý si budú môcť zbierať v informačných stánkoch pečiatky. Za 20 vyzbieraných pečiatok získajú „víza“ na Hodinovú vežu zdarma, ktoré budú môcť využiť do 31. mája 2024.

Program chceme zatraktívniť aj kynologickými ukážkami poslušnosti a nasadenia špeciálne vycvičených služobných psov, ktoré sú schopné  zaistiť pri záchytoch drogy, tabakové výrobky, predmety CITES – chránené druhy rastlín a živočíchov  a podobne,

dopĺňa Gabriela Dianová z  Finančného riaditeľstva SR.

Podujatie spestrí kultúrny program v podaní žiakov tanečného odboru Základnej umeleckej školy J. Cikkera, študentov Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Univerzitných umeleckých telies Mladosť UMB či talentovanej slovenskej speváčky a skladateľky Andy Lou, ktorá pôsobí v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

Najmenší si budú môcť vďaka Literárnemu a hudobnému múzeu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici vychutnať ukážku predstavenia Gašparkova cesta do Európy.

Ukážka je z textu pôvodnej ľudovej hry, ktorú hrával náš ľudový bábkar Anton Anderle tak, ako ju hrával aj jeho otec, starý otec i stará mama.  Program vo večerných hodinách uzavrie DJ Rasta.

Hlavný organizátor je Europe Direct UMB Banská Bystrica. Organizátormi sú mesto Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Akadémia umení v Banskej Bystrici a Banskobystrický samosprávny kraj.

Zdroj: Zdenka Marhefková , Foto: ilustračné