Energetici zrekonštruovali národnú kultúrnu pamiatku v centre mesta, presťahuje sa do nej kataster

SPRÁVY
1 /

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná (SSD) zrekonštruovala budovu bývalej metrológie na Ulici Jána Cikkera v Banskej Bystrici. Investovala do nej približne 250 tisíc eur. Ide o trojpodlažnú funkcionalistickú stavbu zo štyridsiatych rokov minulého storočia. V roku 1963 ju vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku.

Postavili ju energetici ako súčasť komplexu pôvodných elektrárenských budov medzi Cikkerovou a Švantnerovou ulicou. Vlastníkom budovy je stále SSD, ale po novom sa do nej presťahuje nový dlhodobý nájomník – katastrálny odbor Okresného úradu Banská Bystrica. Ten doposiaľ sídlil na ČSA 7.

„Investovali sme výhradne do interiéru s rozlohou zhruba 700 metrov štvorcových tak, aby sme ho prispôsobili požiadavkám nájomníka. Vymenili sme podlahy, vybudovali nové priečky, kuchynky, zmodernizovali sociálne zariadenia a obnovili nátery stien. Všetko prebiehalo pod drobnohľadom pamiatkarov, aby sme zachovali dobový ráz budovy. Pri niektorých prácach to bolo veľmi náročné,“

hovorí Marek Prokeš z odboru správy majetku Stredoslovenskej distribučnej.

Vysvetlil, že napríklad nové priečky museli byť zo sadrokartónu a ich náter sa musel odlíšiť od pôvodných stien iným farebným odtieňom. Rovnako pri výmene okien, ktorú zrealizovali už dávnejšie, mohli použiť len drevené. Zaujímavosťou je, že v dvojposchodovej budove sa nachádza aj pôvodný výťah.

„Najnáročnejším procesom bola administratíva a získanie všetkých potrebných povolení, najmä zmeny účelu využitia budovy,“

dopĺňa Marek Krajčovič, riaditeľ sekcie správy majetku SSD.

Prenájom objektu odôvodnil nadbytočnosťou priestorov, ktoré spoločnosť nevyužíva už takmer osem rokov. Nevylúčil ani jej neskorší odpredaj, pričomštát v zastúpení príslušného ministerstva má predkupné právo, keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku.

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35 tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú viac ako 770 tisíc domácností a firiem.

Zdroj: Miroslav Gejdoš, Foto: SSE