Elektrické kolobežky sa dostanú do novely zákona o cestnej premávke

SPRÁVY
0 /

Poznáte to aj z Banskej Bystrice. Na našich cestách toto leto pribudlo kolobežiek s elektrickým pohonom. Zväčša mladí ľudia sa na nich pomerne rýchlo pohybujú vedľa automobilov, motoriek či bicyklov, občas ich vidno aj na chodníkoch. Je to nový fenomén v mestskej doprave.

Novela zákona ide do parlamentu

Keďže počet elektrických kolobežiek neustále pribúda, zákonodarcovia ich zahrnuli do pripravovanej novely zákona o cestnej premávke. Ich majitelia by sa mali dostať na úroveň vodičov nemotorových vozidiel, ako sú napríklad cyklisti.

To znamená, že po chodníku mali jazdiť len rýchlosťou chôdze a na ceste musia dodržiavať pravidlá cestnej premávky ako vodiči ostatných dopravných prostriedkov. Novelu zákona už odobrila vláda, schváliť ju ešte musí slovenský parlament.

Nové pravidlá pre používateľov elektrických kolobežiek

Podľa ministerky vnútra SR Denisy Sakovej elektrické kolobežky, s ktorými ich používatelia jazdia na chodníkoch, sa stali veľmi nebezpečnými prostriedkami:

„Novela zákona o cestnej premávke okrem iného sprísňuje pravidlá pri používaní kolobežky s prídavným motorčekom a používateľov týchto kolobežiek vyníma z kategórie chodcov a zaraďuje do skupiny vodičov nemotorových vozidiel.  V premávke budú musieť ako vodiči nemotorového vozidla dodržiavať všetky pravidlá cestnej premávky a dbať na bezpečnosť svoju a druhých osôb. Po novom bude možné jazdiť s takouto kolobežkou po cyklotrase resp. normálnej komunikácii. Takisto aj po chodníku, no v tomto prípade len rýchlosťou neprevyšujúcou rýchlosť chodca.“

Saková dodala, že novela odpovedá aj na požiadavku širokej verejnosti a Cyklokoalície kompromisom, že cyklisti nad 15 rokov nemusia mimo obce povinne nosiť prilbu.

„Naďalej však budeme vyzývať, aby z hľadiska bezpečnosti používali cyklisti prilbu čo najviac,“

upozornila ministerka vnútra.

Osoba na kolobežke s pomocným motorčekom sa výslovne zaradí medzi vodiča nemotorového vozidla (rovnako, ako je zaradená osoba na bicykli s pomocným motorčekom alebo osoba na samovyvažovacom vozidle – „segway“), keďže sa v súčasnosti zaraďuje medzi chodcov, čo však nekorešponduje s povahou dopravného prostriedku a s pravidlami, ktoré sa na ňu vzťahujú.

Kolízie elektrických kolobežiek sa budú posudzovať ako dopravné nehody

Keďže podľa navrhovaných zmien v novele zákona budú elektrické kolobežky môcť jazdiť aj po chodníkoch, ich kolízie sa budú brať ako dopravné nehody a ak ich používatelia porušia pravidlá cestnej premávky, môže ich polícia  riešiť v blokovom konaní pokutou do 50 eur.  Podľa súčasnej legislatívy sú používatelia elektrických kolobežiek zaradení medzi chodcov, pri kolíziách preto nie je možné hovoriť o dopravných nehodách.

„Keď sa pohybuje takáto kolobežka po chodníku a má prídavné elektrické zariadenie, v ojedinelých prípadoch môže dosahovať rýchlosť 50 až 60 kilometrov za hodinu. Pri takejto rýchlosti ohrozuje svoje zdravie nielen ten, kto kolobežku riadi, ale ohrozené môže byť aj zdravie chodcov,“ 

odôvodnila túto časť novely zákona Denisa Saková.

Treba obmedziť aj alkohol u kolobežkárov

Čo sa týka konzumácie alkoholu u používateľov elektrických kolobežiek, pre nich momentálne neplatia  žiadne obmedzenia. Podľa pripravenej zákonnej úpravy sa dostanú na rovnakú úroveň ako cyklisti a osoby na samovyvažovacích vozidlách, čiže v obci a na cyklotrasách budú môcť jazdiť maximálne s 0,5 promile alkoholu v krvi, mimo obce len bez akéhokoľvek množstva alkoholu.

Vo vládou schválenej novele rezort vnútra, okrem riešenia elektrických kolobežiek, sprísňuje  aj zákaz používania telekomunikačných či audiovizuálnych zariadení pri vedení vozidla. Podľa novely by ostalo povolené telefonovanie za volantom s pomocou handsfree, zakázané však má byť držanie mobilu v ruke. Za porušenie týchto pravidiel sa zároveň zdvojnásobia pokuty.

Autor: (dem), Foto: ilustračné