Dvojdňové celoštátne oslavy 76. výročia SNP v Múzeu SNP Banská Bystrica

SPRÁVY
0 /

Oslavy 76. výročia Slovenského národného povstania odštartuje v piatok 28. augusta o 19:00 tradičný koncert Štátnej opery v Banskej Bystrici, počas ktorého budú ocenené osobnosti a organizácie, ktoré aktívne podporujú činnosť Múzea SNP.

Oslavy SNP v Banskej Bystrici

Denný program v sobotu 29. augusta 2020 bude venovaný pietnej spomienke, krátkemu kultúrnemu programu, sprievodným aktivitám a večernému komponovanému programu, ktorého súčasťou bude špeciálny mapping premietaný na priečelia Pamätníka SNP.

„Oficiálny program začne o 11:00 hod. preletom leteckej techniky Ozbrojených síl Slovenskej republiky a pietnym aktom kladenia vencov. Slávnostné zhromaždenie otvorí hymna Slovenskej republiky v podaní MUDr. Slavomíra Pôbiša a Vojenskej hudby Banská Bystrica. Okrem príhovorov oficiálnych hostí, slávnostné zhromaždenie ponúkne aj krátke kultúrne vystúpenia a ukončí ho atraktívny zoskok výsadkárov,“

uviedol na stredajšej tlačovke generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev.

Kultúrny program, sprievodné aktivity a obmedzenia počas 29. augusta

V popoludňajších hodinách, priližne od 13:30 hod. začne na hlavnej tribúne kultúrny program s predstavením FS Urpín, po ktorom vystúpia Marián Greksa, Henry Tóth Slavomír Repaský.

Počas celého dňa budú v areáli Pamätníka SNP pripravené viaceré sprievodné aktivity. Návštevníci môžu navštíviť partizánsku zemľanku s dobovým vojenským táborom. Pre verejnosť budú pripravené ukážky diaľkovo riadených modelov či statická prezentácia Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Milovníkov živých tvorov zaujmú ukážky sokoliarov.

Stála expozícia s výstavnými priestormi Múzea SNP bude pre verejnosť otvorená od 15:00 hod. bezplatne. Návštevníkov v rovnakom čase pozývame na prezentáciu dokumentárnych filmov do kinosály Múzea SNP.

Oslavy SNP budú ukončené komponovaným multimediálnym programom pod názvom Vlčia stráž 2, ktorý začne o 20:45 hod. na hlavnej tribúne pred Pamätníkom SNP. Komponovaný program nadväzuje na Vlčiu stráž 1, ktorá bola verejnosti predstavená počas 70. výročia SNP v roku 2014, pričom toto pokračovanie bude úvodom k vzdelávaciemu programu určenému pre základné a stredné školy na Slovensku.

Tematicky je program zameraný na Slovenské národné povstanie, osudy a obete 2. svetovej vojny, holokaust. V programe vystúpia tanečné skupiny The Pastels, Čarovné ostrohy a spevák Lukáš Adamec, ktorý spieva piesne Ľubomíra Horňáka.

Program bude sprevádzaný moderátormi, historickými odborníkmi a po vizuálnej stránke krátkymi video sekvenciami, ktoré budú prezentované na viacerých LED obrazovkách. Súčasťou programu bude špeciálny maping premietaný na bočnej strane Pamätníka SNP.

Vstupy a obmedzenia

Z dôvodu konania celoslovenských Osláv 76. výročia Slovenského národného povstania, účasti najvyšších štátnych predstaviteľov, ale aj kvôli obmedzeniam v súvislosti so šírením COVID-19, budú oslavy sprevádzané niekoľkými obmedzeniami.

„Na základe aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, bude areál Pamätníka SNP rozdelený do  dvoch zón, v ktorých sa bude môcť pohybovať najviac 1  000 osôb. Výnimku bude tvoriť vnútorný priestor Pamätníka SNP so stálou expozíciou a výstavnými priestormi, kde sa môže pohybovať najviac 170 osôb a kinosála musí dodržiavať tzv. šachovnicové sedenie,“

informoval marketingový manažér Múzea SNP Dalibor Lesník.

Vstup a možnosť zúčastniť sa dvojdňových osláv SNP bude realizovaný nasledovným spôsobom. Záujemcovia o koncert Štátnej opery, ktorý sa uskutoční dňa 28. augusta 2020 na hlavnej tribúne pred Pamätníkom SNP, môžu využiť možnosť, prevziať si lístky na toto predstavenie na pokladni Pamätníka SNP už od 20. augusta. Pokiaľ tak neurobia, môžu si lístky na podujatie vyzdvihnúť aj tesne pred koncertom, riskujú však naplnenie počtu a svoju neúčasť na podujatí. Po naplnení počtu 1000 nebude možné zúčastniť sa koncertu. Vstup na koncert je bezplatný.

Oficiálna časť osláv SNP 29. augusta 2020 bude určená výlučne pre pozvaných hostí, žijúcich priamych účastníkov, predstaviteľov diplomatických zastúpení v SR a členov SZPB. Nakoľko celá oficiálna časť bude vysielaná v priamom prenose RTVS, záujemcovia si ju môžu pozrieť z pohodlia svojich domovov.

Kto však prejaví záujem prísť 29. augusta do areálu Pamätníka SNP, bude sa môcť približne od 8:00 do 13:30 hod. pohybovať v priestore Skanzenu ťažkej bojovej techniky. V tomto sektore sa budú konať všetky sprievodné aktivity osláv SNP určené pre verejnosť.

Vstup do areálu bude jediný a to od Kapitulskej ulice. Približne od 13:30 do 15:00 hod. sa na hlavnej tribúne pred Pamätníkom SNP uskutoční krátky kultúrny program, ktorý bude určený pre verejnosť, avšak pri dodržaní počtu 1000 osôb.

Priestory stálej expozície a kinosály budú pre verejnosť sprístupnené od 15.00 do 19.00 pri dodržaní podmienok spomenutých vyššie. Večerný komponovaný program Vlčia stráž 2 na hlavnej tribúne pred Pamätníkom SNP v čase od 20:45 hod., pôjde v režime ako koncert Štátnej opery, to znamená lístky na podujatie budú dostupné na pokladni Pamätníka SNP už od 20. augusta. Vstupy na všetky aktivity a podujatia osláv 76. výročia SNP budú bezplatné.

Zmena dopravného značenia a dočasné uzávery

V sobotu  29. augusta 2020 bude vstup do areálu Pamätníka SNP možný až po 8:00 hod. ráno z Kapitulskej ulice. Počas 28. a 29. augusta bude vo vybraných uliciach v Banskej Bystrici čiastočne zmenené dopravné značenie.

„Dňa 28. augusta v čase od 22:00 do 29. augusta 15:00 hod. bude na ulici Kapitulská umiestnené dopravné značenie „zákaz zastavenia“. Dňa 29. augusta 2020 v čase od 6:00 do 15:00 hod. budú uzavreté ulice – Kapitulská, Švantnerova, Cikkerova a Kuzmányho. Zároveň žiadame o rešpektovanie pokynov mestskej a štátnej polície, ako aj zákazu parkovania na uvedených uliciach,“

upozornil Jozef Gibala, vedúci prevádzkového oddelenia Múzea SNP.

Viac informácií o programe, zmenách a aktuálnych novinkách Osláv 76. výročia SNP nájdete na stránke www.muzeumsnp.sk a sociálnych sieťach Múzea SNP.

Azda nezaškodí malá spomienka na nezabudnuteľné minuloročné oslavy 75. výročia SNP spojené s historickou vojenskou prehliadkou v uliciach nášho mesta:

Zdroj: Múzeum SNP , Foto: Mirka Chabadová a ilustračné