Dve bystrické ZŠ v TOP 10 na Slovensku podľa hodnotenia INEKO

SPRÁVY
1 /

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil aktualizované rebríčky slovenských škôl doplnené o najnovšie údaje. Vďaka tomu skompletizovali množinu ukazovateľov potrebných pre uzavretie hodnotenia škôl za šk. rok 2017/18. 

Hodnotenie ZŠ v rámci Slovenska

INEKO na svojej webovej stránke k najnovšiemu hodnoteniu slovenských škôl uvádza:

 „Hodnotenie sme priradili všetkým školám, ktoré majú dostatočnú vzorku žiakov. Vypovedá o výsledkoch, ktoré dosahujú žiaci na jednotlivých školách, a na jeho základe vznikajú aj rebríčky.“ 

Prvú priečku na Slovensku spomedzi základných škôl obhájila Základná škola na Krosnianskej 4 v Košiciach. Druhá skončila Základná škola SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica (jej absolventom je okrem iných osobností napr. aj premiér Peter Pellegrini) a tretia ZŠ Kollárova 2, Svätý Jur. Do TOP 10 sa dostala aj ďalšia škola z Banskej Bystrice ZŠ Ďumbierska 17, ktorá obsadila 6. miesto.

Hodnotenie bystrických ZŠ v TOP 30 Banskobystrického kraja

Podľa hodnotenia ZŠ v Banskobystrickom kraji prvé dve miesta obsadili bystrické školy – ZŠ SSV Skuteckého 8 pred ZŠ Ďumbierska 17.  Na  štvrtom mieste sa umiestnila ďalšia bystrická škola ZŠ Spojová 14.

1. ZŠ SSV Skuteckého 8 BB 9,3

2. ZŠ Ďumbierska 17 BB 9,1

4. ZŠ Spojová 14 BB 7,9

8. ZŠ JGT Gaštanová 12 BB 7,7

10. ZŠ Golianova 8 BB 7,3

15. ZŠ Moskovská 2 BB 6,8

20. ZŠ Pieninská 27 BB 6,5

25. ZŠ Sitnianska 32 BB 6,3

28. ZŠ Radvanská 1BB 6,2

INEKO upozorňuje, že tieto rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom.

Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali učiteľov pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.