Dopravný podnik mesta: Prevádzka autobusovej stanice je pre nás zisková

SPRÁVY
13 /

V septembri uplynul rok od otvorenia moderného hybridného centra v Banskej Bystrici Terminal Vlak Bus Shopping s novou autobusovou stanicou. Tú od začiatku tohto roka prevádzkuje Dopravný podnik mesta Banská Bystrica a.s. (DPMBB a.s.) na základe dlhodobej nájomnej zmluvy s majiteľom a investorom celého objektu spoločnosťou Primum s. r. o.

Zaujímalo nás, ako to vyzerá s prevádzkou novej autobusovej stanice, ktorá sa napriek všeobecnej spokojnosti Bystričanov i návštevníkov mesta stáva krátko pred komunálnymi voľbami terčom kritiky zo strany niektorých poslancov, ktorí v roku 2015 nehlasovali za kľúčový vstup mesta do projektu jej výstavby. Pripomeňme si, že 8. decembra 2015 hlasovali proti poslanci Banskobystrickej alternatívy a strany SaS (Bučko, Dubačová, Kasová, Katreniak, Lichý, Priehodová, Pirošík, Skokanová  a Klus).

autobusova stanica1

Primátor mesta Ján Nosko, ktorý má najväčšiu zásluhu na tom, že na mieste tridsaťročného strašidla vyrástla nová autobusová stanica, k tomu uviedol:

„Priznám sa, keď sme v januári 2015 oznamovali verejnosti spolu s  investorom, že Banskobystričania sa po 30 rokoch konečne dočkajú novej autobusovej stanice, neveril som, že cesta k cieľu môže byť taká kľukatá a komplikovaná. Netušil som ani to, koľkí „neprajníci“ budú chcieť z projektu vyťažiť čo najviac s cieľom zdiskreditovať nás v očiach obyvateľov mesta.“

Podľa neho, keby mesto do tohto projektu v roku 2015 nevstúpilo, nová autobusová stanica by dnes nestála. Zámer mesta bol postavený na tom, že pokiaľ nadobudne dopravnú časť Terminálu do vlastníctva, bude riešiť prevádzkovateľa výberom dopravnej spoločnosti, na ktorého by sa preniesli náklady spojené s touto činnosťou. Napokon sa s investorom dohodli, že dlhodobú nájomnú zmluvu uzavrie priamo s Dopravným podnikom mesta.

autobusova stanica10

Stanica prináša dopravnému podniku zisk

Desaťročná nájomná zmluva medzi Dopravným podnikom mesta a spoločnosťou Primum s.r.o. bola podpísaná 30. januára 2018. Autobusová  stanica má výmeru 9 193 m2, jej zázemie 386 m2. Cena nájmu bola stanovená vo výške 204 tisíc € bez DPH za rok, k čomu sa pripočítava inflácia. Spolu s ďalšími prevádzkovými nákladmi vo výške 250 tisíc € je to celkom 454 tisíc € za rok.

„Príjmy našej spoločnosti  tvoria tržby od dopravcov vo výške 460 tisíc € ročne. Z toho 68 percent  tvorí prímestská doprava, 20 percent diaľková a 6 percent medzinárodná doprava. Ďalšie príjmy máme od prevádzkovateľov taxislužieb, čo spolu s ostatnými príjmami dáva čiastku 26 tisíc €, ktorú sme schopní ďalšími poskytovanými službami ešte zvýšiť. Znamená to teda, že prevádzka novej autobusovej stanice je pre nás v plusových číslach.“

povedal generálny riaditeľ Dopravného podniku mesta Miroslav Snopko.

autobusova stanica2

Predseda dopravnej komisie pri mestskom zastupiteľstve Marek Modranský hodnotí vstup mesta do tohto projektu kladne:

„Ako Banskobystričan a poslanec mesta som cítil osobnú vnútornú povinnosť takýto jedinečný projekt podporiť a dotiahnuť do úspešného konca. Je to podľa mňa v prvom rade zásluha primátora Jána Noska, ktorému sa  treba poďakovať za vytrvalosť a pevné nervy od samého začiatku až do konca. V rokovaní s dotknutými stranami boli naozaj aj veľmi rušné chvíle, ktoré by pri slabšej povahe znamenali mnohé ústupky a nedostatky. Tie by sme neskôr ako obyvatelia mesta a návštevníci Terminalu určite oľutovali. Počas rokovaní s investorom sa zo strany mesta dbalo na to, aby autobusová stanica bola čo najväčšia, s najmodernejšími prvkami a nízkymi prevádzkovými nákladmi do budúcnosti, čo sa napokon podarilo.“

Bystrický Terminal slúži niekoľkým tisíckam cestujúcich a návštevníkov obchodného centra denne. Podľa štatistík až 93 % z nich sú obyvatelia Banskej Bystrice a blízkych obcí. Pravdou je, že okrem cestujúcich do Terminalu chodí pomerne veľa ľudí nakupovať alebo si tu posedieť v príjemnom prostredí.

autobusova stanica8

Aj keď sa v poslednej dobe vyskytol problém s uzavretím osobného výťahu z parkoviska počas otváracích hodín prevádzok v obchodnej časti Terminalu (ten môžu cestujúci využívať len v nočných a skorých ranných hodinách), prvý hybridný obchodno – dopravný objekt v Banskej Bystrici je najmodernejší na Slovensku. Nie náhodou nová autobusová stanica získala dve ocenenia v rámci súťaže Stavba roka 2017.

Mimochodom novú autobusovú stanicu s obchodmi a bývaním v súčasnosti stavia súkromný investor  v Bratislave. Najväčší dopravca v Banskobystrickom kraji a väčšinový akcionár DPMBB a.s., ktorým je SAD Zvolen, pripravuje výstavbu novej autobusovej stanice v Brezne.