Dom kultúry už oficiálne patrí mestu i kraju

SPRÁVY
9 /

V pondelok zaznela dobrá správa pre Bystričanov. Zanedbaný Dom kultúry, o získanie ktorého sa spoločne snažia samosprávy Mesta Banská Bystrica a Banskobystrického samosprávneho kraja prostredníctvom k tomuto účelu založenej spoločnosti, definitívne patrí mestu a kraju.

Banskobystrický primátor Ján Nosko oznámil verejnosti:

„Dnes som spoločne s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrejom Lunterom prevzal kľúče od kultúrno-spoločenského stánku, ktorému chceme po rokoch vdýchnuť nový život. Hoci sme len na začiatku dlhej cesty, prvý krok máme za sebou. Teraz sa môžeme pustiť do prípravy projektovej dokumentácie jeho rekonštrukcie v rámci projektu komplexnej revitalizácie Námestia slobody, ktorý pripravuje mesto prostredníctvom urbanisticko-architektonicko-krajinárskej súťaže. Držme si palce, Banskobystričania. Strašiaky v našom meste sa pomaly, ale isto stávajú minulosťou.“

Ján Nosko s Ondrejom Lunterom a poslancami pred Domom kultúry

Ján Nosko s Ondrejom Lunterom a poslancami pred Domom kultúry

Spoločnosť Dom kultúry BB s. r. o., ktorú založilo Mesto Banská Bystrica spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom, v polovici júna uspela na dražbe, ktorej predmetom bola budova banskobystrického Domu kultúry spolu s pozemkami. Objekt v centre krajského mesta vydražila za 1,8 milióna eur bez DPH.

Spoločná snaha oboch samospráv vrátiť Dom kultúry ľuďom a zmeniť ho opäť na miesto stretnutí, umenia dostala tak dostala reálne kontúry.

„Po našom spoločnom oznámení, že sa chceme pokúsiť budovu Domu kultúry zachrániť a po podpise memoranda o spoločnom postupe s Mestom Banská Bystrica, je toto ďalší dôležitý míľnik, ktorý sme dosiahli. Teraz budeme môcť začať pracovať na tom, aby táto budova prestala chátrať a opäť sa do nej vrátil život. Je pred nami ešte kus cesty. Na Slovensku nie je jednoduché robiť veci, ktoré sa zdajú byť samozrejmé. Napríklad, že zachránime budovu v centre krajského mesta, ktorá slúžila ľuďom, mala jasné pôvodné určenie, má potenciál, ale ktorá už viac ako 10 rokov chátra. Aj to je dôvod, prečo sme spojili sily miestna a regionálna samospráva a pustili sme sa spoločne do tohto projektu, ktorý  chceme dotiahnuť do úspešného konca,“

uviedol  predseda BBSK Ondrej Lunter.

Odkúpenie a opätovné sprevádzkovanie Domu kultúry patrilo už niekoľko rokov aj k najväčším prioritám mesta Banská Bystrica. Tento objekt bol v súkromnom vlastníctve bez reálneho splnenia proklamovaného cieľa majiteľa ho modernizovať ho. To bola jedna z hlavných príčin,  prečo Dom kultúry bol už viac ako desať rokov uzavretý a postupne chátral.

„Boli sme si vedomí, že jediná cesta, ako tento objekt zachrániť, je získať ho do vlastníctva a následne ho, aj za pomoci európskych fondov zrekonštruovať. Som presvedčený, že takáto pre mesto významná budova má patriť samospráve. Po dvojročnej spoločnej snahe sa nám to spolu s BBSK podarilo. Vážime si, že kraj s nami do tohto rozhodnutia išiel. Teraz môžeme začať robiť ďalšie konkrétne kroky smerujúce k bezprostrednej záchrane objektu a zároveň pripravovať projekt jeho obnovy v nadväznosti na pripravovanú revitalizáciu Námestia slobody. Banská Bystrica si zaslúži dôstojný a reprezentatívny kultúrny stánok, akým Dom kultúry bezpochyby v minulosti bol a verím, že v budúcnosti opäť bude,“

dodal  primátor Nosko.

Ján Nosko s Ondrejom Lunterom otvárajú vstup do Domu kultúry

Ján Nosko s Ondrejom Lunterom otvárajú vstup do Domu kultúry

Mesto Banská Bystrica má záujem prevádzkovať najmä kultúrno-spoločenskú estrádnu sálu a k nej prislúchajúce zázemie, ktoré by bolo využívané na organizovanie kultúrnych podujatí. Ďalšie časti objektu: komorné divadlo, kinosálu i administratívne priestory, má v zámere prevádzkovať Banskobystrický samosprávny kraj.

Svoje miesto by tu mohlo mať napríklad Bábkové divadlo na Rázcestí, tiež populárno-vedecké centrum zamerané na astronómiu a vesmír, pobočka Verejnej knižnice Mikuláša Kováča či centrum inovácií InnoLabb.

„Krajské mesto s bohatou históriou a kultúrnymi tradíciami, akým je Banská Bystrica, si zaslúži mať dôstojný kultúrny stánok, ktorým by mohol byť zrekonštruovaný Dom kultúry. Kúpu tohto objektu do majetku samospráv podporila aj komisia MsZ pre kultúru. Ako jej predseda i Bystričan som rád, že sa to napokon podarilo a naštartovala sa tak cesta k vytvoreniu kvalitného kultúrneho stánku v našom meste, za ktorý sa nebudeme musieť hanbiť,“

povedal historik a mestský poslanec Vladimír Sklenka.

Zámerom oboch samospráv je tento architektonicky hodnotný solitér citlivo zrekonštruovať, zachovať jeho architektonickú hodnotu i detaily, a s použitím moderných prístupov a technológií nastaviť jeho ekonomickú aj ekologickú udržateľnosť.

Námestie slobody

Námestie slobody

Autor: (tom), Foto: mesto BB, ilustračné a archív