Do mestských škôl v Banskej Bystrici nastúpilo 5 705 žiakov, z toho 680 prváčikov

SPRÁVY
0 /

  • V pondelok 2. septembra začal nový školský rok 2019/20. Tisíckam žiakov aj v Banskej Bystrici skončili letné prázdniny a opäť zasadli do školských lavíc, pričom prváci si ich naostro vyskúšali prvýkrát.

Hovorkyňa primátora mesta Dominika Mojžišová informovala o pošte žiakov v mestských školách:

„Do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica k dnešnému dňu nastúpilo 5 705 žiakov, z toho 680 prvákov. Najviac žiakov je momentálne na ZŠ Spojová (814 žiakov), do ktorej nastúpilo aj najviac prvákov (96) a v tesnom závese sú školy Radvanská  a Golianova (obe 660 žiakov). Druhý najvyšší počet prvákov majú v ZŠ Ďumbierska (86) a do tretice je to ZŠ Moskovská (76).“

Mesto Banská Bystrica je zriaďovateľom 11 právnych subjektov – základných škôl a ich súčastí (školský klub detí a školská jedáleň), 28 materských škôl a 27 školských jedální pri materských školách bez právnej subjektivity, základnej umeleckej školy a centra voľného času s právnou subjektivitou. Okrem toho na území mesta pôsobia tri súkromné a dve cirkevné ZŠ, dve špeciálne ZŠ, jedna Základná umelecká škola a dve súkromné ZUŠ.

Primátor Ján Nosko, ktorý bol na zahájení nového školského roka v ZŠ Slobodného slovenského vysielača na Skuteckého ulici, uviedol:

„Prázdniny utiekli ako voda a máme tu prvý školský deň. Viem, že každý žiak má radšej chvíle voľna bez ranného vstávania, no aj napriek tomu verím, že väčšina detí išla do školy s úsmevom. Školský rok nie je len o učení, ale aj o priateľstvách a nových zážitkoch. Milí žiaci, buďte zvedaví, cieľavedomí a plní odhodlania. Želám vám, aby ste načerpali čo najviac vedomostí a všetky odpovede a písomky zvládli s nadhľadom. Vážení pedagógovia, Vám prajem pozitívnu energiu, trpezlivosť a vnímavých žiakov. Nech je školský rok 2019/2020 úspešný.“

Zhodou okolností do tejto školy svojho času chodil aj súčasný slovenský premiér Peter Pellegrini, ktorý sa v tento deň takisto prihovoril žiakom a pedagógom:

„Vždy som rád, keď stretnem svoju pani učiteľku z materskej školy. Naposledy som mal to šťastie počas osláv SNP v Banskej Bystrici. Dnes začína ďalší školský rok a ja prajem všetkým žiakom, aby mali takýchto učiteľov ako je ona. Takých, ktorých budú vždy radi s úsmevom stretávať. Ale musí to platiť aj opačne, a preto prajem učiteľom pevné nervy a veľa dobrých žiakov.“

Nám sa podarilo získať fotografie Petra Pellegriniho ako prváčika a žiaka v triede ZŠ SSV, ktoré pri tejto príležitosti uverejňujeme.

Autor: (tom), Foto: ilustračné a archív