Do medzinárodného finále súťaže za inovácie v politike sa prebojoval banskobystrický projekt

SPRÁVY
0 /

Celoeurópska súťaž Innovation in Politics Awards oceňuje politikov, ktorí majú odvahu robiť veci inak, sú kreatívni a dosahujú výsledky. Regionálna stratégia pre sociálnu ekonomiku v Banskobystrickom kraji sa dostala do užšieho finále ako jeden zo šiestich projektov zo Slovenska.

Innovation in Politics Awards

Súťaží sa v deviatich kategóriách, každá má desať finalistov. Projekty zo Slovenska sa súťaži objavili vôbec prvýkrát. Zo 17 nominovaných sa do finále prebojovalo šesť.

Víťazov organizátori vyhlásia 3. decembra. Porota ocenenia Innovation in Politics je každoročne zostavená z reprezentatívnej vzorky tisícky bežných európskych občanov, ktorí sa mohli do hodnotenia sami prihlásiť.

Ocenenie povzbudzuje odvážnych lídrov

Cieľom ocenenia je upriamiť pozornosť na inovatívny prínos politikov a pozitívne zmeny, ktoré menia životy Európanov k lepšiemu.

„Tým, že upozorňujeme na modely a mimoriadne projekty, sa usilujeme inšpirovať ostatných, aby nasledovali ich príklad. Blahoželám šiestim finalistom zo Slovenska, ktorých vybrala medzinárodná občianska porota. Svojimi vynikajúcimi politickými projektmi sú inšpiratívnym príkladom pre ďalších politikov z celej Európy“

hovorí Edward Strasser, zakladateľ a CEO Inštitútu inovatívnej politiky.

Ocenenia sa udeľujú v deviatich kategóriách: kvalita života, ekonomika, ekológia, vzdelávanie, demokracia, digitalizácia, ľudské práva, komunita a koronakríza. Okrem základného kritéria inovatívnosti sa na všetky nominované projekty vzťahujú dve ďalšie kritériá: participácia a udržateľnosť.

Edward Strasser

Finalisti 

Kategória Ekonómia: Regionálna stratégia pre sociálnu ekonomiku

V roku 2019 začal banskobystrický kraj na čele predsedom samosprávneho kraja Jánom Lunterom implementovať komplexnú stratégiu znižovania nezamestnanosti a podporu rozvoja sociálnej ekonomiky. V spolupráci s organizáciou Človek v tiesni zriadil regionálnu agentúru práce, ktorá sa zameriava na dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených Rómov. Región okrem toho založil dva integračné sociálne podniky, kde školia a zamestnávajú ľudí, a tento model rozšíril aj do iných obcí.

Ján Lunter

Kategória EkológiaPopulácia v hlavnom meste Slovenska sa rozrástla o 120 tisíc….včiel

Mesto môže byť rovnako dobrým domovom pre ľudí aj včely. Myslí si to primátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý umiestnil na strechu magistrátu dva úle so 120 tisíc včelami. Mesto spolupracovalo s iniciatívou „Uletená včela”, ktorá sa pokúša o opätovné osídlenie miest včelami a spopularizovanie samotného včelárstva. Prítomnosť včiel prispieva k zlepšeniu mestskej zelene a zvyšuje kvalitu života v meste.

Matúš Vallo

Kategória Digitalizácia: Žiadne plytvanie dátami v Košeci

Obec Košeca sa na čele so špecialistom pre odpadové hospodárstvo Marekom Kurinecom a starostom Radomírom Brtáňom rozhodla svojim obyvateľom ukázať lepší a udržateľnejší prístup k produkcii a separovaniu odpadu. Každé vyhodené vrece odpadu má unikátny QR kód a obec pomocou identifikácie RFID eviduje každý zber zmesového komunálneho odpadu. Podstatou je, že čím viac domácnosti separujú, tým nižšie poplatky za zber odpadu platia. Vďaka tomuto systému kleslo množstvo zmesového odpadu za rok 2019 o 18 %.

Marek Kurinec

Kategória Ľudské práva: Z chatrče do domu

Projekt, za ktorým stojí bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz, predstavuje unikátny prístup k riešeniu otázky bývania Rómov na Slovensku aj v Európe. V dedine Rankovce dostali rómski občania možnosť legálne si postaviť murované domy. Aby sa mohli do projektu zapojiť, s pomocou neziskových organizácií našetrili peniaze, ktorými zaplatili pôžičku na stavebný materiál. Projekt nepomáha len konkrétnym rodinám, ale má pozitívny vplyv na celú rómsku komunitu.

Ábel Ravasz

Kategória Kvalita života: Dve kolesá namiesto štyroch

Národný cyklokoordinátor Peter Klučka vytvoril kampaň Do práce na bicykli, ktorej cieľom bolo podporiť rozvoj cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste a motivovať zamestnávateľov, aby budovali vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli.

Peter Klučka

Kategória Koronakríza: Domáca karanténa bez domova

Ľudia bez domova nemajú počas pandémie prístup k základným hygienickým prostriedkom ani zdravotnej starostlivosti. Bratislava preto zriadila karanténne mestečko určené ľuďom, ktorí sú pozitívni na Sars-CoV-19 alebo majú príznaky ochorenia, no nemajú kde bývať. Jedna z najohrozenejších skupín obyvateľstva tak dostala strechu nad hlavou a prístup k odbornej, zdravotníckej a sociálnej starostlivosti.

Zdroj: Michaela Lukovičová, Foto: ilustračné