Do komunálnych volieb v Banskej Bystrici ide definitívne 117 kandidátov na poslancov a štyria na primátora

SPRÁVY
5 /

Mestská volebná komisia (MVK) v Banskej Bystrici zaregistrovala celkom 117 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva a štyroch kandidátov na primátora mesta. Registráciou neprešiel jeden nezávislý kandidát na poslanca vo volebnom obvode č. 1 kvôli  závažným pochybeniam, ktoré zistila MVK pri kontrole petičných hárkov

Zapisovateľ Mestskej volebnej komisie Karol Langstein pre agentúru SITA uviedol:

„Pri jednom  kandidátovi volebná komisia zistila pochybenia v petičných hárkoch, ktoré neboli akceptovateľné. Rozhodnutie komisie potvrdil aj Okresný súd v Banskej Bystrici. Zaregistrovaných bolo 117 kandidátov na poslancov a štyria kandidáti na primátora.“

MVK zo 117 kandidátov na poslancov MsZ  zaregistrovala 50 nezávislých kandidátov na poslancov a 67 za politické strany alebo koalície strán. Nezávislí kandidáti na primátora i poslancov museli predložiť kandidátne listiny podpísané min. 500 obyvateľmi Banskej Bystrice, straníckym stačila listina podpísaná štatutármi politických strán. Pre zaujímavosť súčasný primátor Ján Nosko ako nezávislý kandidát odovzdal hárky s 2578 podpismi.

volby2

V Banskej Bystrici budeme 10. novembra 2018 voliť 31 poslancov v 7 volebných obvodoch s nasledovným počtom poslaneckých mandátov:

  1. Stred – mesto (6 poslancov) 23 kandidátov
  2. Východ – Majer, Uhlisko, Senica, Šalková (2 poslanci) 7 kandidátov
  3. Sásová – Sásová, Rudlová (9 poslancov) 31 kandidátov
  4. Sever – Jakub, Kostiviarska, Uľanka, Podlavice, Skubín (2 poslanci) 9 kandidátov
  5. Fončorda (7 poslancov) 28 kandidátov
  6. Radvaň ( 3 poslanci) 14 kandidátov
  7. Juh – Iliaš, Kráľová, Kremnička, Pršianska terasa, Rakytovce (2 poslanci) 5 kandidátov

Nového bystrického primátora budeme vyberať spomedzi 4 kandidátov (jeden nezávislý a traja stranícky kandidáti):

Ján Nosko (nezávislý)

Igor Kašper (SaS, OĽaNO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko)

Peter Peuker (NAJ – Nezávislosť a Jednota)

Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku).
Termín na zverejnenie kompletného zoznamu zaregistrovaných kandidátov pre voľby do mestského zastupiteľstva je do 16. októbra 2018. Okresné a okrskové volebné komisie majú byť vytvorené do 11. októbra 2018 a prvýkrát zasadnú do 24. októbra 2018.

Volíme väčšinovým systémom a voľba jednokolová. Za primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona vykonajú nové voľby. Za poslancov mestského zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov na určený počet mandátov.

Právo voliť do orgánov mestskej samosprávy mesta má každý plnoletý obyvateľ mesta, ktorý tu má trvalý pobyt.

volby3

 

Autor: (tom), Foto: ilustračné