Ďalšie zmeny v sociálnom a daňovom systéme štátu pre občanov v roku 2020

SPRÁVY
1 /

Už sme Vás informovali o zvyšovaní dôchodkov a platnosti ústavného zákona o zastropovaní dôchodkového veku. V sociálnom zabezpečení, zamestnanosti, podnikaní a daňovom systéme čakajú občanov v roku 2020 ďalšie zmeny.

Vyššia minimálna mzda

Od januára vstúpilo do platnosti viacero noviel zákonov, ktoré prinesú zmeny v sociálnej oblasti. Prilepšia si dôchodcovia, zamestnanci, rodiny s deťmi, viac financií pôjde do sociálnych služieb.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter k tomu uviedol:

„Ide o široký diapazón opatrení. V oblasti politiky zamestnanosti sa napríklad zvýši minimálna mzda na 580 eur. Je to najvyššie zvýšenie v histórii Slovenska. Automaticky sa upravuje aj vyššie mzdové zvýhodnenie za prácu v neštandardnom čase.“

Spolu s vyššou minimálnou mzdou stúpnu aj príplatky za prácu v noci, v sobotu a nedeľu, ktoré sú naviazané na hodinovú minimálnu mzdu.

Zamestnanci, ktorí nedovŕšili 33 rokov a trvalo sa starajú o dieťa, budú mať od začiatku budúceho roka nárok až na päť týždňov dovolenky. Taktiež budú môcť rodiny požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Rodičovský príspevok

„V oblasti rodinnej a sociálnej politiky sa bude rok 2020 niesť v znamení razantne zvýšeného rodičovského príspevku. Rodičom, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a nedostávali preto materskú dávku zo Sociálnej poisťovne, sa rodičovský príspevok zvýši o 50 eur na 270 eur. Tí rodičia, ktorí poberali materské, budú mať nárok na rodičovský príspevok vo výške až 370 eur, t. j. im sa zvýši až o 150 eur. Bude sa to týkať približne polovice zo 140 tisíc poberateľov,“

povedal minister Richter a k zmenám v prípade minimálnych dôchodkov dodal:

„Tie sa namiesto životného minima naviažu na priemernú mzdu, pričom pri 30 rokoch dôchodkového poistenia bude minimálna penzia tvoriť 33 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. V roku 2020 tak základný minimálny dôchodok dosiahne 334,30 eura. Bude mať naň nárok každý dôchodca, ktorý získal aspoň 30 rokov dôchodkového poistenia bez ohľadu na výšku príjmov, z ktorých platil sociálne odvody.“

Náhradné výživné a sociálne služby

Dôležitým opatrením je aj zvýšenie maximálnej sumy náhradného výživného od štátu zo súčasných 115 eur na 355 eur. Náhradné výživné bude pritom dostupnejšie, keďže sa posunie maximálna hranica čistého príjmu rodiča, ktorý oň žiada. V súčasnosti môže mať rodič s jedným dieťaťom čistý príjem do 673 eur, po novom sa táto hranica zvýši až na 1 010 eur.

Viac peňazí podľa Jána Richtera pôjde aj na sociálne služby:

„Zvyšujeme rozpočet na sociálne služby, prekračuje 156 miliónov eur a je opäť vyšší ako v minulom roku. Napríklad v prípade 6. stupňa odkázanosti zvýšenie predstavuje 42 eur na mesiac na každú osobu v pobytovom zariadení sociálnych služieb. Aktuálny príspevok 504 eur sa teda zvyšuje od januára až na 546 eur.“

Po Novom roku čakajú novinky aj na žiadateľov o dávku v nezamestnanosti. Od 1. júla si  budú môcť uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti spoločne so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie priamo na úrade práce. Nebudú tak musieť navštíviť obidva úrady ako doteraz.

Daň z príjmu a odvody

Malé firmy a živnostníci s obratom do 100 tisíc eur budú zo svojich príjmov od januára už platiť len 15 % daň namiesto 21-percentnej sadzby.  Nová daň by sa mala dotknúť dvoch tretín slovenských podnikov.

V daňovom priznaní za minulý rok, ktoré sa bude podávať do konca marca tohto roku, budú ešte všetky firmy platiť 21 – percentnú sadzbu a živnostníci 19 – percentnú. Nižšiu daň z príjmu zaplatia za rok 2020.

S nárastom minimálneho vymeriavacieho základu vzrastú od 1. 1. 2020 aj minimálne odvody samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO).  do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Minimálne odvody SZČO do Sociálnej poisťovne vo výške 33,15 % z minimálneho vymeriavacieho základu (z 506,50 €) predstavujú sumu 167,89 €. Minimálne odvody SZČO do zdravotnej poisťovne vo výške 14 % z minimálneho vymeriavacieho základu (z 506,50 €) sú vo výške 70,91 €. V prípade fyzickej osoby – živnostníka so zdravotným postihnutím sa výška minimálnych odvodov do zdravotnej poisťovne znižuje na polovicu.

Nižšia DPH a zvýšenie cien energií

Po Novom roku  sa uplatňuje znížená 10 – percentná sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH)  na tlač a zdravé potraviny. V prípade novín, časopisov a periodík sa znížená sadzba DPH neuplatní v prípade, ak obsahujú viac ako 50 percent reklamy alebo majú  viac ako 10 percent erotického obsahu.

V prípade zdravých potravín ide o mliečne produkty, med, vybrané druhy pečiva, mäso, mlieko a mliečne výrobky, zemiaky, paradajky, ovocné či zeleninové šťavy alebo vybrané druhy ovocia či zeleniny vyprodukované na Slovensku.

Desaťpercentnú sadzbu DPH majú od januára aj hotelové a podobné ubytovacie služby, prevádzky táborísk či kempov a ostatné ubytovacie služby napr. na internátoch. V platnosti zostáva aj znížená sadzba DPH na tovary a služby, ktoré dodávajú sociálne podniky.

Koncová cena elektriny pre domácnosti sa od 1. januára 2020 medziročne zvýši v priemere o 7,63 percenta. Cena plynu pre domácnosti a malé podniky stúpne priemerne o 3,95 percenta, cena tepla vzrastie o 1,90 percenta. Cena za dodávku vody sa v priemere zvýši o jedno percento.