COVID – 19: Aktuálna situácia v mestských a krajských školách

SPRÁVY
2 /

Na Slovensku sme svedkami druhej vlny koronavírusovej pandémie. Hoci situácia v našom meste i kraji je relatívne dobrá, niektoré školy či škôlky museli prerušiť vyučovanie resp. svoju prevádzku.

ZŠ Golianova sa  zaradila do oranžovej fázy

V Základnej škole Golianova na Uhlisku boli na COVID-19 pozitívne testované dve deti z jednej domácnosti a jedna vychovávateľka. Z tohto dôvodu prijala škola potrebné opatrenia v zmysle Manuálu pre základné školy a školské zariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a prerušila školskú dochádzku v troch triedach prvého stupňa.

V najbližších dňoch bude na základe odporúčaní RÚVZ pretestovaných takmer 100 osôb, ktoré prišli do prvého kontaktu s nakazenými.

Už v sobotu sme komunikovali s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, aby sme konzultovali, ako v takomto prípade postupovať, keďže je to pre nás nová situácia. Trom triedam bolo nariadené riaditeľské voľno do doby, kým nebudú všetci pretestovaní tak, aby sme minimalizovali dopady a zamedzili ďalšiemu šíreniu ochorenia. Tak ako v prvej polovici roka, aj teraz vyzývam k zodpovednému správaniu a disciplíne,“

uviedol po pondelkovom zasadnutí Krízového štábu mesta Banská Bystrica primátor Ján Nosko.

Materské školy

Zároveň od pondelka ostáva zatvorená jedna trieda Materskej školy Magurská 14, ktorú navštevuje dieťa pozitívne testovaného rodiča. Prevádzka bola prerušená do doby, kým nebude malý škôlkar otestovaný na prítomnosť COVID-u 19.

V piatok 18. septembra prerušila riaditeľka ZŠ s MŠ Radvanská 1 po konzultácii s RÚVZ a zriaďovateľom prevádzku jednej triedy materskej školy, ktorú navštevuje dieťa pozitívne testovaného rodiča. Podľa dnešných informácií má škôlkar negatívny výsledok na prítomnosť koronavírusu. Výchovno – vzdelávací proces bude opätovne obnovený dňom 22. 9. 2020.

V červenej fáze už nie je žiadna škola v BBSK

Prinášame ďalšie informácie o vývoji situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v Banskobystrickom samosprávnom kraji a organizáciách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti k 21. septembru 2020.

Žiadna stredná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v tejto chvíli nie je v červenej fáze, v oranžovej fáze – a teda s vyučovacím procesom prerušeným v jednej triede, sa momentálne stále nachádza Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera v Lučenci.

Vyučovanie v tejto triede prebieha dištančným spôsobom, ak sa situácia nezmení a u žiakov sa neprejavia príznaky ochorenia COVID-19, od utorka by sa mali vrátiť do lavíc.  V Strednej odbornej škole vo Fiľakove, ktorá bola kompletne uzavretá, sa od pondelka opäť vyučuje. Otestovaných bolo 18 pedagógov a 13 žiakov, všetci s negatívnym výsledkom.

Zákaz návštev platí v štyroch okresoch

Zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb platí podľa nariadení regionálnych úradov verejného zdravotníctva a opatrení BBSK aktuálne v štyroch okresoch – okrem Lučenca a Poltára aj v okresoch Veľký Krtíš a Žarnovica.

Na celoslovenskej mape sú v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja aktuálne zafarbené tri okresy – Lučenec a Žarnovica sú červené a okres Veľký Krtíš je v žltej fáze.

Kraj ponúka pomoc

Banskobystrický samosprávny kraj nad rámec svojich povinností zisťuje potreby na zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov lekárskych služieb prvej pomoci pre dospelých aj deti, tiež stomatologických pohotovostí v červených okresoch.

„V prípade potreby sme pripravení lekárov na pohotovostiach dovybaviť z našich vlastných zásob,“

povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Kraj rovnako ponúka pomoc a súčinnosť mestám a obciam z červených okresov, aby sa podarilo pandémiu zvládnuť čo najlepšie a zastaviť šírenie ochorenia.