Bystrické krematórium: biznis alebo dôstojná rozlúčka s mŕtvym

SPRÁVY
4 /

Snaha vedenia mesta Banská Bystrica vytvoriť na prevádzku krematória v Kremničke eseročku so spoločnosťou Krematórium Nitra s.r.o. v pomere 60:40 v prospech súkromného partnera vyvoláva nepríjemné otázky. Má to byť biznis so spaľovaním nebožtíkov zvážaných zo širokého okolia alebo zabezpečenie dôstojnej rozlúčky s mŕtvym?

Podľa prednostu MsÚ Miroslava Rybára  a jeho ekonomického námestníka Branislava Slaného má ísť o riešenie problému s nevyhnutným nákupom novej pece do krematória v Kremničke v hodnote cca 450 tisíc eur, na čo mesto nemá a vzhľadom na veľkú mieru zadlženosti rozpočtu si to samospráva v súčasnosti nemôže dovoliť. Pec má dodať súkromný partner a kremtórium prevádzkovať nová obchodná  spoločnosť verejno-súkromného charakteru.

Firma Krematórium Nitra s.r.o. so sídlom v Kováčovej ponúka zabezpečenie novej pece (možno z úveru) a vlastné know-how. V ich ponuke pre mesto sa píše: „Naša produkcia medziročne lineárne narastá a predpokladáme, že za posledných 5 rokov aj pri celoročnom záujme o kremácie vaše počty spopolnení klesajú. A v nárazníkových zónach sfér vplyvu jednotlivých krematórií  máte najvyššiu cenu  s výnimkou krematória v Žiline, ale to nekonkuruje nikomu. Všeobecne sú známe aj vaše dlhodobé problémy s technológiou. Médiá radi prepierajú stav vašich pecí a núdzový prevádzkový režim z pohľadu životného prostredia a hygieny.“

Ďalej sa v ponuke uvádza aj toto: „Náš projekt ponúka riešenie na všetky akútne problémy, ale aj na dlhoročné riziká. Chceme využiť význam, autoritu a postavenie mesta Banská Bystrica, vaše dlhodobé úspešné pôsobenie na trhu, ponúknuť vám technológiu a aktívnu, ekologickú a efektívnu prevádzku. Spojením dosiahneme stabilné postavenie na spoločných trhoch, obmedzíme riziko vzniku nových krematórií. Našou víziou je upevniť postavenie na aktuálnych trhoch a postupne sa presadiť v centrálnych severných a východných oblastiach stredoslovenského regiónu, pričom niektoré okresy sú už teraz výlučne v našej dominancii.

Z pohľadu firmy nepochybne zaujímavá obchodná ponuka. Keď sa však pozrieme na jej doterajšie dlhodobé pôsobenie v Nitre (najskôr ako PSKS s.r.o.), kde prevádzkuje mestské krematórium, môžeme to chápať aj tak, že Krematórium Nitra s.r.o. si hľadá ďalšie (možno rezervné) pôsobisko s perspektívnym ovládnutím trhu spaľovania mŕtvych v strede Slovenska. Kvôli doposiaľ nevyjasneným právnym a ekonomickým problémom tejto spoločnosti s jej predchodkyňou a konkurenčnou firmou v Leviciach  chce nitriansky primátor  Jozef Dvonč prevádzku tamojšieho krematória zveriť mestskej organizácii, pretože skúsenosti s predchádzajúcimi súkromnými prevádzkovateľmi nie sú dobré. O tom by mal niečo vedieť aj banskobystrický primátor, keďže sa spolu stretávajú na K8 alebo zasadnutiach ZMOS.

Napriek doterajšej negatívnej mediálnej kampani voči údajne havarijnému stavu pecí v banskobystrickom krematóriu nezaškodí pozrieť aktuálnu analýzu súčasného správcu – príspevkovej organizácie mesta  ZAaRES Banská Bystrica. Napriek tomu, že obe pece už majú za sebou dlhé roky prevádzky, ich technický stav po vykonaných úpravách vyhovuje všetkým normám, používaná technológia má potrebné certifikáty a revízne správy, v poriadku sú aj emisie.

Kvôli opotrebovanosti súčasnej technológie  je treba v dohľadnej dobe uvažovať o zakúpení modernejších spaľovacích pecí šetriacich energiu, ale aj o stavebných opravách budovy krematória. K tomu podľa našich informácií ZAaRES, ktorý vykonáva správu na základe uznesenia  MsZ č.634/2006, pripravil komplexný projekt so stavebným povolením, ale aj možnosti financovania tak, aby to minimálne zaťažilo mestský rozpočet (eurofondy, finančný leasing a pod.).

Prečo o tomto projekte ZAaRES vedenie mesta „cudne“ mlčí a pred poslancami zatiaľ preferuje iba založenie eseročky so súkromnou spoločnosťou? Veď podľa oficiálnych ekonomických ukazovateľov je súčasná prevádzka krematória v Kremničke zisková, vďaka čomu sa môže vykrývať stratová starostlivosť o 15 cintorínov v čiastočnom alebo výlučnom vlastníctve mesta (prevádzku centrálneho rímskokatolíckeho cintorína už samospráva ďalej dotovať nechce). Pravdou je, že to nestačí a mesto musí dotovať odvoz odpadu s údržbou zelene. Navyše je treba rozmýšľať o nových cintorínskych miestach, lebo tie súčasné už napĺňajú plánovanú kapacitu.

Pochopiteľne mestu v prvom rade ide o verejné financie. Ale preto, že v zatiaľ deficitnom návrhu rozpočtu na budúci rok chce mesto zrušiť dotácie na niektoré cintorínske služby a neniesť zodpovednosť za budúce investície do krematória v Kremničke, má prísť podľa niektorých poslancov k jeho „skrytej privatizácii“? Prečo sa verejnosti nepovie všetko? Veď je známe, že smútočné obrady v Banskej Bystrici sú jedny z najkvalitnejších na Slovensku?

O niečom svedčí aj veľmi rozpačitá prezentácia návrhu na založenie obchodnej spoločnosti verejno-súkromného partnerstva na finančnej a komisii pre životné prostredie za prítomnosti médií. Členovia oboch komisií žiadajú predloženie alternatívneho návrhu ZAaRES s komplexnou ekonomickou analýzou, aby sa mohli zodpovedne rozhodnúť.

Medzitým televízia Markíza odhalila nechutný biznis s nebožtíkmi, vrátane ich hromadného zvážania do krematórií. V Liptovskom Mikuláši to zachytili na video. Nevozia ich totiž rovno na kremáciu, ale najprv do garáže. Šofér tvrdil, že je to preto, lebo si pred cestou do krematória v Banskej Bystrici zvykne oddýchnuť. Ako sa ukázalo, žiadni takýto zosnulí nekončia v krematóriu Kremnička, ale podľa všetkého v Leviciach. Aby sa to niekomu oplatilo, na jednu cestu zhromaždia niekoľko rakiev, ktoré odvezú naraz, ale pozostalým vyúčtujú odvoz každej mŕtvoly zvlášť. Zástupca Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž tvrdí, že na Slovensku sú pohrebníctva rôznej úrovne.

„Svet funguje na finančných vzťahoch. Ak sa nájde niekto, kto ponúkne výrazne nižšiu cenu, hoci to bude v inom vzdialenom meste či štáte, pohrebná turistika môže odštartovať. Niektoré osoby v malých mestách si postavili krematóriá, ktoré možno ani nie sú krematóriami, ale fungujú ako spaľovne. Zvážajú zosnulých z iných krajov len preto, lebo ponúkajú benefity pohrebným službám. Tie následne presvedčia klienta o výhodnosti kremácie v danej lokalite,“ uviedol pred časom pre médiá riaditeľ bratislavského pohrebníctva Marianum Miloslav Hrádek.

Je presvedčený, že nebožtíci by sa nemali prevážať stovky kilometrov len preto, lebo je to lacnejšie: „Človek po smrti nie je tovar. Navyše, nie som presvedčený o tom, že sa so zosnulými narába vždy tak, ako treba.

V tejto situácii by nezaškodilo spýtať sa Banskobystričanov, či sú skôr za lepší biznis kremačných služieb alebo považujú mestské krematórium v Kremničke za miesto poslednej dôstojnej rozlúčky so svojimi zosnulými, čo by malo patriť medzi základné komunálne služby pre občanov.

Zdroj: Bystricoviny.sk