Blíži sa koniec trolejbusov v MHD?

TÉMA TÝŽDŇA
34 /

Zdá sa, že niekoľkoročný spor o to, aká má byť MHD v meste pod Urpínom, napokon vyrieši sám život, lepšie povedané financie. Tých je v krízovom roku v mestskej kase málo a luxus dvoch dopravcov v jednej MHD si nemôžu dovoliť ani iné, ekonomicky silnejšie mestá.

Začalo to v roku 2005, kedy si mesto Banská Bystrica v súvislosti so zrušením štátnych dotácií do MHD vybralo vo verejnej súťaži nového zmluvného dopravcu. Stala sa ním SAD Zvolen a.s.. Napriek tomu, že ide o bezpochyby najsilnejšiu dopravnú spoločnosť v kraji, ktorá dopravu na linkách MHD zabezpečuje aj vo Zvolene a na približne 70% prímestských liniek v celom Banskobystrickom samosprávnom kraji, proti tomuto rozhodnutiu protestovali občianski aktivisti i zástancovia trolejbusovej dopravy z radov odborníkov. Keďže zvolenský dopravca nevlastnil trolejbusy ani trolejové trasy, toto rozhodnutie prakticky znamenalo zastavenie ekologicky šetrnejšej trolejbusovej dopravy v meste a umŕtvenie miliardovej investície štátu do trolejových trás v minulosti. Mesto totiž vlastní iba dva ojazdené trolejbusy a pár kilometrov trás trolejového vedenia a všetko ostatné, vrátane trolejového depa je majetkom súkromnej spoločnosti SAD Banská Bystrica. Tá zatiaľ vlastní aj autobusovú stanicu, ktorú by chcelo mesto dostavať.

Dlhodobá zmluva o výkone vo verejnom záujme zabezpečovala mestu na šesť rokov ekonomickú prevádzku MHD autobusmi zmluvného partnera, vrátane prenájmu 35 mestských autobusov. Vtedajšie mestské rozpočty to zaťažovalo dotáciou okolo 1,3 mil. eur (40 miliónov Sk) ročne. Zvolenský dopravca sa navyše zaviazal preinvestovať do modernizácie a obnovy vlastného vozového parku počas trvania zmluvy takmer 3 milióny eur. Nedohoda zvolenského dopravcu s bystrickým o prenájme jeho trolejbusov a trás však znamenala dvojročné odstavenie trolejbusovej dopravy.

Mesto sa po roku 2006 a nástupe nového primátora Saktora do funkcie rozhodlo obnoviť a zachovať aj trolejbusovú dopravu. Postupne vznikajúca nová mestská spoločnosť Dopravný podnik mesta (DPMBB a.s.), ktorá dovtedy prevádzkovala iba citybusy a vláčik Pretórium, si od SAD B.Bystrica prenajala trolejbusy aj s trolejovým vedením a zamestnala viac ako sto vodičov. Tak sa koncom roka 2007 v Banskej Bystrici objavili na jednom pieskovisku dvaja kohúti súperiaci medzi sebou o štyri milióny kilometrov dopravných trás na území mesta. Začalo obdobie „studenej vojny“ v bystrickej MHD.

Dôsledky tejto „vojny“ však boli pre mesto ekonomicky zničujúce. Okrem nezmyselnej duálnosti autobusových a trolejbusových liniek sa v roku 2008 sa zvýšila priama dotácia z mestského rozpočtu do MHD z pôvodných 1,5 milióna eur (45 mil. Sk) na 3,72 milióna eur (viac ako 112 mil. Sk) a tento rastúci trend dotácií pokračoval aj v roku 2009.

Odborné analýzy ukázali, že jazda trolejbusom v meste B.Bystrica je vzhľadom na obmedzenú dĺžku trolejových trás a nevyhnutné náklady na prevádzku značne opotrebovaných trolejbusov takmer dvojnásobne drahšia ako jazda autobusom na porovnateľný kilometer trasy. Dôsledkom bola neustále sa zvyšujúca strata v mestskej spoločnosti DPMBB a.s. krytá rastúcimi dotáciami z mestského rozpočtu.

Riešenie tohto dlhodobo neudržateľného stavu urýchlila hospodárska kríza a znižujúce sa príjmy mestského rozpočtu, ktoré nutne obmedzili aj dotácie do MHD. Mesto predĺžilo zmluvný vzťah so SAD Zvolen do konca roka 2015 a prijalo efektívny plán dopravnej obslužnosti. V súčasnosti funguje v meste 28 liniek MHD (18 autobusových, 7 trolejbusových, 3 citybusové), opäť majú premávať aj nočné linky.

Do stratovej mestskej spoločnosti DPMBB a.s. kapitálovo vstupuje SAD Zvolen ako 49%-ný akcionár. Celá MHD tak bude mať prakticky jedného prevádzkovateľa. To by malo priniesť mestu a jeho občanom popri finančnej úspore a efektívnej prevádzke MHD aj zachovanie kvality a rozsahu poskytovaných služieb vrátane nasadenia nových nízkopodlažných ekologických autobusov s plynovým pohonom na najvyťaženejšie linky (v novembri pribudlo prvých 15 kusov). Najväčší autobusový dopravca v banskobystrickom regióne je zárukou nielen ďalších investícií do MHD, ale môže zohrať dôležitú úlohu pri dovŕšení snáh mesta vlastnícky a investične vyriešiť nedokončenú autobusovú stanicu. SAD Zvolen je totiž veriteľom spoločnosti SAD B.Bystrica s dosahom na jej majetok.

dsc_0002

Nové autobusy potešili aj zdravotne postihnutých a ekológov. Sú nízkopodlažné a jazdia na plyn. Nahradia trolejbusy úplne?

Na druhej strane to však zákonite smeruje k tomu, že trolejbusová doprava v dôsledku jej neekonomickej prevádzky v meste pod Urpínom pravdepodobne skončí, ak sa z pozície mesta a SAD Zvolen nenájde iné riešenie bez väčších nárokov na rozpočet mesta. Po postupnom nahrádzaní starých autobusov s naftovými motormi novými na plynový pohon už zrejme neobstojí ani argument o ekologickejšej trolejbusovej doprave.

Inými slovami – pre MHD v meste Banská Bystrica sa blíži okamih pravdy. Ten môže prísť už 15.decembra na mestskom zastupiteľstve pri schvaľovaní budúcoročného rozpočtu mesta, ktorý určí aj výšku dotácie do MHD. Rozhodujúce slovo však bude mať zvolenský dopravca spolu s primátorom mesta na Valnom zhromaždení mestskej spoločnosti DPMBB a.s.

Konečný osud trolejbusov sa onedlho asi naplní. V novembri niečo také naznačil aj primátor Saktor. Pripustil, že z hľadiska opotrebovanosti a nákladovosti môže trolejbusová doprava v meste ustúpiť lacnejšej a v dôsledku nástupu plynového pohonu aj ekologickej autobusovej doprave. Možno sa napokon ukáže, že toľko kritizované rozhodnutie mesta o verejnom výbere nového dopravcu MHD v Banskej Bystrici spred štyroch rokov bolo správne.

Zdroj: Bystricoviny.sk (Miro Toman), foto: Alena Muránska