BBA odmieta územný plán. Prídeme o milióny na protipovodňové opatrenia!

SPRÁVY
8 /

Druhý najväčší klub v MsZ Banskobystrická alternatíva odmieta podporiť predložený nový územný plán. Bez ich hlasov asi neprejde. Znamenalo by to, že Banská Bystrica príde o 26 miliónov z eurofondov na protipovodňové opatrenia.

Možno si niekto z Bystričanov počas tohto nevyspytateľného leta položil otázku, ako je to s protipovodňovou ochranou nášho mesta pod Urpínom. Nemôže sa zopakovať veľká povodeň na Hrone v Banskej Bystrici z októbra 1974?

Banská Bystrica nie je pripravená na storočnú vodu

Odborníci varujú, že sa to môže stať aj v súčasných podmienkach. Pokiaľ by prišla storočná voda, záplavová vlna z horného toku Hrona dorazí do Banskej Bystrice do ôsmich hodín a bude zle. Preto Slovenský vodohospodársky podnik š.p. (SVP) v Banskej Bystrici pripravuje veľký projekt protipovodňových opatrení s vybudovaním stálych i prenosných zábran pozdĺž Hrona v našom meste a jeho okolí z eurofondov v hodnote 26 miliónov eur.

Keď je europrojekt protipovodňových opatrení vo finále, vodohospodári zisťujú, že mesto Banská Bystrica dodnes nedokázalo schváliť nový územný plán, v ktorom je obsiahnutý komplexný systém ochrany pred storočnou vodou. (Klub Banskobystrickej alternatívy ho odmieta podporiť.) Pokiaľ sa tak nestane do konca tohto roka, prídeme o milióny eur z eurofondov v programovacom období 2014-20 a mesto zostane nedostatočne chránené pred storočnou vodou.

Bez územného plánu nebudú eurofondy  na protipovodňové opatrenia

Riaditeľ SVP š.p. v Banskej Bystrici Marián Siekela sa v júli obrátil listom na primátora mesta Petra Gogolu, v ktorom sa okrem iného píše:

„Ako Vám je známe, mesto Banská Bystrica je napriek čiastkovým opatreniam realizovaným v minulosti nedostatočne chránené pred povodňovými prietokmi rieky Hron. V  procese prípravy stavby sme s prekvapením zistili, že mesto Banská Bystrica doposiaľ nemá schválený nový územný plán mesta, ktorý nami pripravenú investíciu zahŕňa vo svojej záväznej časti aj ako verejne prospešnú stavbu. Táto skutočnosť nesie veľmi veľké riziko, že stavba nakoniec nebude môcť byť pripravovaná a v konečnom dôsledku realizovaná podľa pripraveného zámeru.“

Projektová dokumentácia protipovodňových opatrení je pred expedíciou a vodohospodári sú pripravení požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie územného rozhodnutia na túto významnú stavbu. Ruka v ruke  s tým idú aj financie zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré však bez schváleného územného plánu mesta a tým aj potrebného územného rozhodnutia nebudú.

Primátor nereaguje, poslanci Banskobystrickej alternatívy sú proti územnému plánu. Eurofondy sú ohrozené.

Hoci banskobystrické vedenie SVP š.p. sa obrátilo na primátora Petra Gogolu ako štatutára mesta  s požiadavkou urýchleného doriešenia tohto vzniknutého rozporu a skorého schválenia nového územného plánu mesta Banská Bystrica, ten doteraz nereagoval.

Keď sa na augustovej mestskej rade pýtali poslanci primátora, aký má názor na vzniknutú situáciu, ako obvykle,  odmietol odpovedať a z mestskej rady odišiel. Proti novému územnému plánu na mestskej rade vystúpil poslanec Pavol Katreniak, predseda poslaneckého klubu BBA, ktorý nový územný plán odmieta podporiť. (Klub Banskobystrickej alternatívy sa už viac krát postavil proti rozvojovým projektom v meste, bez ich hlasov zamrzne aj územný plán.)

9. septembra sa rozhodne

Poslanci mestského zastupiteľstva budú stáť v septembri pred osudovým rozhodnutím. Buď schvália nový územný plán mesta v predloženom znení, ktorý prešiel aj nad rámec zákona pripomienkovaním a celým správnym procesom, alebo ho neschvália. Podľa Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR i banskobystrického Okresného úradu inú možnosť nemajú.

V prvom prípade budú môcť vodohospodári predložiť projekt protipovodňových opatrení z európskych fondov s rozpočtovými nákladmi 26 miliónov eur, rovnako sa budú pripravovať ďalšie investície  do rozvojových projektov mesta (napr. areál Slovenky) a občania si budú môcť konečne vysporiadať svoje pozemkové  pomery, vrátane novej výstavby rodinných domov.

V prípade neschválenia územného plánu zostane naše mesto nielen bez dostatočnej protipovodňovej ochrany, ale aj bez ďalších investícií do rozvoja územia či regulatívov jeho využitia. Celý proces prípravy základného územnoplánovacieho dokumentu sa vráti na začiatok o 6 rokov dozadu s tým, že doteraz investovaných  vyše 300 tisíc eur do vyše 10 rokov trvajúcich odborných prác vyhodilo mesto von oknom. To je holá skutočnosť!

Kto z poslancov (vrátane primátora) si toto všetko zoberie na zodpovednosť? Uvidíme 9.septembra, dovtedy sa budeme ďalej venovať predloženému návrhu nového územného plánu mesta Banská Bystrica.

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová a archív