Banskobystrický okrášlovací spolok oslovuje majiteľov „strašidiel“

SPRÁVY
3 /

Občianske združenie Banskobystrický okrášlovací spolok (BBOS) pokračuje v projekte „Bystrické strašidlá“ oslovovaním majiteľov najhorších stavieb v Banskej Bystrici. Aktivisti BBOS chcú vedieť, akým spôsobom by mohli vykonať nápravu súčasného nevyhovujúceho stavu svojich objektov.

V letnej ankete „Bystrické strašidlá“, do ktorej prišlo 1 287 hlasov, bolo poradie:

1. Autobusová stanica 480 hlasov

2. Staré Tesco 193

3. Bývalá Slovenka 135

4. Nákladná stanica pod kameňolomom 129

5. Kaštieľ Radvanských 102

6. Bývalé kino Hviezda 99

7. Letná vila pod Kalváriou 81

8. Historická budova na Nám. Š. Moysesa 68

Zástupkyňa BBOS Diana Vigašová informovala médiá o tom, že aktuálne oslovili vlastníkov budov starého Tesca a bývalej Slovenky so žiadosťou o ich stanovisko ku katastrofálnemu stavu týchto objektov aj s možnou nápravou v reálnom čase. „Žiaľ, musíme konštatovať, že až po druhom kontaktovaní sa nám podarilo získať stanovisko vlastníkov, čo je viac ako smutné najmä v prípade Starého Tesca, ktoré vlastní veľká a vplyvná spoločnosť”, uviedla Vigašová.

V stanovisku spoločnosti Tesco Stores SR, a.s. sa uvádza: „Už sme vykonali aktivity smerujúce k náprave zanedbaného stavu, napr. odstránenie visiacich častí nefunkčnej elektroinštalácie, upratanie priestoru pod terasou, oprava mreží vedúcich na schodište na terasu, oprava dverí na regulačnej stanici plynu.” BBOS to nepokladá za dostatočné opatrenia, pretože tie vyplývajú priamo z legislatívy. Aktivisti očakávajú ďalšie kroky zo strany vlastníka k riešeniu katastrofálneho stavu budovy.

Vlastník bývalého priemyselného areálu Slovenka sa vyjadril takto: „V areáli momentálne prebiehajú búracie práce. Keďže v platnom územnom pláne centrálnej mestskej zóny je časť areálu vedená ako priemyselný areál, je nutné prijať VZN na zmenu stavu, aby mohla byť dokončená projektová dokumentácia potrebná na vydanie stavebného povolenia.“ Stavba by mala byť hotová v roku 2014.

„V prípade víťaza ankety – autobusovej stanice BBOS komunikuje najmä s mestom Banská Bystrica, ktoré podľa vlastných slov aktívne rieši problém autobusovej stanice s investorom, a preto bude o stave stanice informovať samo a podrobnejšie v blízkej budúcnosti,” dodala zástupkyňa BBOS.

V najbližšej dobe chce BBOS osloviť vlastníkov bývalého kina Hviezda, nákladnej stanice pod kameňolomom, ako aj ďalších vlastníkov historických budov, ktoré sa objavili vo výsledkoch ankety „Bystrické strašidlo“.

Združenie BBOS predstavuje spolok občanov, priateľov, priaznivcov a odborníkov zaoberajúcich sa históriou, životným prostredím, kultúrou a tradíciami mesta Banská Bystrica. Cieľom združenia je realizácia projektov slúžiacich na zachovanie kultúry, tradícií, historických hodnôt, zveľadenie životného prostredia, rozvoj cestovného ruchu a zvyšujúcich hrdosť a povedomie občanov Banskej Bystrice k svojmu mestu

 

Zdroj: BBOS