Banskobystrický okrášlovací spolok hľadá mestské strašidlá

SPRÁVY
4 /

Občianske združenie Banskobystrický okrášlovací spolok (BBOS) hľadá v meste pod Urpínom „Bystrické strašidlá“. Občania hlasovaním vybrali osem najhorších stavieb-strašidiel a o víťazovi sa rozhodne do 1.júla.

Do finálovej osmičky „Bystrických strašidiel“ sa prebojovali: bývalé kino Hviezda, bývalé TESCO, autobusová stanica, historická budova na Námestí Š.Moysesa, kaštieľ na Uhlisku pod Kalváriou, opustená nákladná stanica kameňolomu, kaštieľ Radvanských a bývalá Slovenka. Svojím hlasom v ankete na www.bbos.sk môžete do 1.júla 2012 rozhodnúť o neslávnom víťazovi.

Združenie BBOS predstavuje spolok občanov, priateľov, priaznivcov a odborníkov zaoberajúcich sa históriou, životným prostredím, kultúrou a tradíciami mesta Banská Bystrica. Cieľom združenia je realizácia projektov slúžiacich na zachovanie kultúry, tradícií, historických hodnôt, zveľadenie životného prostredia, rozvoj cestovného ruchu a zvyšujúcich hrdosť a povedomie občanov Banskej Bystrice k svojmu mestu.

V meste Banská Bystrica dlhodobo absentuje obnova histórie, mestských kultúrnych tradícií či tradičných podujatí v jednotlivých mestských častiach. Roky je neriešený aj zlý stav niektorých historických budov, prostredia, v ktorom Banskobystričania žijú, historických parkov, štvrtí či prírodných chodníkov. BBOS chce prostredníctvom projektov zabezpečiť obnovu niektorých zaniknutých tradícií známeho baníckeho mesta, ako aj rekultiváciu životného prostredia mestských častí a okolia Banskej Bystrice.

Tvorbou projektov zameraných na vyššie spomenuté ciele členovia BBOS veria, že dosiahnu lepšiu úroveň žitia v meste a to za pomoci Mesta Banská Bystrica, Banskobystrického samosprávneho kraja a iných verejných i neverejných inštitúcií. Cieľom BBOS bude aj nadviazanie užšej spolupráce s obdobne zameranými občianskymi združeniami pôsobiacimi v tuzemsku aj zahraničí.

BBOS  projektom „Bystrické strašidlá“ oslovuje všetkých, ktorým záleží na dobrom mene a krajšej tvári nášho mesta. Ľudia môžu na adresu spolku  zasielať fotografie, podnety, adresy a názvy budov, ktoré sú najviac zanedbané a najviac špatia naše mesto!

Táto bohumilá iniciatíva môže pomôcť tomu, aby sa kompetentní vážne zamysleli nad tým, ako vyliečiť chátrajúce „chrasty“ v spolupráci s majiteľmi a investormi zanedbaných a chátrajúcich objektov (medzi ktorými je aj mesto) a dať Banskej Bystrici ten správny „outfit“, alebo keď chcete vzhľad.

Zdroj: BBOS