Banskobystrickej Mestskej polícii už šéfuje Ivan Holík

SPRÁVY
0 /

Na júnovom mestskom zastupiteľstve poslanci schválili návrh na odvolanie Miroslava Bálinta z funkcie náčelníka Mestskej polície po skončení jeho mandátu a vymenovali nového náčelníka MsP Ivana Holíka. Ten sa ujal svojej funkcie vo štvrtok 1. augusta 2019.

Ivan Holík uspel vo výberovom konaní

Výberového konania na funkciu náčelníka Mestskej polície v Banskej Bystrici, sa zúčastnili traja kandidáti, ktorí splnili všetky požadované kritériá Výberová komisia z troch uchádzačov – PhDr. Ivana Holíka, JUDr. Mariána Mikloška, a PhDr. Ľubomíra Piterku určila za víťaza s najvyšším počtom bodov Ivana Holíka.

Ten posledných šesť rokov pracoval ako vedúci oddelenia priestupkov MsÚ, predtým pôsobil 21 rokov v Policajnom zbore. K svojmu pôsobeniu na čele Mestskej polície Ivan Holík uviedol:

„Chcem nadviazať na dobré skúsenosti z činnosti Mestskej polície v Banskej Bystrici počas funkčného obdobia môjho predchodcu a kvalitatívne ju posúvať ďalej.“

Mestská polícia pod novým vedením

Primátor Ján Nosko očakáva, že Mestská polícia pod vedením nového náčelníka bude pokračovať v ďalšom skvalitňovaní svojej činnosti v prospech občanov:

„Na čele banskobystrickej mestskej polície je od 1. augusta nový náčelník. Miroslava Bálinta na tomto neľahkom poste vystriedal Ivan Holík, víťazný uchádzač výberového konania. Dosluhujúcemu náčelníkovi som sa  poďakoval za roky odvedenej práce a novému šéfovi prajem veľa síl, odvahy a správnych rozhodnutí  Verím, že pod jeho vedením bude mestská polícia skvalitňovať svoj výkon tak, aby bola bezpečnosť občanov v našom meste vždy na prvom mieste.“

V súčasnosti pracuje na Mestskej polícii v Banskej Bystrici 66 mestských policajtov. Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník, ktorého na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Mestskú políciu tvoria jej príslušníci, ktorí sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, ochrany životného prostredia v meste a pri plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora. Spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru.

Autor: (tom), Foto: ilustračné