Komunálne voľby 2018: V Banskej Bystrici chcú byť primátorom štyria kandidáti

SPRÁVY
7 /

V meste pod Urpínom nebýva zvykom, že by do volieb primátora išli iba štyria kandidáti. Tohto roku je to tak. Z toho sú dvaja, ktorí svoju kandidatúru ohlásili vopred a dvaja sa objavili až po podaní kandidátnych listín.

Odovzdané kandidátky

V novembrových voľbách bystrického primátora si to medzi sebou „rozdajú“ súčasný primátor Ján Nosko (nezávislý), mestský a krajský poslanec Igor Kašper (SaS, OĽaNO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár a Progresívne Slovensko), Peter Peuker (NAJ – Nezávislosť a Jednota) a „stabilný“ kandidát  Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku).

Kandidátku na poslancov mestského zastupiteľstva podalo celkom 118 kandidátov ako nezávislí resp. nestraníci  resp. kandidujúci za politické strany alebo koalície. V Banskej Bystrici budeme voliť 31 poslancov v 7 volebných obvodoch s nasledovným počtom kandidátov (zoznam viď nižšie):

  1. Stred – mesto (6 poslancov) 24 kandidátov
  2. Východ – Majer, Uhlisko, Senica, Šalková (2 poslanci) 7 kandidátov
  3. Sásová – Sásová, Rudlová (9 poslancov) 31 kandidátov
  4. Sever – Jakub, Kostiviarska, Uľanka, Podlavice, Skubín (2 poslanci) 9 kandidátov
  5. Fončorda (7 poslancov) 28 kandidátov
  6. Radvaň ( 3 poslanci) 14 kandidátov
  7. Juh – Iliaš, Kráľová, Kremnička, Pršianska terasa, Rakytovce (2 poslanci) 5 kandidátov

Táto informácia vychádza z podaných kandidátok do utorka 11. septembra 2018 do 24:00 hod. zapisovateľovi Mestskej volebnej komisie (MVK), ktorá ich následne verifikuje. Jej zasadnutie zvolá primátor mesta Banská Bystrica do zákonom stanovenej lehoty, teda 18. septembra 2018.

Po preverení kandidátnych listín MVK zaregistruje kandidátov a vyznačí registráciu kandidátov na kandidátnej listine. MVK vyhotoví rozhodnutia o zaregistrovaní alebo nezaregistrovaní kandidátov.

„Upozorňujem, že zatiaľ sú  informácie o kandidátoch iba informačného charakteru s tým, že až zverejnený zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby mestského zastupiteľstva a pre voľby primátora v mieste obvyklým spôsobom bude smerodajný. Termín tohto zverejnenia je do 16. októbra 2018,“

uviedol zapisovateľ Mestskej volebnej komisie Karol Langstein z MsÚ Banská Bystrica.

komunalne volby1

Komunálne voľby budú v sobotu 10. novembra 2018

Voľba je jednokolová. Za starostu alebo primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona vykonajú nové voľby.

Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov na určený počet mandátov. Môžu byť volení len obyvatelia obce s trvalým pobytom v nej a musia mať aspoň 18 rokov. Vyšší vek, teda 25 rokov, sa vyžaduje od kandidátov na starostov a primátorov.  Právo voliť do orgánov samosprávy obce má každý plnoletý obyvateľ obce či mesta, ktorý tu má trvalý pobyt.

Okresné a okrskové volebné komisie majú byť vytvorené do 11. októbra 2018 a prvýkrát zasadnú do 24. októbra 2018.

komunalne volby2

Kandidátne listiny na poslancov MsZ

Volebný obvod č.1 (Stred – mesto) 6 mandátov  

Michal Faltin, NEKA

Radovan Sloboda, Ing., SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko

David Kapusta, Ing.,Mgr., NEKA

Miroslav Štelcl, NEKA

Andrea Maková, Bc., NEKA

Stanislav Mičev, PhDr.,PhD., NEKA

Miriam Lapuníková, Ing.,MBA, NEKA

Matúš Oľha, doc.Mgr.art.,PhD., NEKA

Ladislav Hölc, Strana zelený Slovenska

Richard Tokušev, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

Patrícia Cenkovová, Mgr., SPOLU – občianska demokracia

Jana Toličová, Mgr., SPOLU – občianska demokracia

Marek Zeman, Ing., SPOLU – občianska demokracia

Pavol Katreniak, Mgr.,Ing., NEKA

Andrea Bačová, Mgr., NEKA

Marián Pataj, JUDr., NEKA

Milan Ševčík, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA

Ivan Rybárik, Ing., STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA

Ján Jambrich, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

Ludvik Nábělek, MUDr.,PhD., Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Marek Vyhnička, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Radovan Ocharovich, Mgr., NEKA

Róbert Ragan, NEKA

Marek Šabo, Mgr., NEKA

Volebný obvod č. 2 (Východ – Majer, Uhlisko, Senica, Šalková) 2 mandáty

Martin Úradníček, Ing., NEKA

Ivan Uhrík, Ing.,Bc.,PhD., SaS,OĽANO,KDH,SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko

Marcel Mojžiš, Ing.,Bc., SPOLU – občianska demokracia

Jaroslav Kuracina, NEKA

Oľga Kazanská, Mgr., STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA

Alexander Daško, Mgr., Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Marcel Pecník, PhDr., Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Volebný obvod č. 3 (Sásová, Rudlová) 9 mandátov

Martin Majling, Ing., NEKA

Tomáš Štrba, Mgr.,PhD., NEKA

Milan Lichý, Ing., NEKA

Beata Hirt, Ing., NEKA

Andrej Leitner, Ing., NEKA

Vladimír Pirošík, Mgr., NEKA

Jarmila Chmelková, Strana zelených Slovenska

Dáša Kupčeková, Strana zelených Slovenska

Elena Púchyová, Ing., Strana zelených Slovenska

Marek Kotleba, Bc., Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

Jakub Iždinský, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

Maroš Čupka, Dis.art., KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA

Matúš Molitóris, Mgr., NEKA

Anton Minárik, PaedDr., NEKA

Ladislav Huntoš, NEKA

Róbert Trnka, Ing., NEKA

Martin Klus, doc.PhDr.,PhD.MBA, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko

Marek Kliment, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko

Jana Brázdilová, Ing., Mgr., SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko

Vladimír Piperek, NEKA

Pavol Bielik, NEKA

Peter Hunák, MUDr., STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA

Milan Prašovský, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

Ján Dilík, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

Vladimír Rosinský, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

Jakub Gajdošík, Mgr., Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Michal Škantár, Ing., Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Andrej Refka, Bc., Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Július Ernek, Mgr., Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Martin Turčan, Ing., NEKA

Matej Bučko, NEKA

Volebný obvod č. 4 (Sever – Jakub, Kostiviarska, Uľanka, Podlavice, Skubín) 2 mandáty

Marek Odaloš, NEKA

Peter Čajka, PhDr., NEKA

Jozef Baláž, MUDr., SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko

Jozef Tomáš, Ing., NEKA

Miroslav Potančok, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

Katarína Čižmárová, Doc.RNDr.,CSc., NEKA

Dušan Dobrota, SPOLU – občianska demokracia

Abdulbesi Čako, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA

Janka Kmeťová, JUDr., Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Volebný obvod č. 5 (Fončorda) 7 mandátov

Vladimír Hiadlovský, doc.,Ing.,PhD., NEKA

Lucia Fabriciusová, JUDr., NEKA

Klaudia Hrušková, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

Vladimír Sklenka, PhDr.,PhD., NEKA

Vladimír Výbošťok, NEKA

Ľubica Kleniarová, Mgr. KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA

Viera Klimentová, RSDr., KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA

Peter Pohančaník, Ing.,PhD., NEKA

Miroslav Ivan, Ing., SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko

Peter Gogola, Mgr., SaS,OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko

Soňa Kopčanová, Mgr., SaS, OĽANO, KDH,SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko

Rastislav Medveď, Mgr. SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko

Lucia Skokanová, Ing., NEKA

Hana Kasová, Ing.arch., NEKA

Luděk Hochmuth, MUDr., NEKA

Danica Halamová, Ing., NEKA

Peter Peuker, NAJ – Nezávislosť a Jednota

Robert Hrnčiar, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA

Svetozár Tomič, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA

Marcela Gallová, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA

Denisa Zaťková, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA

Stanislav Zaťko, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA

Matej Ďurica, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA

Roman Štrba, Mgr., Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

Ján Gereg, JUDr., Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Daniel Karas, Mgr., Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Marek Modranský, Mgr., Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Ľubomír Motyčka, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Volebný obvod č. 6 (Radvaň) 3 mandáty

Roman Miškár, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko

Vladimír Moravčík, NEKA

Juraj Odor, Ing., NEKA

Miroslava Pastorková Kiseľová, Mgr.art.,PhD., Strana zelených Slovenska

Ján Ševc, RSDr.,CSc., KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA

Peter Plančík, KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA

Pavol Strhák, SPOLU – občianska demokracia

Ľudmila Priehodová, Ing.arch., NEKA

Alžbeta Lukáčová, Mgr.,PhD., NEKA

Jozef Sásik, Ing., Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

Svetozár Dluholucký, Prof.MUDr.,CSc., Smer – sociálna demokra-cia, Slovenská národná strana

Erika Karová, NEKA

Marek Ondráš, Mgr., NEKA

Peter Novanský, NEKA

Volebný obvod č. 7 (Juh – Iliaš, Kráľová, Kremnička, Pršianska terasa, Rakytovce) 2 mandáty

Igor Kašper, Ing., SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko

Miroslav Lupták, NEKA

Milan Smädo, NEKA

Michal Ševčík, JUDr.Ing.,PhD., STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA

Peter Handlovský, Ing., Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Autor: (tom), Foto: ilustračné