Banská Bystrica privíta mladých akademikov z krajín V4

SPRÁVY
0 /

Mesto pod Urpínom sa už po siedmykrát stane dejiskom Vyšehradského mládežníckeho fóra (VYF) 2018. Uskutoční sa v dňoch 5. až 7. decembra a v diskusiách spojí mladých akademikov a odborníkov z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Slovenska.

Vôbec po prvýkrát v histórii projektu sa uskutočnili sprievodné podujatia v každom z hlavných miest V4 v spolupráci s partnerskými organizáciami projektu. Hlavným bodom programu tohtoročnej edície Vyšehradského mládežníckeho fóra bude popri intenzívnych workshopoch panelová diskusia na tému súčasnej politickej situácie v regióne V4 a prognóz jej vývoja v budúcnosti, prihliadajúc na členstvo a pôsobenia krajín regiónu v euroatlantických štruktúrach.

vyf1

V úlohe rečníkov vystúpia experti z vládnej a mimovládnej sféry z jednotlivých krajín Vyšehradskej štvorky. Vyvrcholením VYF 2018 bude simulácia summitu Severoatlantickej aliancie na tému „PESCO ako budúcnosť európskej obrany?“, počas ktorej budú participanti dosadení do úlohy lídrov snažiacich sa o dosiahnutie konsenzu v otázke posilňovania európskej bezpečnosti. Participanti budú „rokovať“ v Centre krízového riadenia (CEKR) Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, ktoré je špeciálne vybavené pre účely tejto simulácie.

vyf3

„Súčasťou tohtoročného VYF bude aj kultúrny večer, ktorý zahŕňa kultúrny program v priestoroch Múzea Slovenského národného povstania, počas ktorého budú mať participanti možnosť bližšie sa oboznámiť s tradíciami a kultúrou jednotlivých členských štátov V4, akceptujúcich rozmanitosť a špecifiká,“

hovorí programový koordinátor Euroatlantického centra Šimon Koban.

Vyšehradské mládežnícke fórum je projekt organizovaný Euroatlantickým centrom v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Siedmy ročník Vyšehradského mládežníckeho fóra finančne podporili Medzinárodný vyšehradský fond, Sekcia verejnej diplomacie NATO, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, mesto Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj a Rotary klub Banská Bystrica.

vyf

 

Zdroj: Šimon Koban, Foto: ilustračné VYF