Aktuálny prehľad kúpalísk a vodných plôch na Slovensku, kde sa môžete okúpať

SPRÁVY
0 /

Leto je v plnom prúde a pokiaľ netrávite dovolenku či prázdniny v zahraničí pri mori, môžete využiť na kúpanie vodné plochy či kúpaliská na Slovensku. Úrad verejného zdravotníctva vydal správu o aktuálnom stave vodných plôch a prírodných kúpalísk na Slovensku z ktorej vyplýva, či sú vhodné na kúpanie a ktoré naopak nevyhoveli kontrole.

Ponúkame Vám  prehľad vodných plôch na území Slovenska, ktoré sú na základe odberov vzoriek vyhovujúce z hľadiska kvality vody na kúpanie podľa krajov.

Prírodné kúpaliská a vodné plochy s vyhovujúcou kvalitou vody

 

Bratislavský kraj

Prírodné kúpaliská (s organizovanou rekreáciou): Zlaté piesky, Kuchajda, Slnečné jazerá.

Prírodné vodné plochy (s neorganizovanou rekreáciou): Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce – Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská.

Trnavský kraj

Prírodné kúpaliská (s organizovanou rekreáciou): RO Kunovská priehrada Sobotište.

Prírodné vodné plochy (s neorganizovanou rekreáciou): Štrkovisko Sekule, RO Gazarka Šaštín Stráže, Štrkovisko Gbely Adamov.

Trenčiansky kraj

Prírodné vodné plochy (s neorganizovanou rekreáciou): Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom.

Nitriansky kraj

Prírodné vodné plochy (s neorganizovanou rekreáciou): APÁLI – mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka.

Žilinský kraj 

Prírodné kúpaliská (s organizovanou rekreáciou): Liptovská Mara – Liptovský Trnovec.

Prírodné vodné plochy (s neorganizovanou rekreáciou): VD Orava – ATC JAMI, VD Orava – ATC Slanica, VD Orava – Nábrežie – Námestovo, VD Orava – ATC Prístav, VD Orava – ATC Stará Hora.

Banskobystrický kraj

Prírodné kúpaliská (s organizovanou rekreáciou): Plážové kúpalisko – jazero v Banskej Bystrici, Ružiná pri obci Divín, Zelená voda – Kurinec, Teplý Vrch – Pláž Drieňok, Teplý Vrch – Pláž ORMET.

Prírodné vodné plochy (s neorganizovanou rekreáciou): Ružiná pri obci Ružiná, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero.

Prešovský kraj

Prírodné kúpaliská (s organizovanou rekreáciou): Delňa, Veľká Domaša – Tíšava.

Prírodné vodné plochy (s neorganizovanou rekreáciou): Rybník Chlmec, Laborec Humenné, Rybníky Slovenská Volová

Košický kraj

Prírodné kúpaliská (s organizovanou rekreáciou): Vinianske jazero.

Prírodné vodné plochy (s neorganizovanou rekreáciou): Plážové kúpalisko JAZERO, Pod Bukovcom, Ružín – Košice, Palcmanská Maša, Ružín, Ružín – prítoky, Turzovské jazero, Jazero Úhorná.

Výsledky kvality vody na kúpanie ešte nie sú k dispozícií na prírodných vodných plochách VN Dubník I., VN Kanianka a VN Nitrianske Rudno, takisto sa to týka aj Lipoviny – Bátovce.

Kúpaliská a bazény

Povolenie na prevádzku malo na konci 26. týždňa 148 kúpalísk a 504 bazénov. Môžete si oddýchnuť a zrekreovať sa vo Wellness centre Patince, Penzióne Lagáň v Radave, Zámockej záhrada v Hlohovci, na umelom kúpalisku Červená hviezda v Košiciach, TK Retro Thermal Diakovce a na kúpalisku Detva.

V závislosti od počasia sú v prevádzke kúpaliská v okresoch Martin a Turčianske Teplice aj Biokúpalisko Resort – Levočská Dolina. V utorok sa uvádzali do prevádzky Zemplínska Šírava – Medvedia hora a Zemplínska Šírava – Hôrka, LK Mesta Vranov nad Topľou, nekrytý bazén pri hoteli Eurobus, Zemplínska Šírava, neplavecký nadzemný vonkajší bazén pri Hoteli Biela Medvedica, Bystrá, Obecné kúpalisko v Strelníkoch, Verejné kúpalisko v Jasení a LK Podbrezová.

Ďalej sú to LK Pezinok – Sever, dva vonkajšie letné bazény pri Hoteli Sitno Vyhne, LK Spišská Nová Ves, Zbojnička Rača, Letné TK „Izabela“ vo Vyšných Ružbachoch, Nekrytý letný bazén SO 02 Kaluža, Zemplínska Šírava.

Do prevádzky by mal byť uvedený aj bazén B3 na TK Sládkovičovo, TK Stráňavy, Kúpalisko Kežmarok, Kúpalisko Aquaspa Gánovce aj Kúpalisko Modrá perla Veľké Úľany. Mnohé z prevádzok podľa Úradu verejného zdravotníctva ešte čakajú na schválenie žiadostí o povolenie.

Zhoršená kvalita vody

Zhoršená mikrobiologická kvalita vody na kúpanie bola zistená na základe ostatných odberov v bazénoch kúpalísk Kúpalisko Remata a TK Komárno. Prevádzkovatelia kúpalísk zabezpečili v zariadeniach vykonanie nápravných opatrení a boli vykonané opakované odbery vzoriek vody.

Opakovaný odber  bol vykonaný aj z výplavového a nerezového bazéna v Thermal Park NITRAVA, kde bola na základe odberov z predchádzajúcich týždňov zistená nevyhovujúca mikrobiologická kvalita vody na kúpanie. Výsledky laboratórnych rozborov vôd neboli zatiaľ k dispozícii.

Umelé kúpaliská mimo prevádzky

Zatiaľ sú to dva bazény v krytej hale na TK I Štúrovo z dôvodu vysokých vonkajších teplôt, bazén B16 (Fun sport lazy river) v Aquathermal Senec,  detský bazén na Biokúpalisku BOROVICA a LK Modra, vonkajšie tobogány a plavecký bazén v THERMAL PARK DS.

O uvedenie kúpaliska do prevádzky zatiaľ nepožiadali prevádzkovatelia: Biobazén Oravský Háj, Kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka, Dobrá Voda, LÁŽO – PLÁŽO Žilina, Kúpalisko Neresnica; Biokúpalisko Tri vody, Hotel Severka, LK Hermanovce, Nekryté LK Malé Raškovce 59, Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov Zemplínska Šírava; LK Zlaté Moravce, LK Dubnica nad Váhom, LK Košeca a  LK Lipany.

Zdroj: ÚVZ SR a hnonline.sk, Foto: ilustračné