Ako využije mesto takmer 6 – miliónový prebytok hospodárenia za minulý rok?

SPRÁVY
10 /

Podľa záverečného účtu Mesto Banská Bystrica dosiahlo za minulý rok prebytok hospodárenia vo výške viac ako 5,8 milióna eur. Poslanci mestského zastupiteľstva tak mali čo na svojom poslednom zasadnutí rozdeľovať.

Mesto hospodári s miliónovými prebytkami

Príjmy bežného rozpočtu mesta pod Urpínom dosiahli výšku  62,36 milióna eur a výdavky bežného rozpočtu 58,18 milióna eur V príjmovej časti rozpočtu mesta za rok 2018 tvorili najväčšiu položku podielové dane vo výške takmer 42 miliónov eur (67,21 % bežných príjmov). Na strane výdavkov bol najväčšou položkou program vzdelávania vo výške 31 miliónov eur.

Kapitálový rozpočet skončil v mínuse 1,25 milióna eur a finančné operácie v pluse 2,89 milióna eur. Celkový výsledok hospodárenia tak bol prebytok 5, 82 milióna eur.

Najväčší vplyv na prebytok hospodárenia mal výber podielových daní v roku 2018, ktorý bol za minulý rok vyšší takmer o 2,3 milióna eur oproti plánovaným príjmom z týchto daní. Väčšia transparentnosť a prísnosť pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác sa pozitívne prejavila pri znižovaní nákladov, podobe aj úspora finančných prostriedkov z dôvodu neuskutočnenia plánovaných investícií z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, s presunom ich realizácie do tohto roku.

Prebytok hospodárenia za rok 2018 sa použije na investície

Poslanci schválili prevod prebytku rozpočtu za rok 2018 v objeme 4,1 milióna eur do fondu minulých rokov a návrh na použitie týchto prostriedkov. Pôjde o financovanie viacerých projektov, z ktorých  popri budovaní nových športovísk pôjde najviac investičných zdrojov na projekt záchrany historického objektu Medený hámor, takmer jeden milión eur.

Poslanec Ľubomír Motyčka k tomu uviedol:

„Je tu konečne šanca na to, aby sme vstúpili do odvážnej investície, ktorá môže mestu prinášať peniaze, tak ako napríklad Múzeum SNP prináša mestu množstvo návštevníkov. Obzvlášť keď tento obnovený historický objekt bude súčasťou medzinárodného projektu Európska Fuggeroveská cesta s partnermi, ako spolu s Mestom Banská Bystrica sú Regio Augsburg Tourismus, Bad Hindelang, VB Tourismusregion Karwendel či Turistický  zväz Sterzing.“

Ďalší takmer jeden milión eur je učených na výkup pozemkov pre zámer vybudovať športovú halu, ktorá by mohla vyrásť v priestore bývalej dočasnej autobusovej stanice na Mičinskej. K tomu pribudnú ďalšie investície do obnovy športovísk.

Mesto bude spolufinancovať rekonštrukciu vnútroblokov na Sitnianskej a Tulskej ulici, na čo sa snaží získať eurofondy. Realizovať sa bude aj projekt obnovenia fontány v Národnej ulici. Poslanci dodatočne schválili aj príspevok 47 tisíc eur na nákup techniky a automobilov mestskú organizáciu Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES).

Treba počítať aj s tým, že pokiaľ sa Banská Bystrica naozaj stane slovenským dejiskom XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v roku 2021, tak sa ešte výraznejšie zvýšia  výdavky na investície do športovej infraštruktúry spolu s vládnou dotáciou.

Autor: (tom), Foto: ilustračné