Pred šiestimi rokmi sa oficiálne stala Banská Bystrica mestom olympijských víťazov

ŠPORT
3 /

Pred šiestimi rokmi, presne 14. mája 2014, udelil Slovenský olympijský výbor nášmu mestu povolenie na používanie pomenovania Banská Bystrica – mesto olympijských víťazov a zároveň súhlas na znázornenie olympijského symbolu /olympijských kruhov/ na pamätnú tabuľu pre banskobystrických olympijských víťazov.

Pamätná tabuľa venovaná banskobystrickým olympijským víťazom bola 17. septembra 2014 za prítomnosti olympijských víťazov Františka Kunza a Anastasie Kuzminovej slávnostne odhalená na priečelí vstupu do budovy Vojenského športového centra DUKLA na Hutnej ulici č. 3. Zavŕšilo sa tak niekoľkoročné úsilie a jedna zo snáh autora tejto myšlienky podporenej podpísaním petície 1549 Banskobystričanmi, kolektívnej podpory VŠC DUKLA a Banskobystrického olympijského klubu a jednomyseľným odsúhlasením poslancami mestského zastupiteľstva na zasadnutí 8. apríla 2014.

Uvedená pamätná tabuľa bola po dopísaní mena ďalšieho olympijského víťaza Mateja Tótha 7. decembra 2016 presunutá z priečelia budovy VŠC DUKLA bližšie k obyvateľom a návštevníkom nášho mesta do parčíku pred budovu mestského úradu.

V súčasnosti sa na nej nachádzajú mená Františka Kunza, Jozefa Pribilinca, Mateja Tótha a trikrát po víťazstvách vo Vancouveri, Soči a Pjongčangu je zaznamenané meno Anastasie Kuzminovej.

Presadenie druhej snahy autora myšlienky – zviditeľnenie čestného názvu Banská Bystrica mesto olympijských víťazov pre domácich a zahraničných návštevníkov nášho mesta na prístupových cestách do Banskej Bystrice trvalo ďalšie tri roky. Snaha umiestniť na prístupové cesty do nášho mesta tabule symbolizujúce tento čestný názov sa ukázala ako nepriechodná, lebo Slovenská diaľničná spoločnosť nepovoľuje osadzovanie takýchto nových tabúľ pri diaľniciach a cestách prvej triedy.

Pri vstupoch do nášho mesta už predtým existovali vstupné monumenty s názvom Banská Bystrica. Po stretnutí autora myšlienky s jedným z autorov týchto monumentov Jozefom Frtúsom, ktorý spolu s Rudolfom Bizoňom, spoluautorom riešenia emblémov Mesta Banská Bystrica, konštatovali, že by sa tieto monumenty mohli revitalizovať a umiestniť na nich pod názov Banská Bystrica nápis mesto olympijských víťazov.

Jozef Frtús spracoval komplexný materiál i cenovú kalkuláciu na revitalizáciu týchto objektov. V októbri 2015 navštívili Jozef Frtús a Jozef Ivan primátora mesta Jána Noska, ktorému tento návrh predložili. Primátor mesta prijal návrh pozitívne. Na stretnutí bolo zároveň doporučené, aby na monumentoch bol znázornený i olympijský symbol /olympijské kruhy/.

Na žiadosť primátora Jána Noska o jeho umiestnenie Slovenský olympijský výbor listom z 3. decembra 2015 oznámil, že v podobe ako to bolo požadované, to nie je možné. Nasledovala písomná komunikácia s Medzinárodným olympijským výborom v Lausanne. Na žiadosť prezidenta Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasa Bacha na ňu reagovala Marie Sallois Dembreville, riaditeľka korporatívneho rozvoja MOV, ktorá 30. júna 2016 listom odporučila ďalší postup pri riešení našej požiadavky.

Medzitým začiatkom júna 2016 boli revitalizované vstupy na štyroch monumentoch pri cestách do Banskej Bystrice od Zvolena, Brezna, Ružomberka a Martina a od Hornej Mičinej zatiaľ bez olympijského symbolu.

Na základe listu z Medzinárodného olympijského výboru ďalšiu snahu o umiestnenie olympijského symbolu /olympijských kruhov/ na revitalizované monumenty vyvíjali primátor Ján Nosko a Jozef Ivan osobnými kontaktmi a rozhovormi s novozvoleným prezidentom Slovenského olympijského výboru a jeho členmi /Anton Siekel, Peter Korčok, Matej Tóth/. Následne sa 12. januára 2017 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie za účasti viceprimátora Martina Turčana, generálneho sekretára Slovenského olympijského výboru Jozefa Libu, ďalej Jozefa Frtúsa, Dagmar Rajčanovej, Ivana Čierneho a Jozefa Ivana.

Na návrh generálneho sekretára SOV Jozefa Libu bol na stretnutí odsúhlasený znakolympijské kruhy so slovenským dvojkrížom, ktorý by spĺňal požadované kritériá a ten by sa umiestnil na vstupné monumenty na prístupových cestách  do nášho mesta. Takto na tomto stretnutí prezentovaný  a odsúhlasený návrh graficky vypracoval Jozef Frtús a Slovenský olympijský výbor ho na svojom zasadnutí 26. januára 2017 schválil.

V júni 2017 bol uvedený znak umiestnený na vstupné monumenty pri cestách do nášho mesta. Po sedemročnej intenzívnej snahe autora tejto myšlienky, osobných či písomných rokovaniach a kontaktoch  na úrovni mesta, Slovenského a Medzinárodného olympijského výboru a za pomoci ľudí, ktorí boli tejto myšlienke naklonení a ktorým za to patrí veľké poďakovanie sa to konečne podarilo.

Odhalenie pamätnej tabule banskobystrickým olympijským víťazom 17. septembra 2014 bolo na území Banskej Bystrice priekopníckym činom. Prvýkrát bola pamätná tabuľa odhalená športovcom – olympijským víťazom pochádzajúcim z banskobystrických športových oddielov, žijúcim a pripravujúcim sa na olympijské hry v Banskej Bystrici.

Bola podnetom, základom a inšpiráciou pre vyhotovenie pamätnej tabule s menami nielen olympijských víťazov, ale i strieborných a bronzových medailistov reprezentujúcich banskobystrickú Duklu na olympijských hrách.

Táto tabuľa bola odhalená 9. januára 2015 v priestore vstupu do budovy VŠC DUKLA, čím armádne stredisko vrcholového športu Dukla splatilo svoj dlh a uctilo si takýmto spôsobom pamiatku športovcov, ktorí ho reprezentovali na olympijských hrách a priviezli z nich uvedené vzácne medaily. Dnes dotvára na Hutnej ulici č. 3 dôstojný vstup do budovy, kde sídli vojenský športový klub Dukla.

Od revitalizácie monumentov na prístupových cestách do nášho mesta s uverejnením čestného názvu Banská Bystrica mesto olympijských víťazov s olympijskými kruhmi doplnenými slovenským dvojkrížom /v júni 2017/ Banská Bystrica informuje všetkých návštevníkov nášho mesta alebo prechádzajúcich cez naše mesto, že v ňom vyrástli olympijskí víťazi, ktorí ho preslávili svojimi víťazstvami na vrcholnom svetovom podujatí.

Autor: Jožo Ivan, Foto: archív autora + bystricoviny