Po návšteve Koordinačnej komisie EYOF 2021 ide Banská Bystrica do toho ako jeden tím

ŠPORT
0 /

V Banskej Bystrici v stredu vyvrcholila dvojdňová oficiálna návšteva zástupcov Koordinačnej komisie EYOF 2021, predsedu Koordinačnej komisie EYOF 2021 Josepha Cassara a športového riaditeľa Európskych olympijských výborov Petra Brülla.

Išlo o sériu pracovných stretnutí, počas ktorých bola odprezentovaná príprava mesta a regiónu na konanie Európskeho mládežníckeho olympijského festivalu v roku 2021.

Delegácia absolvovala prezentáciu mesta, obhliadku športovísk a potenciálnych ubytovacích kapacít.

Zišli sme sa v  priateľskej a konštruktívnej pracovnej atmosfére. Spoločne sme hľadali možnosti, rezervy a riešenia. Vymenili sme si skúsenosti, aby sme časovú tieseň  na prípravu dokázali eliminovať a nasledujúce mesiace čo najefektívnejšie využili. Vypočuli sme si názory, zaznela aj konštruktívna kritika, postrehy sa  týkali  športovej infraštruktúry nášho mesta i  ubytovacích kapacít,“

uviedol primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Štatutár mesta ocenil otvorený prístup členov komisie k zhodnoteniu pripravenosti Banskej Bystrice zorganizovať toto veľké medzinárodné športové podujatie. Mesto v spolupráci s partnermi čakajú dva roky náročnej poctivej práce, ale verí, že kvalitný tím, ktorý sa okolo organizácie EYOF 2021 vytvoril, to dotiahne do úspešného konca.

„Po našej návšteve Banskej Bystrice a oboznámení sa s ubytovacími zariadeniami, športoviskami a prvými kontaktmi s predstaviteľmi mesta a organizačného výboru sme presvedčení, že mesto zorganizuje úspešné vrcholné športové podujatie v roku 2021,“

povedal Joseph Cassar, predseda Koordinačnej komisie EYOF 2021.

Zástupcovia SOŠV a mesta sa zhodli na tom, že odporúčania zástupcov Koordinančnej rady EYOF  sú splniteľné a naše záložné riešenia akceptovateľné.

Cítime podporu EOV, SOŠV a verím, že spolu tvoríme jeden tím, ktorý dokáže pripraviť úspešné mládežnícke multišportové podujatie. Pripravíme týždeň plný zážitkov pre mladých športovcov, milovníkov športu, obyvateľov a návštevníkov mesta. Banskú Bystricu a región zviditeľníme na mape Európy i sveta,“

konštatoval Peter Korčok, zodpovedný za organizáciu letného EYOF 2021 a dodal:

„Veľmi ma teší, že všade, kam sme prišli, či to boli ubytovacie zriadenia alebo športoviská, ich majitelia boli veľmi ústretoví. Vnímame v celom regióne, že toto podujatie ľudia vítajú, lebo jeho uskutočnenie môže zmeniť Banskú Bystricu a región k väčšej atraktívnosti aj zapojeniu mládeže do športu. Osobne mám veľmi dobrý pocit z prípravy konceptu hier, ktoré nebudú konkurovať tým tohtoročným v Baku, ale prinesú niečo nové na jednom mieste s malou olympijskou dedinou.“

Generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba koordinačnej komisii aj primátorovi mesta poďakoval za odvedenú prácu počas uplynulých dvoch dní:

„Urobíme maximum preto, aby sme podporili EYOF 2021 a budeme integrálnou súčasťou tohto podujatia. Na najbližšom zasadnutí exekutívy Európskych olympijských výborov budeme prezentovať Banskú Bystricu ako dobrého a inovatívneho hostiteľa Európskeho mládežníckeho olympijského festivalu v roku 2021.“

Členovia koordinačnej komisie si v rámci návštevy prezreli aj mestá Zvolen a Žiar nad Hronom,  navštívili Vojenské športové centrum, športoviská, Plaváreň na Štiavničkách i  zimný štadión. Mesto čakajú nevyhnutné investície do športovísk aj ubytovacích zariadení, ale tie budú slúžiť po EYOF 2021  našim mladým športovcom či študentom vo vyššom štandarde.

„Sme radi, že sme mohli hostiť vysokých predstaviteľov Koordinačnej komisie EYOF. Ďakujem všetkým za návštevu a veľmi pozitívne vnímam spoluprácu, ktorú sme počas týchto dní rozbehli, ale to najťažšie nás ešte len čaká,“

doplnil Ján Nosko.

K deviatim povinným športom EYOF 2021, ktorými sú  atletika, plávanie, judo, basketbal, gymnastika, cyklistika, tenis, hádzaná a volejbal, pribudne naším SOŠV voliteľný triatlon. Podľa logistického konceptu A by sa všetky športy mali konať v Banskej Bystrici s tým, že viaceré športoviská bude treba dobudovať a skvalitniť existujúce ubytovacie kapacity (Športová hala Dukla na Štiavničkách, krytá plaváreň s tréningovým bazénom na plážovom kúpalisku, zimný štadión, telocvičňa UMB, tenisové kurty pri Dixone,  ubytovanie na internátoch UMB a stredných škôl či ďalšie priestory).  Mesto pri týchto investíciách počíta aj s vládnou pomocou.

Ministerstvo obrany garantovalo dokončenie Národného atletického štadióna na Štavničkách v roku 2020 a mesto ide do budovania multifunkčnej športovej haly zakúpením vytypovaného projektu a jeho realizácie v priestore bývalej dočasnej autobusovej stanice na Mičinskej. Pokiaľ by to nevyšlo, v zálohe je koncept B, podľa ktorého by  sa loptové hry konali v okolitých halách v Badíne, Brezne, Zvolene (tu aj tenis) alebo Žiari nad Hronom.

Zdroj: mesto BB a (tom), Foto: redakčné