Európsky olympijský festival mládeže má byť v Banskej Bystrici

ŠPORT
12 /

Slovenským dejiskom XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v roku 2021 má byť namiesto Košíc naše mesto, teda Banská Bystrica. Z troch možností (ďalšie predstavovali Žilina a Šamorín) bola Banská Bystrica vybraná ako najlepšie riešenie.

Definitívne určenie Banskej Bystrice za dejisko letného EYOF 2021 podlieha ešte schváleniu tamojším mestským zastupiteľstvom a odsúhlaseniu tohto riešenia exekutívou Európskych olympijských výborov (EOV), pretože EOV sú vlastníkom práv na EYOF.

Letný Európsky olympijský festival mládeže 2021 – EYOF sa pravdepodobne uskutoční v Banskej Bystrici. Naše mesto tak privíta až okolo päť tisíc návštevníkov.

Rozhodnutie o výbere Banskej Bystrice padlo po štvrtkovom popoludňajšom stretnutí najvyšších predstaviteľov Slovenského olympijského a športového (SOŠV) – prezidenta Antona Siekela a generálneho sekretára Jozefa Libu – so zástupcami slovenských zväzov desiatich športov, ktoré sú v programe letného EYOF 2021 (atletika, plávanie, športová gymnastika, tenis, cestná cyklistika, džudo, basketbal, volejbal, hádzaná a triatlon).

V prospech Banskej Bystrice zahrali predovšetkým najlepšie možnosti ubytovania približne štyritisíc účastníkov multišportového podujatia, ako aj ďalších približne tisíc rozhodcov, technických delegátov, oficiálnych hostí a dobrovoľníkov v meste a regióne,“

– uviedol prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel.

V neprospech Šamorína hovoril veľký nedostatok ubytovacích kapacít, v neprospech Žiliny zase nedostatočné vybavenie niektorých internátov. Pri rozhodovaní sa bral do úvahy aj stav a rozsah potrebnej športovej infraštraktúry v jednotlivých mestách.

„Každý z troch záujemcov o usporiadanie letného EYOF má v tomto smere prednosti aj nedostatky. Je pravdepodobné, že mesto Banská Bystrica využije aj niektoré športoviská v neďalekom Zvolene, pretože ani v prípade výstavby plánovanej multišportovej haly nebude disponovať všetkými potrebnými športoviskami na podujatie rozmeru EYOF,“

– dodáva oficiálna správa Slovenského olympijského a športového výboru.

Na margo rozhodnutia SOŠV primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko povedal:

„Som veľmi rád, že Európsky olympijský festival mládeže EYOF sa uskutoční práve v Banskej Bystrici. Je to pre nás česť a ako Európske mesto športu 2017 sa zhostíme neľahkej úlohy, ktorá nie je len výzvou, ale aj veľkým záväzkom. Do Banskej Bystrice príde viac ako 5 000 návštevníkov, čo je pre mesto ekonomický benefit a teší ma, že vďaka našej spolupráci s vysokými školami a univerzitou dokážeme zabezpečiť ubytovanie pre toľko ľudí. Dva roky sú krátka doba, čo celkovo kladie vysoké nároky na prípravu, napríklad na dobudovanie infraštruktúry. Do práce sa pustíme čo najskôr a verím, že pripravíme dôstojné podujatie.“

SOŠV vo veľmi krátkom čase zorganizuje aj pre zástupcov dotknutých zväzov návštevu v Banskej Bystrici, na ktorej bude potrebné identifikovať potrebné investície do športových aj ubytovacích zariadení. Na zasadnutie exekutívy EOV, ktoré bude 17. mája vo Viedni, musí byť predložený definitívny návrh dejiska letného EYOF 2021 na Slovensku. Zároveň sa bude pracovať na príprave nového materiálu na rokovanie vlády Slovenskej republiky, ktorý by mal byť hotový do konca mája. Predošlý schválený vládny materiál sa totiž viazal len konkrétne na Košice.

Na tohtoročnom júlovom EYOF v azerbajdžanskom Baku sa zo Slovenska zúčastní skupina pozorovateľov, zastupujúcich SOŠV, príslušné športové zväzy, aj mesto Banská Bystrica, aby získali „živé“ skúsenosti z organizácie tohto veľkého podujatia.

Autor: (cb), Zdroj: SOŠV, Foto: Mesto BB