Roland Schaller: Našou ambíciou je zaviesť pravidelnú leteckú linku zo Sliača

ROZHOVOR
5 /

Letisko Sliač je akciovou spoločnosťou, ktorej vlastníkom je Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Vznikla v roku 2005. Ing. Roland Schaller je výkonným riaditeľom a predsedom predstavenstva spoločnosti Letisko Sliač, a.s. od roku 2016.

Pod jeho vedením dosahuje táto spoločnosť dobré hospodárske výsledky s nárastom počtu cestujúcich. Zrekonštruovaná letisková dráha spolu s komplexnou modernizáciou príletovej a odletovej haly pre cestujúcich urobila zo Sliača veľmi perspektívne letisko.

Je ženatý, otec dvoch synov.Má predchádzajúce skúsenosti s armádnym letectvom, čo mu pomáha efektívne rozvíjať praktickú spoluprácu civilnej časti Letiska Sliač so Vzdušnými silami SR.

 Aký je štatút sliačskeho letiska?

Sme prevádzkovateľom civilnej leteckej prevádzky na medzinárodnom verejnom letisku so zmiešanou civilnou a vojenskou prevádzkou.Od 6. mája 2009 prebiehala na letisku rekonštrukcia, ktorá zabraňovala akýmkoľvek príletom a odletom lietadiel. Letisko bolo oficiálne odovzdané do používania Ozbrojeným silám SR 25. mája 2010. Civilné lietadlá začali na letisku pristávať od 16.júna 2011.Zaujímavosťou je, že letecké navigačné služby aj pre civilnú letovú prevádzku zabezpečuje  Ministerstvo obrany SR.

 Ako vyzerá aktuálna letná sezóna Letiska Sliač?

 Snaha vedenia spoločnosti rozšíriť dovolenkové destinácie a počet charterových letov s odletom z nášho letiska sa naplnila. Do dnešného dňa sme už v letnej charterovej sezóne 2017 prekročili počet všetkých vybavených letov z letnej chaterovej sezóny v roku 2016.  Do konca júla bolo na letisku Sliač vybavených 16.878 cestujúcich, čo predstavuje nárast o viac ako 43 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka.

Do ktorých dovolenkových destinácií sa lieta zo Sliača?

 Túto sezónu sú to charterové lety do Grécka – Peloponéz (Araxos) a Kréta (Heraklion), Bulharska (Burgas), Turecka (Antálya) a Egypta (Hurghada). Najväčší záujem je o Antályu a Burgas, milo nás prekvapil aj  dopyt po novej destinácii Araxos.

Aké iné lety okrem dovolenkových vybavujete u vás na letisku?

Na Letisku Sliač okrem letných charterových letov vybavujeme aj komerčné, súkromné lety a cargo lety. Spolupracujeme s Fakultnou nemocnicou s poliklinikou F.D.ROOSEVELTA v Banskej Bystrici a pomáhame zabezpečiť rýchly transport ľudských orgánov. V súčasnosti je letisko pre tento účel nemocnici k dispozícii 365 dní v roku  a 24 hodín denne.

Vzhľadom na pozitívny vývoj v tohtoročnej sezóne chystáte sa ďalej rozšíriť svoje služby pre cestujúcich? Svojou činnosťou sa spoločnosť neustále usiluje rozvíjať rozsah a kvalitu  poskytovaných služieb na letisku Sliač. So zväčšeným záujmom o cestovanie z nášho letiska súvisí aj nutnosť zvýšenia počtu parkovacích miest pre cestujúcich. Do konca roku 2017 by sme chceli zvýšiť počet parkovacích miest na letisku a v spolupráci s miestnou samosprávou vytvoriť ďalšie záchytné parkovisko v blízkosti letiska. Verím tomu, že sa nám podarí do budúcej letnej sezóny sprevádzkovať v bezcolnej zóne duty freeshop, a taktiež otvoriť kaviareň s výhľadom na letisko. Pracujeme na tom, aby sme v roku 2018 ponúkli opäť aspoň jednu novú dovolenkovú destináciu.

Letisko Sliač nie je veľké letisko. Vidíte v tomto Vašu výhodu alebo nevýhodu?

Záleží od preferencie cestujúcich. Z môjho pohľadu je práve to, že sme menšie letisko pre cestujúcich výhodné, a to najmä vzhľadom na osobitý prístup ku každému cestujúcemu. Pokiaľ je to možné, vždy sa snažíme vyjsť v ústrety požiadavkám pasažierov.

Aj túto sezónu sa nám stali situácie, keď si cestujúci doma zabudli doklady alebo mobil, dokonca sa stáva, že si občas pomýlia deň odletu.Výhodná poloha, dobrá dostupnosť  a počet cestujúcich nám umožňuje prístup, ktorý sa na veľkých letiskách dá dosiahnuť ťažko. Na našom letisku nie je nič nezvyčajné, že sa cestujúci  ešte stihnú vrátiť  po zabudnuté veci.

V prípade, že sa cestujúci nedostaví k odbavovaciemu procesu, snažíme sa nájsť na neho kontakt a overiť si dôvody jeho meškania a následne zabezpečiť, aby svoj let nezmeškal.Záleží nám na spokojnosti každého jedného cestujúceho.

Ako Vaše letisko zabezpečuje starostlivosť o cestujúcich v prípade meškania letu?

Meškanie v letectve je nepríjemné. Letisko však neovplyvní neskorý prílet. Niekedy lietadlo mešká kvôli poveternostným podmienkam, či technickej poruche.

Letiská v systéme leteckej prepravy zabezpečujú bezpečný prílet a odlet lietadiel, ich technickú obsluhu a vybavenie pasažierov, batožiny, či nákladu. Cestujúci konkrétneho letu bez ohľadu na to, či sa jedná o pravidelný, alebo charterový let sú klientmi leteckej prepravnej spoločnosti. To znamená, že v prípade meškania letu je povinnosťou leteckej prepravnej spoločnosti postarať sa o cestujúcich.

Letisko je sprostredkovateľom konkrétnych opatrení, ktoré si letecká prepravná spoločnosť želá poskytnúť pre svojich cestujúcich. To znamená, že prepravca určí letisku, kedy a v akej výške poskytnúť občerstvenie pre cestujúcich, ubytovanie v hoteloch, elektronickú, či telefonickú komunikáciu, odvoz, či dovoz na ubytovanie.

Veľkosť letiska nám umožňuje mať užší kontakt s cestujúcimi, sú častejšie a intenzívnejšie informovaní o meškaní. Ak to meškanie letu dovoľuje, môžu opustiť priestory letiska a dostaviť sa až na odbavovací proces, pričom stále s nimi komunikujeme. Personál handlingového oddelenia sa nachádza priamo v odletovej hale, sme stále v priamom kontakte s cestujúcimi.

V prípade meškania sa snažíme cestujúcim zabezpečiť čo najväčší komfort a pohodlie. Akákoľvek požiadavka zo strany cestujúceho je pre nás výzvou a snažíme sa ju v rámci našich možností zabezpečiť.

Čo všetko si môžem so sebou vziať na palubu lietadla a naopak, čo by som mal nechať doma?

Na palubu lietadla si cestujúci môže zobrať akýkoľvek predmet, ktorý nenaruší bezpečnosť letu a cestujúcich na palube, a teda nepatrí do žiadnej z kategórii zakázaných predmetov.

Stáva sa, že cestujúci si niekedy ani neuvedomí, že aj detská plastová pištoľ patrí do zakázaných predmetov. Taktiež nachádzame v batožinách skladacie nože s vývrtkou, skladacie nože v tvare kreditnej karty, náboje ako prívesky na krk či kľúče, spreje a deodoranty označené ako horľavina, pričom ani jeden z týchto predmetov nie je dovolené vziať si so sebou na palubu lietadla.

Pristavme sa ešte pri možnosti opätovného zavedenia pravidelnej leteckej linky z Letiska Sliač do sveta, ako to bolo v minulosti s ČSA do Prahy. Je to reálne?

Netajím sa tým, že našou ambíciou je zaviesť pravidelnú leteckú linku zo Sliača. V januári sme rokovali so zahraničným národným prepravcom a v marci sme mali stretnutie priamo na letisku na Sliači  s inou  zahraničnou nízkonákladovou spoločnosťou. Samozrejme dôležité je určiť správnu destináciu. Máme pripravené vlastné analýzy a aj externé pohľady na riešenie tohto problému.

Dôležitá je spolupráca so samosprávami i regiónom. Mal som stretnutia s banskobystrickým primátorom Jánom Noskom v tejto veci a dohodli sme sa, že oslovíme ďalších primátorov a na jeseň Slovenskú obchodnú komoru a ďalšie inštitúcie, ktoré majú k tomu čo povedať. Pravidelná linka potrebuje podporu regiónu. Náš región potrebuje  pravidelné letecké spojenie so svetom, čo by mohlo pozitívne ovplyvniť ďalší rozvoj našich miest a obcí, napríklad v oblasti cestovného ruchu.

A čo Vaši zamestnanci, lietajú tiež zo Sliača?

Pokiaľ je to možné a letím do destinácie spojenej so Sliačom tak to určite využijem, je to normálne. Nabádam k tomu aj našich zamestnancov a myslím, že situácia v  tejto oblasti sa oproti minulosti neustále  zlepšuje (úsmev).

Čomu sa venujete vo voľnom čase?

Mojou veľkou záľubou je vinohrad Sebechleboch. Tam trávim veľa voľného času a je to pre mňa relax. Hrám a podporujem futbal.

 Ďakujeme za rozhovor.

Autor: (tom), Foto: ilustračné