Marek Modranský: Mesto musí podporovať všetky ekologické formy dopravy

ROZHOVOR
17 /

Jednou z aktuálnych tém je verejná doprava. My sme sa o nej v porovnaní s individuálnou dopravou porozprávali s na slovo vzatým odborníkom Marekom Modranským.

Je dlhoročným poslancom banskobystrického mestského zastupiteľstva a predsedom dopravnej komisie, predsedom Inštitútu verejnej dopravy v Banskej Bystrici, členom Výkonného výboru UITP v Bruseli a čerstvým držiteľom certifikátu experta pre oblasť tendrov a uzatváranie zmlúv o výkonoch vo verejnej doprave v rámci EÚ.

marek modransky1

V čom spočíva súčasný negatívny trend v doprave na Slovensku?

Aktuálny rozvoj individuálnej motorovej dopravy signalizuje pre všetkých obyvateľov mesta v budúcnosti riziko bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Musíme sa pozerať dopredu a tento trend zastaviť tak, aby sme ľuďom ponúkli vhodnú a spoľahlivú alternatívu dopravy a čo najvyššiu kvalitu života v našom meste.

Aké problémy to spôsobuje?

Problém s dopravou je nielen v našom meste, ale na celom Slovensku. Zvýšenie komfortu života vedie mnohých z nás ku kúpe auta. Dokonca pribúdajú domácnosti, ktoré vlastnia dve a viac áut. Odzrkadľuje sa to hlavne v nedostatku parkovacích miest. Aktuálne sú na Slovensku viac ako dva milióny automobilov.

marek modransky3

Predstavuje to štyristo áut na 1000 obyvateľov a každý rok pribúda ďalších pätnásť áut na rovnaký počet obyvateľov. Môže sa to zdať ako malý nárast, ale v počte obyvateľov mesta a blízkych obcí (s ekonomickým prepojením na Banskú Bystricu ako krajské sídlo) sa takto objaví každý rok o 2 000 automobilov viac.

Každé sa ocitne v dnes už preplnenej premávke a potrebuje navyše parkovacie miesto. Je zrejmé, že takýto rozmach individuálnej dopravy je neudržateľný. Riešením však jednoznačne nie je vyasfaltovanie celého mesta a obetovanie všetkých zelených plôch a verejných priestranstiev len pre ďalšie parkoviská.

doprava5

Prečo si potom ľudia stále kupujú autá?

Lebo nemajú alternatívu Je pravdou, že dnes je iná doba. Všetci sme uponáhľaní a na zamestnancov sa kladú čím ďalej vyššie nároky. Blízko domu možno nemáme kompletnú občiansku vybavenosť alebo sme sa rozhodli deti voziť do vzdialenejšej školy. Vlastníctvo auta treba hodnotiť z viacerých uhlov pohľadu.

Niekto ho skutočne potrebuje pre svoju prácu, rozvoz detí, nedostatok iných foriem dopravy a podobne. Mnohí majú autá, ktoré tvoria len akúsi zálohu pre náhodné potreby. Ročne najazdia málo kilometrov a väčšinou tvoria len prekážku na sídliskách. Samostatnou kategóriou sú autá, ktoré si ľudia kupujú len zo sociálnych a osobných dôvodov ako formu prestíže. Vlastníctvo auta si treba dobre spočítať.

Tak to skúsme…

Podľa štatistík je každé auto priemerne využívané len jednu hodinu denne a zvyšných 23 hodín stojí nevyužité a zaberá verejný priestor. Navyše, podľa analýz Európskej komisie je priemerné zaťaženie človeka, ktorý auto vlastní až 290 eur mesačne. Zahŕňa to priemer nákladov na obstaranie auta a jeho amortizáciu, spotrebu pohonných hmôt, servisné náklady, poistky a iné súvisiace položky.  

Pre porovnanie – mesačný lístok v MHD v Banskej Bystrici stojí len 20 eur s neobmedzeným počtom jázd. Ak by sme využili 290 eur na cestovanie taxíkom bez starostí pri cene 2,50 eura za jazdu, môžeme tak mesačne urobiť až 116 jázd, čo nám dáva bohatý priestor na takmer šesť jázd denne. Bez auta, bez starostí s parkovaním, tankovaním a platením poistiek.

doprava1

V čom je podľa Vás výhodné používať miesto auta MHD?

Dnes už nie je hanbou jazdiť MHD. Je to moderný štýl, ktorý ľudia postupne znovu objavujú. Nemajú starosti s parkovaním a v lete si napríklad môžu bez výčitiek dať na námestí aj pohárik vína alebo si vychutnať iný osviežujúci nápoj.

Denná prechádzka na zastávku navyše podporuje aj naše zdravie. Svetová zdravotnícka organizácia zverejnila údaje, podľa ktorých sú ľudia jazdiaci v autách náchylnejší na viaceré ochorenia. Ich telesná váha je vyššia priemerne o tri kg ako u ľudí, ktorí používajú verejnú dopravu.

Ako to vyzerá s verejnou dopravou v našom meste?

Ľudia potrebujú ponuku spojov MHD v hustých intervaloch. V našom meste sa nám podarilo v posledných rokoch zaradiť do prevádzky až 54 nových vozidiel MHD. Táto obnova sa uskutočnila vďaka trom úspešným projektom Dopravného podniku mesta a SAD Zvolen.

S podporou eurofondov sú v obehu moderné a ekologické nízkopodlažné autobusy a trolejbusy v celkovej hodnote viac ako 20 miliónov eur, čo mestskému rozpočtu ročne ušetrí približne 2,2 milióna eur. Banská Bystrica je tak jedným z priekopníkov v masívnej obnove ekologických vozidiel MHD. Mesto musí podporovať všetky ekologické formy dopravy.

marek modransky2

Aká teda je ekologická verejná doprava v Banskej Bystrici?

Celá flotila je bezpečne rozdelená tak, aby nebola priama odkázanosť na vybraný druh energie. Tretinu tvoria ekologické autobusy na stlačený zemný plyn CNG, ďalšiu tretinu autobusy s dieselovými motormi spĺňajúcimi normu Euro 6 a zvyšok nové trolejbusy, ktoré majú dokonca o 25 percent nižšiu spotrebu elektrickej energie ako prechádzajúce z deväťdesiatych rokov. Moderná MHD s ekologickými vozidlami je prioritou, ale tvorí len časť celej služby.

Čo tvorí komplexnú službu ekologickej MHD? 

Cestujúci potrebujú okrem kvalitných dopravných prostriedkov predovšetkým kvalitnú službu ako celok. Na niektorých nosných linkách sa podarilo vytvoriť intervalové odchody. Je však potrebné urobiť poriadok v celej sieti liniek MHD, aby cestovné poriadky vyhovovali každému. Životný štýl a doprava v meste sa zmenili a na to musí reagovať aj ponuka verejnej dopravy.

Snažíme sa držať aj sociálnu tarifu a cestovné v meste nezvyšujeme už od roku 2006. MHD musí byť pre ľudí funkčná a atraktívna služba Vedenie mesta si uvedomuje, že súčasný stav dopravy v meste začína meniť dopravné návyky ľudí, ktorí premávku hodnotia ako problémovú vo vybraných uzloch (OC Point, Belveder, centrum mesta). Preto musí prejsť MHD v meste reorganizáciou. V tomto procese nám pomôže profesionálne poradenstvo.

doprava3

Často sa spomína Plán udržateľnej mobility v meste, čo to znamená?

Je našou snahou riešiť dopravu na území mesta tak, aby nezaťažovala každodenný život obyvateľov a návštevníkov mesta. Dopravné zápchy, parkovanie, verejná doprava a chýbajúca infraštruktúra sa môžu zlepšiť uprednostnením ekologických foriem dopravy (pešia a cyklodoprava), ktoré v meste tvoria zelený dopravný systém.

Na majiteľov áut vplýva najmä plynulosť cestnej premávky a možnosť parkovania za primerané ceny. Cestujúci v MHD vyžadujú husté spojenie a trasovanie liniek, aby sa pohodlne a rýchlo dostali do každej mestskej časti. Chodci a cyklisti sú základní a „najzelenší“ účastníci cestnej premávky a musia mať v meste poskytnutú bezpečnú infraštruktúru. To rieši Plán udržateľnej mobility v meste.

Ako rieši Plán udržateľnej mobility naše mesto?  

Keďže sa jedná o veľmi citlivé nastavenie jednotlivých druhov dopravy s ohľadom na preferencie cestujúcich a ich prepravné postrehy, mesto bude riešiť túto výzvu s odborníkmi z Technickej univerzity vo Viedni. Táto inštitúcia má v danej oblasti v rámci celej EÚ výborné preferencie a má za sebou úspešné zrealizovanie desiatok projektov.

doprava2

Práve v tomto roku mesto Banská Bystrica začína s univerzitou proces tvorby svojho Plánu udržateľnej mobility. Až 95 percent prostriedkov bude financovaných z Operačného programu IROP. Očakávané ukončenie projektu je v lete 2020. Výsledkom budú efektívne opatrenia v doprave v rámci mesta, s cieľom zvýšiť kvalitu života a eliminovať obmedzujúcu a zaťažujúcu dopravu.

 

Ďakujeme za rozhovor.

 

Autor: (tom), Foto: ilustračné