FOTO: Ako cez víkend menili dobrovoľníci Sásovú na zelenú

ROZHOVOR
0 /

Už sme informovali, že ZŠ Pieninská sa spolu s partnermi stará nielen o svoj školský areál, ale aj o širšie okolie. Jednoducho menia Sásovú na zelenú a to robili aj uplynulý víkend.

V rámci svojich enviroaktivít zorganizovala škola spolu so spoločnosťou MILITIS v sobotu nultý ročník výsadby stromov na sídlisku Sásová. Pre dobrovoľníkov boli pripravené sadenice borovice lesnej.

Zraz dobrovoľníkov z radov detí a ich rodičov bol  v časti Ploštiny nad Pieninskou, kde sa pripravuje výstavba novej obytnej zóny MILITIS. Všetkých účastníkov  čakal dobrý pocit  z dobre vykonanej práce, guláš, pitný režim  a pre deti bol pripravený balíček navyše.

O nultom ročníku výsadby stromov detí a rodičov v Sásovej sme sa porozprávali s Michalom Kantorom zo spoločnosti Militis, ktorá bola jedným z organizátorov sobotného eventu.

Tri stovky  vysadených borovíc, 60 účastníkov z toho vyše 20 detí do 15 rokov, pekné počasie, vynikajúci kotlíkový guláš. Prevládla u vás spokojnosť s výsledkom akcie?

Jednoznačne. Prevládla príjemná rodinná atmosféra, radosť v tvárach detí aj dospelých a konečný výsledok, na ktorý môžeme byť všetci hrdí. Ak mám byť úprimný, pozitívnu energiu z tohto podujatia budem čerpať ešte niekoľko týždňov. 

Čakali ste, že verejnosť v Banskej Bystrici zareaguje na túto enviro akciu takto pozitívne?

Veľmi sme si to priali. Ale mohlo napríklad pršať a prišlo by len niekoľko skalných. A potom je tu fenomén dvoch svetov. Prvý, nazvem ho facebookový, kde prevláda kritika a hejt, častokrát od anonymných diskutujúcich. Našťastie je tu aj pozitívna občianska spoločnosť, ktorá má skutočný záujem urobiť niečo pre prírodu, mesto v ktorom žije a byť pozitívnym príkladom pre svoje deti. Teším sa, že v sobotu na celej čiare vyhrala pozitívna tvár Banskej Bystrice.“

Prečo ste sa rozhodli pre výsadbu práve borovice lesnej?

Vhodnosť výsadby jednotlivých druhov sme konzultovali s viacerými odborníkmi. Nakoniec padla voľba práve na borovicu lesnú, pretože je to druh, ktorý sa v tejto oblasti prirodzene vyskytuje a darí sa mu. Je to mohutný ihličnatý strom krásny počas celého roka. 

Akciu ste organizovali sami?

Finálna podoba podujatia sa tvorila postupne. Sme vďační, že sme akciu mohli zorganizovať spolu so Základnou školou Pieninská 27. Rovnako sa teším, že dôležitú environmentálnu myšlienku  prišli podporiť aj viacerí zástupcovia Mesta Banská Bystrica spolu so svojimi rodinami. Verím, že je to začiatok úspešnej dlhoročnej spolupráce a tradície.

Ako ide dohromady výstavba rezidenčnej štvrte a tieto environmentálne aktivity?

Väčšina z nás pociťuje túžbu žiť v zdravom a bezpečnom prostredí. Tvorba rezidenčného projektu v priamom styku s prírodou vyslovene nabáda, aby projekt už od začiatku vznikal na princípoch harmónie s prírodou. Študujeme viaceré vydarené projekty v severských krajinách a v západnej Európe. Veríme, že práve úzke súžitie s prírodou je cesta pre rezidenčnú výstavbu v 21. storočí.

Bude táto enviro akcia pokračovať aj v ďalších rokoch?

Boli by sme veľmi radi, keby sa to podarilo. V budúcich rokoch by sme sa chceli venovať aj ďalším dôležitým environmentálnym témam. Napríklad zadržiavaniu prirodzenej dažďovej vody v krajine. 

Čo znamená názov Militis? 

Pomenovanie pre našu budúcu rezidenčnú štvrť sme vyberali veľmi dôsledne. Sásová bola založená v roku 1350 jej zakladateľom Mikulášom Sasom a ten ju nazval Villa Militis, čo v latinčine znamená „dedina rytiera“. Po jeho smrti sa Sásová premenovala z Villa Militis na dnešný názov a pôvodné pomenovanie Militis tak zaniklo. Preto by sme chceli Sásovej prinavrátiť jej pôvodný názov aby sa zachoval aj pre ďalšie generácie.

Ďakujeme za rozhovor. 

Autor: Miro Toman  , Foto: Militis