História plaveckej 24-hodinovky pred miléniom z pohľadu Milana Záborského

ŠPORT
3 /

V každodennom živote sa stretávame s množstvom zaujímavostí a kuriozít. O jednu z nich v prospech zdravia a kondície sa zaslúžil Plavecký klub Banská Bystrica (v súčasnej dobe známejší ako Plavecký oddiel UMB Banská Bystrica) v spolupráci so súkromnou školou plávania Delfín.

Pod vedením trénera Milana Záborského zorganizovali prvých šesť ročníkov športového podujatia, ktorým si jeho účastníci pripomínali vznik Slovenskej republiky. Na slovenské pomery toto ojedinelé podujatie prvýkrát odštartovalo 28. decembra 1994 o 10:00 hod. časovým signálom z Rádia Koliba, s cieľom naplávať aspoň 100 km.

Bazén na Štiavničkách v jednom zo svojich rohov pripomínal nocľaháreň. Prípravy boli pochopiteľné, veď plavci sa chystali prežiť pri vode rovných 24 hodín. Karimatky, nafukovačky, spacáky a ďalšie mobilné ležoviská pomáhali prekonávať spánkový deficit a byť neustále v mokrej pohotovosti.

Najväčšia únava prichádzala na plavcov ráno medzi štvrtou až piatou hodinou. A aj keď nočná mora skúšala ich bdelosť, vždy vstali a hoci unavení, vydržali v nastúpenom tempe až do konca a na záver sa spolu tešili z vydarenej akcie. Plavci sa striedali po kilometrových úsekoch, tí mladší po 250-metrových úsekoch.

Medzi hlavných aktérov z Plaveckého klubu Banská Bystrica postupne patrili: Dušan Argaláš, Miroslav Šimun, Tomáš Bancík, Jozef Gašperan, Zuzana Trnková, Petra Pernišová, Zuzana Pernišová, Zuzana Karásková, Gabriela Lutzová, Miriama Tomasová, Zuzana Vojteková, Romana Žuffová, Andrea Alscherová a Katarína Vidličková.

Z ďalších plavcov to boli: Monika Šulková, Gabriel Rűckschloss, Alica Danišová, Lívia Danišová, Michaela Droppová, Lucia Pulmanová, Simona Simanová  či Barbora Argalášová, z mladších plavcov: Michal Uhrík, Miroslav Dinga, Zuzana Hoďová, Miroslava Petríková, Katarína Lovrantová, Martina Mesiarkinová, Michal Adamec, Michal Pulman, Matej Sliacky, Andrej Kulhány, Ján Kulhány a Lucia Kršňáková.

  1. ročník v roku 1994

Aktívni plavci z Plaveckého klubu Banská Bystrica sa striedali po 1 km úsekoch a naplávali 105,510 km, vekový priemer bol rovných 16 rokov.

  1. ročník v roku 1995

V jednej dráhe plávali plavci z Plaveckého klubu Banská Bystrica, ktorí naplávali 104,135 km (ich vekový priemer bol 14,5 roka). Najrýchlejší čas na 1 km spomedzi dievčat dosiahla Petra Pernišová 12:43,51 min. a z chlapcov Dušan Argaláš 12:10,10 min. Popri plavcoch vyhradili organizátori jednu dráhu pre širokú verejnosť, ktorá zdolávala stometrovú vzdialenosť ľubovoľným štýlom a v ľubovoľnom tempe. Tu išlo vlastne „iba“ o vytvorenie rekordu v počte účastníkov.

Zapojilo sa 260 rekreačných plavcov nielen z celého Slovenska, ale aj z Rakúska, Maďarska, Nemecka a Českej republiky. 79 – ročná Marta Kolačná z Banskej Bystrice bola najstaršou účastníčkou a najmladším bol 4 – ročný Tomáš Štefančík.

  1. ročník v roku 1996

Plavci z Plaveckého klubu Banská Bystrica naplávali rekordných 107,320 km. Najrýchlejšie časy na 1 km dosiahli Petra Pernišová 12:57,45 min. a Dušan Argaláš 12:10,97 min.. V štafete širokej plaveckej verejnosti sa priebežne vystriedalo 233 účastníkov zo Slovenska a Čiech. Najstaršou účastníčkou bola 80 – ročná Marta Kolačná z Banskej Bystrice, najmladšia plavkyňa bola 3,5 – ročná Michaela Chladná z Čiech.

  1. ročník v roku 1997

Podujatie symbolicky zaplávaním prvej stovky v dráhe pre verejnosť otvoril vtedajší primátor Banskej Bystrice Igor Presperín a príkladom pre verejnosť išli ďalší predstavitelia – Jozef Ivan z Mestského úradu a Mojmír Haško, poslanec mestského zastupiteľstva.

Plavci vytvorili nový rekord 108,370 km, najrýchlejšími na 1 km boli Petra Pernišová 12:20,00 min. a Dušan Argaláš 12:26,25 min. V štafete verejnosti sa vystriedalo 367 účastníkov zo Slovenska, Čiech a Poľska. Najstaršou účastníčkou bola 81 – ročná Marta Kolačná, najmladší plavec bol 5 – ročný Matej Mendrej, obidvaja z Banskej Bystrice.

  1. ročník v roku 1998

Túto štafetu, ktorej spoluorganizátorom bolo prvýkrát už aj Mesto Banská Bystrica, slávnostne otvoril novozvolený primátor Banskej Bystrice Ján Králik zaplávaním úvodného stometrového úseku.

Plavci naplávali 104,640 km, najrýchlejšími boli na 1 km trati Petra Pernišová 12:31,80 min. a Dušan Argaláš 12:45,31 min. Vo verejnej štafete sa zúčastnilo 350 účastníkov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Chorvátska, Srbska a Kanady. Najstaršia účastníčka bola 82 -ročná Marta Kolačná z Banskej Bystrice a najmladšia účastníčka 4 – ročná Denisa Janovcová.

  1. ročník v roku 1999

Plavecký maratón odštartovala viceprimátorka mesta Jana Borguľová (nahradila chorého primátora Jána Králika), ktorá ako prvá zaplávala stometrový úsek v dráhe pre verejnosť. 16 plavcov z Plaveckého klubu Banská Bystrica doplnených slovenským reprezentantom Ľubošom Križkom zo Športovej školy Trenčín a reprezentantom v triatlone Filipom Kristlom z banskobystrickej Dukly vytvorilo nový rekord a naplávali 110,240 km.

Najrýchlejšími na 1 km boli Petra Pernišová 12:56,97 min. a Ľuboš Križko ako hosť  11:18,72 min. Vekový priemer aktívnych plavcov bol 15,63 roka. Vo verejnej štafete sa zúčastnilo 361 účastníkov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Bulharska a Brazílie. Najstaršou účastníčkou bola 83 – ročná Marta Kolačná, ktorá dovtedy nevynechala ani jeden ročník  a najmladšou bola 5 – ročná Denisa Janovcová.

Dovtedajších 6. ročníkov podujatia sa zúčastnili okrem skúsených plavcov aj niekoľké známe osobnosti, medzi ktorými sme videli napr. bývalú československú reprezentantku v skoku do diaľky Evu Murkovú, majstra Európy v ultramaratóne Ľuboša Hrmu, trénera moderných päťbojárov Dušana Poláčeka, hádzanárku Moniku Lapinovú a jej trénera Viktora Kovaľova, niekdajšieho úspešného reprezentanta v džude Stanislava Tůmu, riaditeľa hotela Lux Jána Bočkaja.

Bol medzi nimi  aj bývalý reprezentant v plávaní Branislav Hakel z Martina, riaditeľa jednej z popredných modelingových agentúr, ktorý dosiahol najrýchlejší čas v rekreačnej štafete v roku 1999. Od roku 1997 sme mohli v bazéne vidieť aj rôznych predstaviteľov mesta vrátane niektorých poslancov.

Finančná náročnosť celého podujatia (hlavne však zaplatenie prenájmu plaveckých dráh) neumožnila organizátorom z Plaveckého klubu Banská Bystrica ďalej pokračovať v uskutočňovaní tejto ich dobrej myšlienky zrodenej v roku 1994. Mesto neposkytlo bezplatný prenájom plaveckých dráh a organizáciu ešte aj dnes populárnej 24 – hodinovky, preto v miléniovom roku 2000 prevzalo podujatie samostatne do svojich rúk…

Autor: Milan Záborský, Foto: ilustračné