Spor BBSK s dopravcom SAD Zvolen vyvrcholil – prímestské autobusy v kraji od soboty prestávajú jazdiť!

MIMORIADNA SPRÁVA
52 /

Od soboty 25. januára nebudú premávať autobusy prímestských spojov, ktoré prevádzkuje SAD Zvolen, a.s. v Banskobystrickom kraji! Táto mimoriadna správa sa potvrdila v piatok popoludní po spoločnom rokovaní kraja s dopravcom

Od soboty platí stopka pre medzimestské autobusy SAD Zvolen v kraji

V piatok hodinu pred obedom sa na Úrade BBSK stretli zástupcovia BBSK a SAD Zvolen, aby sa pokúsili nájsť riešenie neúnosnej situácie v oblasti verejnej autobusovej dopravy. Nedošlo však k dohode a po štyroch hodinách sa potvrdilo to, čo avizoval zvolenský dopravca –  od soboty zastavuje prevádzku medzimestských autobusových liniek v našom kraji.

Podpredseda BBSK Ondrej Lunter informoval novinárov, že v tejto situácii zvolajú bezpečnostnú radu kraja. Tá by mala rozhodnúť, či sa obrátia na bezpečnostnú radu štátu, pretože podľa vedenia BBSK ide o verejné ohrozenie obyvateľov.

Krajská samospráva sa chce podľa Luntera súčasne obrátiť na súd s podnetom na vykonanie neodkladného opatrenia, ktorým by vyzval dopravcu, aby nekonal v rozpore so záujmami obyvateľov a aby naďalej zabezpečoval dopravnú obslužnosť tak, ako mu to vyplýva z platných licencií.

„V momente, keď príde k zrušeniu dopravnej obslužnosti a keď nevyjde na svoju trasu prvý autobus, ako správny dopravný orgán nariadime dopravcovi, aby vykonával dopravu,“

vyhlásil  Ondrej Lunter.

Predseda predstavenstva SAD Zvolen Adrián Polóny po rokovani uviedol:

„To čo navrhol BBSK nebolo pre nás prijateľné a to čo sme navrhli my, nebolo prijateľné pre nich.“

Prvou požiadavkou bolo, aby sa predseda BBSK ospravedlnil zamestnancom SAD Zvolen, ktorí sa necítia byť vydieračmi. Podľa Polónyho idú robiť maximum, aby informovali verejnosť o spojoch, ktoré budú jazdiť a ktoré nie. Dopravca už rokuje s jednotlivými samosprávami, ktoré prejavili záujem uzatvoriť individuálne zmluvy s týmto autobusovým dopravcom.

Večer sa zišla bezpečnostná rada kraja na svojom mimoriadnom rokovaní, ale o vyhlásení mimoriadnej situácie nerozhodla. Zdravotnú starostlivosť v nemocniciach na území kraja prípadný výpadok verejnej dopravy neohrozí.

Kraj k otázkam verejnej dopravy zriadil call centrum.  Od 7:00 do 19:00 hod. sú  občanom k dispozícii telefónne čísla: +421940624563, +421910847025, +48/4325600.

Reakcia premiéra Petra Pellegriniho

Premiér Peter Pellegrini, od ktorého vedenie BBSK chcelo, aby sa v tejto veci angažoval,  vyzval v piatok popoludní predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera, aby neustále rokoval s dopravcom SAD Zvolen a vyriešil vzniknutú situáciu. Ak to nebude schopný vyriešiť, pripustil, že sa na to ako predseda vlády pozrie.

Avizované problémy s prímestskou autobusovou dopravou v Banskobystrickom samosprávnom kraji musí riešiť jeho predseda Ján Lunter. Vyzývam preto pána župana, aby rokoval s miestnym dopravcom a splnil si svoju úlohu, ktorou je zabezpečiť prepravu ľudí do nemocníc, škôl či obchodov. Takto to potom vyzerá, keď posty v riadení samosprávy či štátu obsadia ľudia bez akejkoľvek predchádzajúcej skúsenosti s touto prácou,“

reagoval premiér Pellegrini.

Viac ako ročný spor má tvrdé vyvrcholenie

Takto dramaticky vrcholí spor BBSK s týmto dopravcom, ktorý začalo vedenie kraja na jeseň 2018 kvôli sporným dodatkom k dlhodobým zmluvám so SAD Zvolen a SAD Lučenec podpísaných ešte bývalým županom Marianom Kotlebom po schválení v krajskom zastupiteľstve.

Na štvrtkovej tlačovej konferencii oznámil toto rozhodnutie  predseda predstavenstva spoločnosti SAD Zvolen, a.s. Adrián Polóny s tým, že toto zásadné rozhodnutie prijali na spoločnom mimoriadnom zasadnutí predstavenstva a dozornej rady akciovky. Všetko je uvedené v liste predsedovi BBSK:

Zoznam dotknutých spojov nájdete na http://bit.ly/sad-zv.

Výnimkou budú len linky, ktoré SAD Zvolen prevádzkuje na základe osobitných zmlúv. Podľa predsedu predstavenstva ide o reakciu na vlečúci sa spor a neplatenie záväzkov zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja.

Popoludní reagoval na tvrdé rozhodnutie dopravcu aj zjavne zaskočený bystrický župan Ján Lunter. Stále verí, že sa tento spor podarí urovnať na spoločnom rokovaní so SAD Zvolen, ktorého termín však ešte nie je dohodnutý. O pomoc chce podľa vlastných slov požiadať aj vládu SR, ibaže žiadne konkrétne riešenie problému neuviedol.

Večer sme dostali do redakcie stanovisko predsedu BBSK Jána Luntera v tomto znení:

Postup Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen, ktorá prostredníctvom médií avizuje prerušenie prímestskej autobusovej dopravy v kraji, nás prekvapil. S ohľadom na to, že medzitýmny rozsudok Okresného súdu vo Zvolene doposiaľ nebol doručený a ani nenadobudol právoplatnosť, nevieme, na akom právnom základe sa tak dopravca rozhodol a jeho postup považujeme za nezákonný.

Neverím, že by Slovenská autobusová doprava Zvolen týmto krokom chcela spôsobiť verejné ohrozenie našich občanov v našom kraji. Je nemysliteľné, aby sa v demokratickej spoločnosti niečo takéto udialo.

Zdôrazňujem, že Banskobystrický samosprávny kraj nemal v prípade dodatkov k zmluvám s dopravcami, ktoré podpísal ešte bývalý župan Marian Kotleba, inú možnosť, ako ich platnosť spochybniť na súde. Existovalo dôvodné podozrenie, ktorému dal za pravdu aj Okresný súd vo Zvolene, že dodatky, uzavreté na päť rokov, sú v rozpore s európskym právom. Bez verejnej súťaže je totiž možné uzavrieť podobnú zmluvu len na dva roky, čo sme dopravcovi aj ponúkli, on to však odmietol.

Mrzí nás, že snahu BBSK vyčistiť stôl a nastoliť jasný právny stav v súlade s platnou legislatívou vníma dopravca ako osobný útok a snahu o jeho „decimáciu“. Opakujem, že samosprávny kraj je pripravený vyrovnať všetky oprávnené pohľadávky z minulosti, potrebuje však na to právoplatné rozhodnutie súdu.

Veríme, že v piatok 24. januára si spoločne sadneme k rokovaciemu stolu a spravíme všetky kroky k tomu, aby dopravná obslužnosť nášho kraja bola zabezpečená a neprišlo k verejnému ohrozeniu.

Na webovej stránke kraja sme zároveň zverejnili odpovede na najčastejšie otázky, ktoré verejnosť v prípade sporu s autobusovými dopravcami zaujímajú.

Situáciu vo verejnej autobusovej doprave v našom kraji sledujeme a prinesieme Vám ďalšie aktuálne informácie o jej vývoji.

Autor: (tom), Foto: ilustračné