Za slobodné umenie a nezávislú kultúru: 11. ročník Univerzitnej noci literatúry bude 9. apríla 2024

KULTÚRA
0 /

Myšlienka Univerzitnej noci literatúry vznikla pred dvanástimi rokmi. Všetky doterajšie ročníky mali rôznu hlavnú ideu, ale hlavný cieľ podujatia je vždy rovnaký – šíriť povedomie o najnovšej kvalitnej pôvodnej i prekladovej literárnej tvorbe pre dospelých, mládež i deti.

Už 11. ročník UNL organizujú študentky a študenti humanitných odborov tentoraz v nových priestoroch – na Ekonomickej fakulte UMB na Tajovského 10.  Vzhľadom na ich študijný profil sa im žiada z hlavného cieľa podujatia urobiť práve tento rok aj kľúčovú tému a zdôrazniť funkciu umeleckosti umenia, jeho estetickú funkciu.

Umenie pre umenie by sme nemali vnímať ako samoúčelné či hanlivé označenie, práve naopak, ako termín, ktorý očisťuje umelcov a umelkyne od spoločenských očakávaní a umožňuje im sústrediť sa na samotnú podstatu umenia, teda na umelecké, estetické vyjadrenie, či už prostredníctvom sochy, maľby, fotografie, hudby… alebo aj literárneho textu.

Práve preto je potrebné poukázať aj na to, že takýmto umelcom či umelkyňou nemôže byť každý, ale spájajú sa tu dva dôležité predpoklady, a to vzdelanie a talent. Práve nadčasovosť umožňuje umeniu neuzatvárať sa do seba, ale smeruje ho priamo k ľudskému životu. Umenie, vzdelávanie, talent – to všetko je slobodný prejav človeka, to všetko je život. A tak UNL 2024 chce vzdať hold všetkým umelcom a umelkyniam, chce ich povzbudiť v slobodnej tvorbe a sebavyjadrení.

Kvalitné umenie totiž nielen obohacuje život v súlade s jeho estetickou funkciou, ale môže nám ukázať svet v jeho pestrosti, kráse i škaredosti, príjemnosti i nepríjemnosti, v jeho inšpiratívnosti, malo by nás nútiť zamyslieť sa, prehodnotiť, najmä nás kultivovať ako ľudí – v súlade s jeho spoločenskou zodpovednosťou.

Aby sme boli schopní a ochotní akceptovať rôznorodosť, aby sme boli ľudskí, tolerantní. A taktiež, mali by sme aj vďaka skultúrneniu umením a vzdelaním spozornieť, ak chce niekto ohroziť základné hodnoty demokratickej spoločnosti, ak niekto šíri nenávisť.

Nadchádzajúci 11. ročník UNL sa hlási k týmto hodnotám a tomu zodpovedá aj výber miesta, literárnych ukážok a čítajúcich. Výberom kníh už tradične podporuje menšie slovenské vydavateľstvá s dušou a názorom. Od začiatku je to jedna zo základných ideí podujatia, približovať verejnosti kvalitnú literatúru vydávanú u nás doma.

V apríli sa môžete tešiť na zaujímavé tituly z vydavateľstiev Inaque, Literárna bašta, PRO a Tatran. Najmä pokiaľ ide o osobnosti, Slovensko a tiež Banskobystrický kraj je, našťastie, bohatý a prajný na aktívnych, nadaných, mysliacich a kultúrne otvorených ľudí, formát podujatia nám však nedovolil osloviť všetkých. Organizačný tím napriek tomu verí, že sa mu podarilo obsiahnuť umeleckú pestrosť aj artivizmus. O koho hlasy konkrétne ide vám však prezradia organizátori neskôr.

Pozor na zmenu priestoru

Toho, kto UNL pozná a pravidelne navštevuje, ale aj tých, ktorí sa rozhodnú prísť na UNL prvýkrát, organizátori veria, že poteší zmena priestoru. Už keď sa myšlienka UNL rodila, bolo v zámere organizačného tímu naplniť označenie univerzitná tým, že sa podujatie bude konať v priestoroch rôznych fakúlt UMB.

„Až 11. ročník nás však konečne privedie do nového priestoru. Hlavným organizátorom UNL aj naďalej ostáva Filozofická fakulta UMB pod záštitou rektora univerzity, no tentoraz si budete môcť vychutnať čítania osobností na zaujímavých a verejnosti nie bežne prístupných miestach Ekonomickej fakulty UMB na Tajovského 10,“

informuje organizačný tím UNL.

Deje sa tak z rôznych dôvodov, prvý sme už uviedli, ďalší súvisí s ideou ročníka a historickosťou a estetickosťou budovy – stavbu budovy dokončili v roku 1914, takže dáma oslavuje 110 rokov. Slúžila najskôr ako vojenský lazaret a po vojne v nej sídlilo prvé štátne gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským.

Medzi jeho významných absolventov možno určite zaradiť spisovateľa a dramatika Petra Karvaša, básnika Štefana Žáryho, hudobného skladateľa Jána Cikkera, literárneho kritika Alexandra Matušku, herca Karola Zachara, umeleckého vedúceho a choreografa Lúčnice Štefana Nosáľa a ďalších.

V budove už niekdajšieho gymnázia našla svoje prvé priestorové umiestnenie aj vtedajšia Katedra slovenského jazyka a literatúry, ktorá v nadchádzajúcom akademickom roku oslávi svoje 70. narodeniny, rovnako to teda platí aj o Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy, pod ktorej gesciou študenti a študentky Univerzity Mateja Bela organizujú až jedenásť rokov Univerzitnú noc literatúry.

„Tešíme sa, že nás vo svojich priestoroch 9. apríla 2024 privíta práve Ekonomická fakulta, ktorá v súčasnosti sídli v spomínanej budove pri Mestskom parku, a že priestory tejto atraktívnej historickej budovy môžeme predstaviť aj prostredníctvom verejných čítaní,“

dodáva organizačný tím UNL.

Ekonomická fakulta UMB na Tajovského 10

Ekonomická fakulta UMB na Tajovského 10

Môžete absolvovať 7 čítaní a zapojiť sa do tomboly

Pre návštevníkov a návštevníčky UNL je ako každý rok pripravený predajný stánok s knihami a reklamnými predmetmi. Nechýba ani detské stanovište, detský kútik a záverečná tombola na stanovišti Aula Rotunda, v ktorej sa môžete tešiť na pestré ceny od miestnych sponzorov. Tradične môžete sledovať UNL aj na FB a IG Univerzitná noc literatúry.

Nezabudnite, že čítania sa začínajú na všetkých stanovištiach naraz o 17:00 hod., číta sa 15 minút, po ktorých vždy nasleduje 15-minútová prestávka na presun na ďalšie stanovište. Na prvom stanovišti, ktoré sa rozhodnete navštíviť, dostanete „literárny pas“ so všetkými podstatnými informáciami vrátane mapky stanovíšť, pri orientácii však budú pomáhať aj dobrovoľníci a dobrovoľníčky UNL.

Tí sa tešia na Vás v utorok 9. apríla 2024 od 17:00 hod. v priestoroch Ekonomickej fakulty UMB na Tajovského 10 v Banskej Bystrici.

Zdroj: Dana Straková  a organizačný tím UNL, Foto: ilustračné