VKMK na Fončorde slávnostne uvedie personálnu biografiu jubilujúcej Bystričanky Brigity Šimonovej

KULTÚRA
1 /

BBSK, Verejná knižnica Mikuláša Kováča Odbočka Spolku slovenských spisovateľov a Brigita Šimonová  vás pozývajú na slávnostné uvedenie novej personálnej bibliografie pri príležitosti jej životného jubilea. Podujatie sa uskutoční v stredu 25. mája 2022 o 16:30 hod. v priestoroch Pobočky VKMK na Fončorde, Jilemnického ulici 48 v Banskej Bystrici.

Brigita Šimonová (1942)

Je vysokoškolská pedagogička a literárna historička, sestra básnika, germanistu a prekladateľa Ladislava Šimona.

Narodila sa v Banskej Bystrici V rokoch 1956 – 59 študovala na Jedenásťročnej strednej škole v meste pod Urpínom, 1959 – 64 na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove.

Brigita Šimonová

Brigita Šimonová

V rokoch 1964 – 66 pôsobila ako stredoškolská profesorka na Pedagogickej škole v Rožňave, 1966 – 73 na Strednej priemyselnej škole spojovej techniky J. Murgaša a od roku 1973 bola vysokoškolskou učiteľkou na Pedagogickej fakulte Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici.

Venuje sa literatúre pre deti a mládež, najmä problematike rozprávok, vyučovania literatúry a metodike.

prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc.

prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc.

Napísala štúdie Žáner v pohybeReflexie o rozprávke, Literatúra v etickej výchove (obe 1994), Slovenská literatúra pre deti a mládež. Textová a študijná príručka (1997), Moderný človek, literatúra a škola. O tvorivosti v literárnej výchove na 1. stupni ZŠ (2000).

Prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc. je členkou Slovenského spolku spisovateľov, Združenia tvorivej dramatiky, Múzejnej rady ŠVK – Literárneho a hudobného múzea či ďalších spoločností.

Zdroj: Soňa Šóky , Foto: archív a ilustračné