Verejná knižnica Mikuláša Kováča oslavuje 50. výročie svojho vzniku

KULTÚRA
0 /

Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, oslavuje 50 rokov. Od roku 1997 nesie meno po spisovateľovi, básnikovi, publicistovi a redaktorovi Mikulášovi Kováčovi, významnej kultúrnej osobnosti Banskej Bystrice.

Jeho život a dielo si Verejná knižnica Mikuláša Kováča pripomenula v októbrových Potulkách Banskou Bystricou a rovnako o ňom bude spolu s dcérou Mikuláša Kováča PaedDr. Jarmilou Chrobákovou hovoriť so žiakmi 8. a 9. ročníkov ZŠ počas viacerých novembrových podujatí.

Knižnica nezabúda ani na svojich bývalých zamestnancov. Práve ich neúnavná dlhoročná  a obetavá práca prispela k šíreniu dobrého mena Verejnej knižnice Mikuláša Kováča. Pre zamestnancov je pripravené výnimočné spomienkové posedenie, ktoré sa bude konať 28. novembra 2023.

Nielen na príbuzných Mikuláša Kováča, deti a študentov, bývalých i súčasných zamestnancov myslí knižnica tento mesiac.

Nasledujúcimi podujatiami so známymi osobnosťami chce Verejná knižnica Mikuláša Kováča osloviť čitateľskú i širokú verejnosť:

  • 24. novembra: SLÁVNY KNIHOVNÍK – ROMAN POMAJBO. Od knihovníckeho pultu v pobočke VKMK  Fončorda na Jilemnického ulici vás od 15:30 hod. pozdraví tvár známa z televíznych obrazoviek.
  • 24. novembra: ROMAN POMAJBO medzi nami. Zážitková beseda s prvkami recitácie, improvizácie a paródie o 16:30 hod. na Fončorde.
  • 28. novembra: ALENA HERIBANOVÁ – cyklus Slávne Slovenky ako ich (ne)poznáme. Zážitkové beseda s tvárou známou z RTVS a predsedníčkou spolku Živena o 17:00 hod. na Fončorde.

Na tému 50. výročia VKMK sme rozprávali s Mgr. Ivetou Babjakovou, riaditeľkou Verejnej knižnice Mikuláša Kováča, ktorá nám povedala:

„Verejná knižnica Mikuláša Kováča už od svojho vzniku – presne podľa životného kréda Mikuláša Kováča – buduje vzťahy s komunitou, v komunite, medzi komunitami. Spája ohnivká dôvery do pevného reťazca lásky ku knihe, ktorou človeka zušľachťuje, skultúrňuje, vzdeláva aj zabáva. Práve preto má svoje pevné miesto v systéme knižníc, čoho dôkazom je 50 rokov jej existencie. Verejná knižnica Mikuláša Kováča je už pol storočia pevným bodom kultúry a spoločenského života niekoľkých generácií Banskobystričanov, je obohacujúcim prvkom a pevnou súčasťou života občanov nášho mesta, otvoreným vzdelávacím prostredím pri hľadaní poznania, inšpirácie a osobného rozvoja. V neposlednom rade poskytuje jedinečnú kultúrnu skúsenosť. “

Iveta Babjaková

Iveta Babjaková

A takto vidí budúcnosť tejto knižnice jej riaditeľka:

„Na ďalšie roky má knižnica naplánované ďalšie moderné inovácie a rozmanité projekty, ktoré sledujú jediný cieľ: zvyšovať počet spokojných registrovaných čitateľov Verejnej knižnice Mikuláša Kováča, ktorých k členstvu motivuje práve naplnenie ich potrieb.”

Zdroj: Katarína Lehotská Mikuláková, Foto: VKMK a ilustračné