Utorková prednáška Mariána Krnáča „Svet portrétu“ v knižnici

KULTÚRA
0 /

Verejná knižnica Mikuláša Kováča pripravila v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2020 prednášku „Svet portrétu“ pre odbornú i laickú verejnosť. Uskutoční sa v utorok 22. septembra 2020 o 16:30 hod.

Prednáška

V pobočke VKMK na Jilemnického 48 (zadný trakt Domova dôchodcov Senium) bude prednášať Marián Krnáč. Téme je „Svet portrétu“. Zároveň v dňoch 1. – 30. septembra prebiehajú Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020.

Podujatie sa bude konať za dodržanie aktuálnych hygienických opatrení vo vnútorných priestoroch (rozostupy a prekrytie HDC rúškom). Vstup je voľný.

Marián Krnáč

Je dlhoročným členom Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska. Zúčastňuje sa spoločných výstav, ale vystavuje aj samostatne. Žije a tvorí v Banskej Bystrici. Marián Krnáč vyštudoval Stredné učilište polygrafické v Bratislave (1979). Venuje sa maľbe a experimentuje s tlačovými technikami.

Jeho tvorba vychádza z vlastného poznávania i duchovnej sily tradície. Konfrontuje ju so súčasnosťou. Vytvára diela rozvinuté do niekoľkých rovín, na nich sa usiluje vysloviť svoje postoje k súčasnosti a vyzdvihnúť hodnoty života.

Tvorba Mariána Krnáča

Bystrický výtvarník roky pracuje so slovom a obrazom v dielni, kde sa tvorí kniha. Je kníhtlačiar litograf, ktorý zvažuje, ako ďalej tvorivo spracovať makulatúry a pretlače, ako im dať nové posolstvo, lebo aj písmo je obraz a možno ho zapájať do novodobých symbolov, do súvislostí s akýmkoľvek reprodukovaným obrazom sveta, sveta a človeka v rôznom čase.

Kurátor výstavy jeho diel v Galérii Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach Miroslav Bartoš o autorovi povedal:

„Krnáč vytvára pútavé diela, ktoré zaujmú dekoratívnosťou, bohatou farebnosťou, dynamickou kompozíciou a obsažnosťou. Vydal sa na cestu poznávania trvalých hodnôt v umení. Zaumienil si, že poprepája duchovné hodnoty od antiky po súčasnosť a podnieti naše uvažovanie o trvalosti umeleckého poznania. Veď otázka hodnôt v našich spoločenských a kultúrnych pomeroch je nanajvýš aktuálna.“

 

Autor: (dem), Foto: ilustračné