Údržba výtvarných diel a pamätihodností mesta pokračuje aj v tomto roku

KULTÚRA
0 /

Banskobystričania mohli v poslednom období spozorovať, že päť výtvarných diel, ktoré sú desiatky rokov súčasťou rôznych lokalít mesta, prešlo komplexnou obnovou.

Obnova výtvarných diel v meste

Sochy vrátane podstavcov, ktoré vytvorili pred mnohými rokmi známi akademickí sochári sú dnes viditeľne čistejšie a krajšie. Samospráva zároveň vykonala jarnú údržbu zelene v ohrade Pamätníka obetiam fašizmu v Kremničke.

Ide o skulptúry z dielne Karola Dúbravského na Hurbanovej ulici č. 6 pod názvom Deva (1969), na Jesenského ulici 21 Chlapček (1971) a Pilier (1997) od Enza Marinelliho na Námestí Slobody 2. Ošetrené boli aj dve sochy vyhlásené za pamätihodnosti mesta uznesením mestského zastupiteľstva v roku 2016.

Plastika Fontána, ktorá sa nachádza v Dolnej ulici 62 od skupiny tvorcov Mikuláša Palka, Pavla Reka a Jiřího Rommera  a socha  Športovci od Milana Štefunka, ktorá stojí pred športovou halou Štiavničky a vznikla pravdepodobne v roku 1967 po výstavbe športoviska.

Starostlivosti o umelecké diela vo verejnom priestore sa venujeme pravidelne. S príchodom priaznivého počasia sme zabezpečili v týchto dňom údržbu piatich diel z kameňa, pieskovca a bronzu. Prešli chemickým a mechanickým čistením a obnovou poškodených častí. Sochy boli farebne zjednotené a ošetrené hydrofobizačným a spevňujúcim náterom. Za všetky práce sme vynaložili finančné prostriedky z mestského rozpočtu vo výške 4 380 eur,“

hovorí Jana Pelikánová z Oddelenia kultúry Odboru kultúry, športu a cestovného ruchu MsÚ v Banskej Bystrici.

Samospráva dala vypracovať aj odborné posudky k poškodeným dielam, ktoré sa nachádzajú v Parku pod Pamätníkom SNP (Bývalé detské ihrisko – autor neznámy, Poľné znaky – autor Kompánek).

Následne bola vyhotovená dokumentácia (pôdorys, pohľad, rez, 3D model v mierke, virtuálna prehliadka z lokality atď.), aby bolo v budúcnosti možné vytvoriť repliky týchto diel. Zarovnaním chodníkov a údržbou zelene prešiel v týchto dňoch aj areál Pamätníka obetiam fašizmu v Kremničke.

Som rád, že sa nám minulý rok podarilo vďaka získanej dotácii z rezortu vnútra vo výške 38 400 eur obnoviť aj toto pietne miesto. Stavebné práce sa zamerali na opravy pamätníka a rozsiahlu revitalizáciu zelene. Obnovené boli informačné tabule a  označenie v protitankovej priekope, ktoré znázorňuje miesto masového hrobu. V tomto roku sme vytvorili pracovnú skupinu, ktorá v súčasnosti komunikuje s archívmi a robí prípravné práce k označeniu pietnych miest masových popráv a spresňuje zoznamy obetí,“

objasňuje primátor Ján Nosko.

Pamätihodnosti mesta

Informácie k jednotlivým dielam nájdu záujemcovia v publikácii Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica alebo na webe www.vytvarnedielabb.sk.

V roku  2019  mesto Banská Bystrica zabezpečilo opravu a údržbu sôch:

Partizán autora K. Dúbravského a Zvíťazili od autora P. Tótha (obe sú evidované v Ústrednej evidencii vojnových hrobov aj v Zozname pamätihodností mesta);

Obytná plastika autora J. Kubičku vyhlásená za pamätihodnosť mesta Uznesením MsZ v B. Bystrici č. 360/2016;

Odkrývanie – pamätník na pamiatku J. Langoša autorov Mateja a Karola Rosmányovcov;

Pamätník obetiam fašizmu v Kremničke – obnova stavby

Údržba ďalších pietnych symbolov

Pamätník padlým v 2. svetovej vojne  Radvanská ulica, areál ZŠ;

Pomník M. R. Štefánika Sásovská cesta – zvonica;

Pamätník k SNP Okružná ulica – pred budovou KR PZ;

Pomník obetiam 2. svetovej vojny Sásovská cesta – Na Tále.

Údržba so spolufinancovaním

Hrob Terézie Vansovej /NKP/ s Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku;

Hrob Oskara Petrogalliho /pamätihodnosť mesta/ s Veľvyslanectvom Maďarska.

Osadenie pamätných tabúľ

pplk. Mirkovi Veselovi a Jozefovi Stykovi a ďalším, ktorí sa podieľali  na vysielaní SSV;

Marekovi Frauwirthovi;

VPN pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie;

Pavlovi Novákovi;

kustódom mestského múzea (Bothár, Holesch, Schweng).

Zdroj: Zdenka Marhefková, Foto: mesto BB a redakčné