Prvý ročník EDUFESTU – medzinárodného festivalu participatívneho divadla a rozvoja publika v BDNR

KULTÚRA
0 /

Pilotný projekt v rámci divadla na Slovensku, prvý v danej oblasti, ktorý sa bude konať od septembra do decembra (vždy dva dni v danom mesiaci) v banskobystrickom Bábkovom divadle na Rázcestí pre inú vekovú kategóriu detí a pedagogických pracovníkov venujúcich sa deťom a mládeži, ako aj verejnosti. Prvý ročník festivalu sa začne 21. septembra 2023 v BDNR.

EDUFEST

Počas festivalu sa budú konať vzdelávacie workshopy obsahujúce témy – ako využiť divadlo a potenciál divadla v školskej a osobnej praxi, ako prostredníctvom divadelných techník cielene rozvíjať kreativitu a emocionálny, mentálny rast osobnosti. Vzdelávacie aktivity sú úzko napojené na divadelné predstavenia s diskusiami ohľadom analýzy tém diela a estetického a etického zážitku z divadla.

Na EDUFESTE vystúpia slovenské, české a ukrajinské divadlá a významné odborné lektorky a lektori z oblasti vzdelávania divadlom, rozvoja kreativity, ľudsko-právnych tém z Čiech, Ukrajiny, Slovinska, Slovenska a Veľkej Británie. Na záver festivalu sa uskutoční medzinárodné kolokvium INOVATÍVNE METÓDY SPOLUPRÁCE ŠKÔL, DIVADLA A VEREJNOSTI ZALOŽENÉ NA ZÁŽITKU A PARTICIPÁCII.

Festival uzavrie medzinárodné kolokvium na tému Inovatívne metódy spolupráce škôl, divadla a verejnosti založené na zážitku a participácii 14. 12. od 10:00 – 15:00 hod.  Prvá časť uvedie Inovatívne metódy spolupráce škôl, divadla a verejnosti založené na zážitku a participácii v zahraničí, ktoré predstavia významné osobnosti z pozvaných krajín (PL, UA, GB, CZ).

Druhá časť kolokvia sa venuje súčasným metódam spolupráce na Slovensku, a jej súčasťou je pracovné stretnutie slovenských hostí z divadiel, univerzít, nezávislých združení, ktoré a ktorí budú analyzovať súčasný stav vzdelávania divadlom na Slovensku. (Konzekutívny preklad z angličtiny a do nej. Online platforma.)

Prečo prísť na medzinárodný festival participatívneho divadla a rozvoja publika

– jedinečná šanca vnímať edukačnú rovinu divadla a získať tipy ako ju uplatniť v praxi,

– vidieť medzinárodné inscenácie,

– dozvedieť sa ako divadelné prvky implementovať do práce s deťmi a mládežou na

ponúkaných workshopoch,

– diskutovať,

– každé divadlo má vzdelávací charakter, aj keď nevzniká s cieľom vzdelávať, v každom predstavení je šanca pre objavy rôznych estetických a etických impulzov, ktoré sa dajú využiť v praxi a v osobnom živote,

– sprístupniť divadlo čo najširším vrstvám obyvateľov (divadelné budovy nie sú dôležité, dôležitá je živá komunikácia s ľuďmi),

– zažiť širokú paletu divadelných inscenácií  s prvkami nového cirkusu, interaktívnu storytellingovú inscenáciu, interaktívnu outdoorovú inscenáciu, hudobné emócie v ďalšej inscenácii z cyklu batolárií, divadelnú jednoaktovku s koštovaním vybraných slov, autorské divadlo o Márii Montessori, ktorá zmenila vzdelávanie detí,  autorskú dokudrámu z domova a zo zahraničia,

– dozvedieť sa ako divadelné prvky aplikovať do práce s deťmi a mládežou na ponúkaných aktívnych workshopoch, lebo najlepšie sa učíme aktívnym spôsobom;

–  stretnúť sa s výnimočnými lektormi s prierezovými znalosťami pedagogiky, psychológie a divadla

– impulz: z pasívnej návštevy divadla aktívne stretnutie.

Sprievodné podujatia festivalu

Okrem predstavení, workshopov a diskusií sa uskutočnia aj prezentácie kníh Michaely Vaňovej: S deťmi do divadla o tom, prečo s deťmi komunikovať v divadle a o divadle? Ako pripraviť deti na návštevu divadla?

Autorka prepája prax divadelnej lektorky a herečky divadla Minor s teoretickými poznatkami pred a elementárnej pedagogiky a série troch komiksov podľa známych divadelných hier, ktoré vyšli v Divadelnom ústave v rámci medzinárodného projektu pod názvom Klasika v grafickom románe.

Tento projekt prepája grafický román a klasické dramatické texty s cieľom podnietiť vzťah študentov stredných škôl k divadlu a priblížiť im drámu pútavou a zrozumiteľnou formou.

Sprievodné podujatia dopĺňajú výstava vo foyeri divadla s názvom Akvarelové kresby pre hru Kamil a študentské komiksové predstavy o známej hre z medzinárodného projektu Divadelného ústavu v Bratislave Klasika v grafickom románe.

V priestoroch kaviarne Bábkového divadla na Rázcestí sa uskutočnia diskusie O divadle po divadle pri káve pod vedením Ivice Franekovej. Zriaďovateľom divadla je Banskobystrický samosprávny kraj. Hlavným organizátorom prehliadky je Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici.

EDUFEST vzniká v spolupráci s rôznymi divadlami, vzdelávacími združeniami, napr. DOX Praha, EduDráma Bratislava, Divadelný ústav, Kunsthalle Praha, Post bellum, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, Akadémia umení, základné a stredné školy v Banskej Bystrici a pod.

Záštitu nad festivalom prevzala poverená ministerka kultúry Silvia Hroncová. Festival podporil Fond na podporu umenia a Banskobystrický samosprávny kraj.

Iveta Škripková a Marián Pecko

Iveta Škripková a Marián Pecko

Program 1. ročníka Medzinárodného festivalu participatívneho divadla a rozvoja publika

ŠTVRTOK – 21. septembra 2023

8:30 – OTVORENIE FESTIVALU

9:00 / 10:30 STROMOCITY

Pre deti od 3 rokov. Interaktívne predstavenie pre deti využívajúce metódu storytelling medzi stromami. Záhrada Stredoslovenskej galérie. Divadlo DIP (CZ)

10:00 – 13:00  TVORIVÉ DIVADELNÉ VZDELÁVANIE

Princípy bábkového divadla v pedagogickej praxi + praktický workshop. Lektorka Barbora Zamišková (VŠMU, Bratislava, SK). Vstup na základe prihlášky. Divadelná sála BDNR.

14:00 – 16:00 LOUTKOVIŠTE

Outdoorové predstavenie a tvorivé dielne. Päť bábkarských priestorov s  rôznymi kulisami a bábkami. Otvorené pre hru a rozvíjanie fantázie celej rodiny. Vyše 60 druhov bábok, rôzne kulisy a hry pre radosť. Záhrada Stredoslovenskej galérie. Waxwing company (CZ).

16:00  HUDBATOLÁRIUM PREMIÉRA BÁBKOVÉHO DIVADLA NA RÁZCESTÍ

Hudobné emócie pre batoľatá. Réžia Z. Strnátová a. h.  Premiéra.  Lektorský úvod pred predstavením a diskusia po predstavení. Teatrium. BDNR (SK)

17:00 O DIVADLE PO DIVADLE PRI KÁVE

Divadelná diskusia s účastníkmi/účastníčkami EDUFESTU a verejnosťou. Kaviareň BDNR.

PIATOK – 22.09.2023

8:30 /10:30  MOTÝL A SVĚT

Pre deti od 3 rokov. Interaktívne divadelné predstavenie o súhre človeka a prírody s prvkami nového cirkusu. Záhrada Stredoslovenskej galérie. Cirkus jinak, Ostrava (CZ)

10:00 – 14:00 TVORIVÉ DIVADELNÉ VZDELÁVANIE

Dramatická hra pre najmenších. Práca s riekankami, klasickými rozprávkami a s príbehom s detským hrdinom. Lektorka Alžběta Ferklová. (Pedag.fakulta UK, Praha, CZ) Vstup na základe prihlášky. Divadelná sála BDNR.

14:00 uzavretie prvej časti EDUfestu

15:00 – 17:00 LOUTKOVIŠTE

Outdoorové predstavenie a tvorivé dielne. Päť bábkarských priestorov s  rôznymi kulisami a bábkami. Otvorené pre hru a rozvíjanie fantázie celej rodiny. Vyše 60 druhov bábok, rôzne kulisy a hry pre radosť. Záhrada Stredoslovenskej galérie. Waxwing company (CZ).

 

Zdroj: Katarína Krokošová  , Foto: BDNR a ilustračné