Program podujatí Štátnej vedeckej knižnice na mesiac január 2024

KULTÚRA
0 /

Aj v štartovacom zimnom mesiaci pre vás pripravila Štátna vedecká knižnica podujatia, ktoré vás môžu rozohriať, naladiť napríklad na cestovanie, ale hlavne vnútorne obohatiť. Január 2024 bude v knižnici najmä v znamení cestovateľských besied, ktoré pripravili odborné jazykové študovne.

Do pozornosti dávame dve cestovateľské besedy so slovenskou cestovateľkou Kamilou Kurpasovou. Nebudú chýbať nové výstavy, súťaž v rétorike pre študentov Gymnázia J.G.Tajovského, obohatí vás aj prehliadka expozícií Literárneho a hudobného múzea.

ŠVK – Literárne hudobné múzeum(LHM) má v treťom januárovom týždni 22. 1. 2024 pripravenú vernisáž výstavy pri príležitosti 100. výročia narodenia scénografa Pavla Herchla.

30. januára 2024 sa v LHM uskutoční 14. kolo súťaže študentov 4. ročníka Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v rétorike pod názvom: Slovo, čo um i srdce vaše posilní.

Kto má chuť cibriť si pamäť, môže navštíviť Klub (ne)zábudlivcov. No a pre záujemcov o španielčinu je k dispozícii konverzačný kurz HABLA ESPAŇOL.

Novú audiovizuálnu výstavu pod názvom Jedineční a nezabudnuteľní, ktorá pripomenie najmä významné osobnosti rock & rollu pripravilo Hudobné átrium ŠVK.

Nebudú chýbať viaceré výstavy nainštalované v rôznych priestoroch knižnice. K dispozícii sú i  odborné študovne, univerzálna študovňa a študovňa odborných periodík s dennou tlačou a takmer 900 rôznymi titulmi odborných časopisov z rôznych vedných odborov.

JANUÁROVÉ PODUJATIA V ŠVK

HABLA ESPAÑOL

konverzačný klub v španielskom jazyku, oprášte si svoju znalosť španielčiny,  stretnutia – každý 3. utorok v mesiaci

od 16:15 do 17:00 hod, prvé stretnutie 16. januára

Podmienka – platné členstvo v ŠVK

Prihlásenie do 14. januára na email: hispanskecentrum@svkbb.eu, tel. 048/4710701

Klub (ne)zábudlivcov – I. skuPina

Stretnutie členov klubu, prihlasovanie: 048/4710754, ivana.bicanovska@svkbb.eu, vstupné 1 €

18. januára 10:00 hod. v Malej sále

CESTOVATEĽSKÁ BESEDA: Stopom z Nórska alebo strastiplná cesta za dobrodružstvom…

Svoje zážitky z ciest porozpráva KAMILA KURPAŠOVÁ (Klub slovenských cestovateľov).

23. januára o17:00 hod. v Spoločenskej sále

CESTOVATEĽSKÁ BESEDA: Mexiko mimo komfortnej zóny

Svoje zážitky z ciest porozpráva KAMILA KURPAŠOVÁ (Klub slovenských cestovateľov).

24. januára o 17:00 hod. v Spoločenskej sále

Klub (ne)zábudlivcov – II. skuPina

stretnutie členov klubu, prihlasovanie: 048/4710754, ivana.bicanovska@svkbb.eu, vstupné 1 €

25. januára o 10:00 hod. v Malej sále

Hudobné átrium

JEDINEČNÍ A NEZABUDNUTEĽNÍ

V januári 1935 sa narodil kráľ rock&rollu Elvis Presley.  V roku 1986 boli do Rokenrolovej siene slávy uvedené prvé hudobné osobnosti ChuckBerry, James Brown, Ray Charles, či Elvis Presley.

O rok neskôr do tejto vzácnej spoločnosti vstúpila prvá žena, ArethaFranklin. Vo februári pred šesťdesiatimi rokmi do Ameriky dorazila Beatlemánia. Audiovizuálna výstava s ponukou projekcií je pripomienkou udalostí a výročí hudobných legiend, ktoré sa viažu k začiatku roka.

potrvá do 29. februára 2024

HUDOBNÝ SVET VZDIALENÝCH KULTÚR

Objavujte pestrosť zvukov a harmónií, spoznajte históriu a zvuky tradičných etnických nástrojov rôznych kultúr a vzdialených hudobných svetov. Komentovaná prehliadka s interakciou účastníkov. Návštevníkom sú nástroje k dispozícií v rámci otváracích hodín. Pre rezerváciu termínu kontaktujte: hudobneatrium@svkbb.eu  048/4710744

potrvá do 31. decembra 2024

VÝSTAVY

Marián Mikloš: Životom cez obrazy a sochy

výstava k životnému jubileu

potrvá do 23. februára 2024

Átrium

Peter Pařízek: Poézia krajiny

výstava fotografií

potrvá do 26. januára 2024

 I. poschodie

Vesmír očami detí

potrvá do 19. januára

Svetielko nádeje

výstava venovaná aktivitám združenia

od 24. januára – 1. marca 2024

Literárne a hudobné múzeum  

Zo života tvorcu  slovenskej národnej hudby

výstava pri príležitosti 180. výročia narodenia hudobného skladateľa, zakladateľa slovenskej národnej hudby Jána Levoslava Bellu

komentované prehliadky každý utorok o 10:00 a 15:00 hod. s kurátorom Imrichom Šimigom

potrvá do 12. januára

výstavné priestory v expozícii Múzeum – domov múz

finisáž výstavy s komentovanou prehliadkou kurátora Imricha Šimiga

12. januára o 16:00 hod

Umelecká výpoveď scénografa Pavla Herchla

výstava pri príležitosti 100. výročia narodenia

vernisáž s komentovanou prehliadkou kurátorky Márie Láskovej  22. január o 16.00 hod

od 22. januára – 29. apríla v Múzeu – domov múz

Syn slávy

výstavka pri príležitosti 230. výročia narodenia politika, básnika, spisovateľa, jazykovedca a evanjelického kňaza Jána Kollára

komentované prehliadky každý štvrtok o 10:00 a 15:00 hod  s kurátorom Petrom Filínom

potrvá do 26. januára vo výstavných priestoroch na 2. poschodí

Slovo, čo um i srdce vaše posilní

14. kolo súťaže študentov 4. ročníka Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica v rétorike

14. januára od 9:00 – 13:00 hod.

Syn slávy

Syn slávy

Stále výstavy a exkurzie V ŠVK

Župný dom a jeho „Genius loci”

turistické exkurzie do priestorov bývalého Župného domu a expozícií Literárneho a hudobného múzea pre individuálnych návštevníkov a skupiny

na objednanie: exkurzie@svkbb.eu, 048/4710776, vstupné 2 €

Veda v hraČKÁCH

Interaktívna výstava vedeckých hračiek, jednoduchých experimentov a hlavolamov, individuálni návštevníci a skupiny na objednanie: vedavhrackach@svkbb.eu, 048/4710733, Librarium, vstupné 1,50 €

STÁLE MÚZEJNÉ EXPOZÍCIE LHM

Múzeum – domov múz

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku

Bábkarský salón, otvorené denne od 10:00 do 17:00 hod., posledný vstup o 16:00 hod.

Pamätný dom J. G. Tajovského v Tajove, otvorené SEPTEMBER – JÚN: utorok – nedeľa od 9:00 – 16:00 hod (potrebné dohodnúť návštevu 2 dni vopred), JÚL – AUGUST: utorok – nedeľa od 9:00 – 12:00/13:00 – 16:00 hod., kontakt: lhmbb@svkbb.eu, tel. 0905303593

Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach – kontaktujte Obecný úrad Podkonice, tel. 048/4187838

Zdroj: Soňa Šóky, Foto: ŠVK a ilustračné