Príchody bystrického Mikuláša do jednotlivých mestských častí a na Námestie SNP

KULTÚRA
0 /

V predvianočnom čase sa stalo peknou tradíciou, že mesto Banská Bystrica, ako aj mestské časti pripravujú pre deti podujatie „Mikuláš“, ktoré je spojené s rozsvietením vianočného stromčeka. Už tradične to nebude len na centrálnom Námestí SNP, ale aj v jednotlivých mestských častiach.

Prinášame vám rozpis ciest bystrického Mikuláša  od soboty 3. decembra do utorka 6. decembra 2022:

Sobota 3. decembra  2022

Marek Ondráš a Patrik Trnka s s kolektívom pozývajú rodičov s deťmi do Radvanskej záhrady od 10:00 do 16:00 hod. Na spoločnom stretnutí sa bude vyzdobovať vianočný stromček a maľovať na tvár. Zlatým klincom bude príchod Mikuláša, zaspievajú Syska a Matej Bartko. Na návštevníkov bude čakať punč, sladkosti a vianočná kapustnica.

V tento deň zavíta Mikuláš o 14:00 aj do Rakytoviec, o 15:00 hod. do Kremničky, o 16:00 do Iliaša, o 17:00 Podháj a o 18:00 hod. na Pršiansku terasu. O tejto akcii, ktorú organizujú poslanci volebného obvodu č. 7 Milan Smädo a Igor Kašper, sme už informovali.

Nedeľa 4. decembra 2022

V nedeľu dopoludnia od 10:00 hod. zavíta Mikuláš aj do Podlavíc. V miestnom kultúrnom dome mu môžete našepkať, koľko poslušných detí si príde po darčeky s vyplnením krátkeho formulára.

Od 16:00 do 18:00 hod. bude pokračovať mikulášsky program v Podlaviciach tvorivými dielňami  „Zdravé vianočné pečenie“ s www.divokastrava.sk ako napríklad nepečené vianočné guličky s tajnou prísadou. Počet účastníkov tvorivých dielní je limitovaný na max 35 rezervácií.

V rovnaký deň budú o 15:30 hod. čakať Mikuláša aj v Rudlovej – Sásovej na ihrisku pod oporným múrom na Rudohorskej ulici s vianočnými trhmi a programom „Štedrosť má prednosť“. Príďte aj s deťmi na stretnutie s Mikulášom, na ktorom si môžete pochutnať na vianočnej kapustnici, lokšiach, medovníkoch, punči a ďalších dobrotách.

Organizátormi Mesto Banská Bystrica, Združenie saleziánskej mládeže „Domka“, Združenie mladých „Laura“, Saleziáni Don Bosca,  Saleziánky, Nezávislá občianska iniciatíva „Náš domov Sásová“, Občianska rada Rudlová – Sásová I. a  II., Občianska rada Rudlová dedina  a Spoločenstvo Rudlová – Sásová.

Pondelok 5. decembra 2022

Na Fončorde zažije príchod Mikuláša s čertom a anjelom Kyjevské námestie o 17:00 hod. Rodičia s deťmi budú čakať túto trojicu s veršami:

„Pri stromčeku veľa detí, čakajú, kým sa rozsvieti. Príď Mikuláš medzi nás, prines lásku, Vianoc čas.“

Po príchode Mikuláša s pomocníkmi sa rozsvieti vianočný stromček, bude nasledovať Mikulášske pásmo pre deti s rozdávaním sladkostí, deti si zatancujú na diskotéke, nebude chýbať Mikulášsky punč a čajík pre všetkých.

Utorok 6. decembra 2022

Hlavný Mikuláš  príde už tradične na Námestie SNP v utorok o 17:00 hod. na koči. Malých a veľkých návštevníkov budú zabávať nezbední škriatkovia Fifo, Luna a Puko.

Mikuláš za účasti primátora Jána Noska rozsvieti vianočný strom, ktorým je 18 – metrový smrek obyčajný z Tajova. Tanečný príbeh o zime zatancujú deti zo ZUŠ Jána Cikkera.

Prekvapenie pre deti je pripravené aj v mestských častiach Jakub a Kostiviarska.

Autor: (tom), Foto: mesto BB a ilustračné