Podujatia Štátnej vedeckej knižnice Banská Bystrica v mesiaci december 2023

KULTÚRA
0 /

Štátna vedecká knižnica (ŠVK)  v Banskej Bystrica – kultúrna a vzdelávacia inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky aj na posledný „vianočný mesiac“ roku 2023 pripravila sériu podujatí z ktorých si môžete vybrať a pri ktorých môžete pookriať.

Okrem klasických knižnično – informačných služieb, si môžete vybrať z ponuky rôznych prednášok, vzdelávacích workshopov, diskusií, tréningov pamäte a iných vzdelávacích či zážitkových podujatí. Využite možnosť navštíviť niektoré z našich jazykových centier disponujúcich výberovou literatúrou v cudzom jazyku, kde sa vám ochotne budú venovať konzultanti.

Váš obzor môže obohatiť i prehliadka výstav, či návšteva stálych expozícií Literárneho a hudobného múzea na 2. poschodí knižnice.

Do pozornosti dávame Prekladateľské soirée – Ako sa prekladá vesmír (5.12.) pripravené v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela s prekladateľkou Veronikou Majerovou.

Hudobné átrium pripravilo besedu v spolupráci so Štátnou operou pri príležitosti uvedenia baletného dvoj titulu 1984/ Portrér Doriana Graya (5.12).

Nebude chýbať prednáška v cykle Architektúra osobnosti venovaná slovenskému židovskému architektovi Ferdinandovi Silberstienovi – Silvanovi (12.12.).

No a vo vianočnom týždni Galéria v podkroví sprístupní slávnostnou vernisážou výstavu Marián Mikloš – Životom cez obrazy a sochy (21.12.), pripravenú pri príležitosti životného jubilea autora.

Knižnica bude v decembri otvorená do 21. decembra (vrátane), preto si nezabudnite prísť po knihy, ktoré obohatia váš čas počas sviatočných vianočných chvíľ. V novom roku 2024 bude knižnica otvorená od 2. januára. ŠVK na vás teší a ďakuje za priazeň počas celého roka 2023, ktorý pomaly ale isto končí.

PODUJATIA

Ako sa prekladá vesmír

Prekladateľské soirée s Veronikou Majerovou

5. december o 17:00

Spoločenská sála

Klub (ne)zábudlivcov – I. skuPina

Stretnutie členov klubu, prihlasovanie: 048/4710754, ivana.bicanovska@svkbb.eu, vstupné 1 €

7. december o 10:00

Malá sála

Jesenná séria tréningov pamäti

pokračovanie jarnej série stretnutí, tréningy budú každý utorok do 12. decembra, prihlasovanie:  048/4710754, ivana.bicanovska@svkbb.eu, podmienka: platný čitateľský preukaz, počet účastníkov je obmedzený na maximálne 15

Malá sála

Architekt Ferdinand Silberstein – Silvan

Prednáška v rámci cyklu Architektúra osobnosti

prednáša architekt Rastislav Udžan

12. december o 16:30

Spoločenská sála

Klub (ne)zábudlivcov – II. skuPina

Stretnutie členov klubu, prihlasovanie:  048/4710754, ivana.bicanovska@svkbb.eu, vstupné 1 €

14. december o 10:00

Malá sála

HUDOBNÉ ÁTRIUM

1984 / PORTRÉT DORIANA GRAYA

Beseda s režisérmi Igorom Holováčom a Hanou Vidovou, dramaturgičkou Alžbetou Lukáčovou pri príležitosti premiéry baletných predstavení v Štátnej opere v Banskej Bystrici.

5. december o 16:00

Muzikálové návraty

Preneste sa do éry slávnych broadwayských muzikálov minulého storočia, so scénami plných skvelých tanečných a speváckych výkonov. Nechajte sa vtiahnuť do pôsobivých príbehov muzikálov Hello, Dolly!, Singin´in the Rain, Funny Girl, My Fair Lady, American in Paris, Cats, Cabaret, Jesus Christ Superstar, Hair a mnohých ďalších.

Milovníkov muzikálového žánru ŠVK pozýva na audiovizuálnu výstavu s bohatou ponuku filmových projekcií, potrvá do 21. decembra

HUDOBNÝ SVET VZDIALENÝCH KULTÚR

Objavujte pestrosť zvukov a harmónií, spoznajte históriu a zvuky tradičných etnických nástrojov rôznych kultúr a vzdialených hudobných svetov. Komentovaná prehliadka

s interakciou účastníkov.

Rezervácia termínu: hudobneatrium@svkbb.eu, tel. 048/4710744

potrvá do 21. decembra

VÝSTAVY

GALÉRIA V PODKROVÍ

kOVAčICKá INSITA

výstava krajanských obrazov z Vojvodiny

potrvá do 14. decembra

Marián Mikloš:  Životom cez obrazy a sochy

výstava k životnému jubileu

vernisáž 21. december o 17:00

potrvá do 23. februára

ÁTRIUM

Peter Pařízek: Poézia krajiny

výstava fotografií

6. december – 26. január

 1. POSCHODIE

Peter Rusnák: VIA

Výstava tvorby k životnému jubileu

potrvá do 12. decembra

Vesmír očami detí

5.december – 19. január 2023

Výstava v Átriu

Výstava v Átriu

Stále výstavy a exkurzie v ŠVK

Župný dom a jeho „Genius loci”

Turistické exkurzie do priestorov bývalého Župného domu a expozícií Literárneho a hudobného múzea pre individuálnych návštevníkov a skupiny na objednanie: exkurzie@svkbb.eu

048/4710776, vstupné 2 €

Veda v hraČKÁCH

Interaktívna výstava vedeckých hračiek, jednoduchých experimentov a hlavolamov, individuálni návštevníci a skupiny na objednanie: vedavhrackach@svkbb.eu, 048/4710733

Librarium, vstupné 1,50 €

Literárne a hudobné múzeum

Zo života tvorcu  slovenskej národnej hudby

Výstava pri príležitosti 180. výročia narodenia hudobného skladateľa, zakladateľa slovenskej národnej hudby Jána Levoslava Bellu,

komentované prehliadky každý utorok o 10:00 a 15:00 s kurátorom Imrichom Šimigom

potrvá do 12. januára

výstavné priestory v expozícii Múzeum – domov múz

Syn slávy

výstavka pri príležitosti 230. výročia narodenia politika, básnika, spisovateľa, jazykovedca a evanjelického kňaza Jána Kollára

komentované prehliadky každý štvrtok o 10.: a 15:00  s kurátorom Petrom Filínom

potrvá do 26. januára

výstavné priestory na 2. poschodí

STÁLE MÚZEJNÉ EXPOZÍCIE LHM

Múzeum – domov múz

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku

Bábkarský salón

otvorené denne od 10:00 do 17:00, posledný vstup o 16:00 hod.

Pamätný dom J. G. Tajovského v Tajove , otvorené SEPTEMBER – JÚN: utorok – nedeľa od 9:00 – 16:00 (potrebné dohodnúť návštevu 2 dni vopred), kontakt: lhmbb@svkbb.eu, tel. 0905303593

Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach – kontaktujte Obecný úrad Podkonice, tel. 048/4187838

Zdroj: Soňa Šóky, Foto: ŠVK