Odhalenie pamätnej tabule organárskej rodine Podkonických z 18. storočia a exkluzívny koncert

KULTÚRA
0 /

Odhalenie pamätnej tabule barokových organárskych majstrov Martina a Michala Podkonických, ktorí v 18. storočí ozdobili Banskú Bystricu a jej okolie slávnymi dnes už historickými organmi, sa uskutoční v najbližšiu nedeľu 26. júna 2022 od 13:30 hod. na Námestí SNP 13 a pokračovať bude koncertom súboru pre starú hudbu Solamente Naturali v Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici o 14:00 hod., v rámci medzinárodného festivalu barokovej hudby Musica Barocca 2022.

Organoví majstri Martin a Michal Podkonický

Banská Bystrica bola v minulosti dôležitým centrom organárstva a organovej kultúry. Svedčí o tom jej slávna minulosť, ktorá nie je vo svete známa len baníctvom, ale aj popredným organárskym umením, ktoré sa rozvinulo predovšetkým v 18. storočí, vďaka organárskej rodine Martina Podkonického a jeho syna Michala. Ich organy zdobili chrámové priestory Banskej Bystrice, Španej Doliny, Hronseku, ale aj Liptova, Spiša, Oravy, južných častí Slovenska a na území súčasného Maďarska.

Svojou mimoriadne kvalitnou prácou rozvinuli v Banskej Bystrici organársku dielňu, ktorá bola vychýrená vo vtedajšom Uhorsku a kvalitatívne sa rovnala vtedajším slávnym rakúskym dielňam. Práve v tomto období si pripomíname 270 rokov od stavby posledného zachovaného organa Martina Podkonického v Španej Doline, 250 rokov od smrti majstra Martina Podkonického a 270 rokov od narodenia Michala Podkonického.

Matúš Kucbel

Matúš Kucbel

Uprostred týchto výročí sa mesto Banská Bystrica v spolupráci s občianskym združením Vivat Vox Organi rozhodlo osadiť organárskej rodine Podkonických pamätnú tabuľu.

„Archívne výskumy potvrdili, že organárska dielňa rodiny Podkonických sídlila na Hornej Striebornej ulici, v dome číslo 11. Nakoľko však vlastník budovy nedal súhlas na osadenie pamätnej tabule na tomto dome, pamätnú tabuľu mesto osadí na začiatku Hornej Striebornej ulice, na Námestí SNP 13,“

vysvetľuje Matúš Kucbel, iniciátor tohto počinu. Práve tu sa v nedeľu 26. júna 2022 začne slávnostný ceremoniál odhalenia pamätnej tabule.

Koncert Solamente Naturali

Nasledovať bude exkluzívny koncert súboru pre starú hudbu Solamente Naturali. Na programe budú barokové diela z programu Musica Globus. Pôjde o barokovú hudbu z celého sveta, ktorá vznikala v čase, keď v Banskej Bystrici tvorili otec a syn Podkonickí. Slávnostný koncert sa začne o 14:00 hod. v Evanjelickom kostola na Lazovnej ulici, v rámci medzinárodného festivalu barokovej hudby Musica Barocca 2022.

Súbor pre starú hudbu Solamente Naturali, ktorého zakladateľom a umeleckým vedúcim je huslista Miloš Valent, vznikol v roku 1995 ako flexibilná kombinácia umelcov rôznych odborností, ktorí sa chceli venovať interpretácii hudby 17. a 18. storočia na historických nástrojoch. Tak je Solamente Naturali raz triom či septetom, inokedy veľkým orchestrom predvádzajúcim kantáty a oratóriá s vlastným vokálnym ensemblom SoLa.

Otvorenosť myslenia a odvaha priniesť nové pohľady na interpretáciu hudby inšpirovala mnohých skladateľov (V. Godár, M. Paľko, P. Zagar) k napísaniu nových diel pre súbor, ktoré predviedol na festivaloch súčasnej hudby (Melos Etos) a v rámci svojich koncertných cyklov.

Zameranie na mladého poslucháča postupne vyústilo do projektov v rámci výchovných koncertov (program Marionety z Lubeníka a „Struny sa hrajú“) a založenia Academia Solamente naturali, kde chce súbor otvoriť priestor a priblížiť svoju prácu pre mladých študentov, aby sa mohli pravidelne zúčastňovať aktívne aj pasívne na workshopoch hudby s lektormi, ktorí sú členovia Solamente naturali.

Dnes, po celosvetovom boome Early Music, už nestačí jednoducho hrať na historických nástrojoch a reštaurovať starú hudbu a jej ducha. Zásadné je hľadanie inšpirácie v historických dokumentoch a sprístupnenie k dnešnému poslucháčovi s cieľom priblížiť minulosť ako súčasť kultúrneho dedičstva a patriotizmu v našom historickom priestore.

Hlavnou devízou súboru je entuziazmus, tvorivosť a profesionálny prístup jeho členov, sprevádzaný spontánnosťou a prirodzenosťou – ako odhaľuje už samotný názov súboru.

 

Zdroj: Matúš Kucbel , Foto: archív a ilustračné