Mesto Banská Bystrica podpísalo Memorandum o spolupráci s kľúčovými partnermi projektu EHMK 2026

KULTÚRA
0 /

Začiatkom novembra sme informovali o intenzívnych prípravách pracovnej skupiny k podaniu prihlášky Banskej Bystrice do projektu Európske hlavné mesto kultúry.

Tento týždeň sa na pôde Mestského úradu stretlo vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja, mesta Banská Bystrica, Univerzity Mateja Bela a Akadémie umení v Banskej Bystrici za účelom podpísania Memoranda o spolupráci. Cieľ je jasný – vďaka spoločnému úsiliu získať prestížne ocenenie Európske hlavné mesto kultúry EHMK 2026.

Doposiaľ sa podarilo vytvoriť silný pracovný tím, ktorý už niekoľko týždňov vypracúva tzv. BidBook. Počas uplynulých stretnutí našli spoločnú reč akademici, verejná správa, divadelníci, majitelia klubov aj pódioví manažéri známych slovenských festivalov.

Spracovaný materiál je potrebné odoslať do 15. decembra 2020, preto si všetky zainteresované strany nechávajú podrobnosti zatiaľ pre seba. Nič to však nemení na fakte, že sa stále môžu do projektu zapojiť záujemcovia so svojimi postrehmi, nápadmi i vlastnými projektmi na webe www.bb2026.sk.

Som rád, že ste sa s nami rozhodli vstúpiť do spoločného projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026. Myslím si, že je to dobrá výzva pre všetkých aktérov v meste aj v regióne. Som presvedčený, že potenciál tu je, a preto ma teší, že sa nám podarilo prepojiť nielen inštitúcie v meste, ale zapojiť do príprav odborníkov na kultúru aj z tretieho sektora. Verím, že sa nám podarilo vytvoriť kvalitný tím a spoločnými silami tento titul získame. A aj keby sa to nepodarilo, nápady z vytvorenej kultúrnej koncepcie budeme vedieť naďalej využívať a aspoň z časti realizovať,“

povedal primátor Ján Nosko signatárom Memoranda.

Všetci aktéri pevne veria, že celú snahu sa podarí pretaviť do zdarného konca. Aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter vyjadril presvedčenie, že Banská Bystrica má na to, aby mohla v roku 2026 niesť titul, ktorý bude mať pozitívny vplyv na rozvoj mesta i regiónu.

Správy, ktoré dostávam od mojich kolegov, ktorí na tom participujú tvrdia, že projekt má nádej. Bol by som rád, keby sa nádej pretavila do nášho spoločného úspechu,“

doplnil župan Lunter.

„Pokiaľ budeme vedieť z univerzitného prostredia istým dielom prispieť, tak budeme veľmi radi. Nielen vo fáze procesu uchádzania sa či oficiálneho získania tohto statusu, ale aj vo fáze obdobia, ktoré bude nasledovať. Aby sa podarilo náročné ciele a očakávania, ktoré sú naznačené už v tejto etape, v čo najväčšej miere naplniť,“

uviedol pri podpise Memoranda rektor UMB Vladimír Hiadlovský.

Titul Európske hlavné mesto kultúry okrem šesťročnej prípravnej a jedného roka realizačnej fázy, a zároveň ďalších piatich rokov po získaní titulu znamená, že týmto aktom deklarujeme veľmi náročnú spoluprácu na dlhé obdobie. Naša škola produkuje umelcov a umelecké projekty, kultúrne segmenty, preto verím, že absolventi a študenti sa budú môcť do jednotlivých činností zapojiť. Mal som tú česť sledovať dopad EHMK na Košice,  a je to neporovnateľne zvýšená kvalita kultúrnych aktivít aj investičnej infraštruktúry. Myslím si, že Banskej Bystrici to prospeje. Aj keby sme titul nezískali, už len tým, že si uvedomujeme dôležitosť tohto aktu a vzájomnej spolupráce, vytvárame dynamický priestor pre implementovanie kultúrno-edukačných, pedagogických a umeleckých projektov v širokom spektre,“

dodal na záver rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici Michal Murín.

Zdroj: Zdenka Marhefková, Foto: mesto BB a ilustračné